Dossier

Als de fiscus je aanslag wijzigt zonder je te verwittigen

13 september 2021
Wijziging in de aanslag zonder verwittiging

Wat gedaan wanneer je in je aanslagbiljet vaststelt dat de belastingcontroleur, zonder je te verwittigen, wijzigingen heeft aangebracht in wat je in je belastingaangifte had vermeld en je daardoor zwaarder wordt belast?

We stellen vast dat controleurs vrij geregeld wijzigingen in de aangifte aanbrengen waardoor ze een belastingplichtige bijkomend belasten, zonder de betrokkene te verwittigen. Dat kan niet zomaar! Voor zover je je aangifte correct had ondertekend en tijdig had ingediend, is een controleur verplicht om je een bericht van wijziging te sturen.  

De eerste stap

Het volstaat om daar in een bezwaarschrift op te wijzen en een ontheffing aan te vragen. 

De controleur kan de procedure daarna wel van voren af aan herbeginnen, maar zo krijg je tenminste de kans om te discussiëren.

Als je dan alsnog een bericht van wijziging krijgt

Een bericht van wijziging moet met redenen omkleed zijn en aan beide echtgenoten gericht zijn: de controleur moet aanstippen op welke feiten en op welke wettelijke regels hij zich baseert, zodat je een stelling kunt innemen en eventueel je antwoord kunt motiveren. 

Het bericht van wijziging moet je aangetekend worden toegestuurd. Anders is het nietig, net als de belasting overigens die achteraf op grond van die wijziging wordt gevestigd.

Hoe je te verdedigen

Verklaar je niet overhaast akkoord met de wijziging, want dan wordt het moeilijk om nadien op je eerste reactie terug te komen.

Als je niet akkoord gaat, kun je onze modelbrief gebruiken om dat te laten weten. Weeg de argumenten in je antwoord heel goed af zodat je de fiscus geen elementen aanreikt op grond waarvan hij jou of iemand anders bijkomend kan belasten. 

De controleur moet je schriftelijk antwoord ontvangen uiterlijk één maand nadat het bericht van wijziging je werd toegezonden. Voor ernstige redenen kan hij een verlenging toestaan.