Heeft iemand ervaring met de firma proximedia?

Hieronder een copy van mijn schrijven aan ondermeer nsz.

Dank voor uw suggesties!
COPY:

Geachte,

Graag wil ik u hierbij een probleem/klacht voorleggen ivm het bedrijf Proximedia.

Vorig jaar kreeg ik een bezoek van een vertegenwoordiger van deze firma.

Zij verzorgen websites voor handelaren, en deze persoon kwam hun "service" voorstellen.

Er werden mondeling een aantal zaken beloofd zoals:

- er wordt een laptop ter beschikking gesteld, welke kon vervangen worden wanneer hij niet voldeed.
- er zou trafiek gecreeerd worden naar mijn site
- bij zoekrobots zoals ondermeer google, zou mijn site steeds bovenaan komen
- het aantal bezoekers zou door Proximedia worden gecontroleerd en bij te weinig hits, zouden zij voor meer trafiek zorgen
-er werden een aantal stickers beloofd, zodoende naambekendheid te creëren via etalage, wagen enz.

Reeds in oktober vorig jaar gaf ik deze firma per aangetekend schrijven te kennen dat ik niet tevreden was over hun diensten.

Van stickers was geen sprake, de voeding van de laptop was reeds stuk gegaan, en vooral als ik mijn site liet opzoeken via google, was ik pas te vinden op de 30ste pagina.

Maanden later kreeg ik bezoek van Dhr. Daniels.

Deze ontkende alle bloftes, beweerde dat het onmogelijk was op zoekrobots vooraan te verschijnen, ontkende de stickers, beweerde de vertegenwoordiger welke mij bezocht niet te kennen, en kon geen contactpersoon geven waaraan ik mijn probleem kon voorleggen. Hij vergeleek mijn contract met een inlassing in de Gouden Gids.

Blijkbaar moet er een frequent verloop zijn van vertegenwoordigers.

Ik vertelde hem dat ik op deze manier niet wou verder werken.

Vandaag kreeg ik een proforma factuur in mijn bus.

De verbreking zou ter mijne laste zijn, en ik zou hierbij een som moeten betalen van 4006 euro, bovendien zou de laptop worden opgehaald.

Blijkt dat ik een contract tekende voor 4 jaar, alhoewel mij werd verteld dat dit voor 2 jaar zou zijn.

Dit bedrag zou overeenkomen met 60% van de nog verschuldigde maandpremies.

Ik vraag mij af ofdat dit allemaal wettig is en voel mij bedrogen.

Graag had ik vernomen hoe ik hierop gepast zou kunnen reageren en wat mijn rechten zijn.

Ik kijk uit naar uw advies.

Met vriendelijke groeten,