Dossier

Hypotheeklening: wat bij een scheiding?

25 mei 2022
Wat bij een scheiding?

Jij en je partner gaan uit elkaar. Maar jullie bezitten samen een huis en jullie hebben daar samen een hypotheeklening voor gesloten die nog ten dele moet worden terugbetaald. Hoe kun je regelen dat een van jullie in het huis blijft wonen? En hoe zit het dan met de lening?

Scheidingen zijn schering en inslag. Als je met je ex een hypotheeklening aan het afbetalen bent voor de woning die je gezamenlijk had gekocht of had laten bouwen, moet worden uitgemaakt hoe het verder moet met die woning én met de lening. Of jullie getrouwd waren of niet, doet er niet toe.

Elke situatie is verschillend

Voor veel consumenten zal het financieel een waar huzarenstuk zijn om het huis en de lening in hun eentje over te nemen. Maar de ene consument is de andere niet.

Ook bestaat er geen vast scenario over hoe een kredietgever zal reageren: sommige zijn erg flexibel of gebruiken sinds een paar jaar soepele contracten waardoor bepaalde kosten kunnen worden uitgespaard, bij andere is dat veel minder het geval.

Een zware financiële last

Als je de lening volledig op je naam neemt, is de kans reëel dat je je verplicht ziet om bij te lenen voor onder meer het deel van het huis dat je van je ex afkoopt. Weet dat de kredietgever eerst zal onderzoeken of je in je eentje wel voldoende kapitaalkrachtig bent. Eén inkomen als basis voor een lening in plaats van twee scheelt nu eenmaal een slok op een borrel voor een kredietgever.

Als je de opleg voor het huis uit eigen zak kunt betalen of daarvoor op de bijstand van uw familie kunt rekenen, kun je je kredietgever vragen om het bestaande krediet gewoon voort te zetten met jou als enige kredietnemer.

Onderhandel met je kredietgever

Ga hoe dan ook in de eerste plaats met je kredietgever praten. Vraag wat zijn voorstel is. Laat je gelden als cliënt en vraag onder meer om de dossierkosten te laten vallen.
Weet dat er oplossingen bestaan om de periodieke aflossing van de lening draaglijker te maken. Weliswaar maakt dat het totale kostenplaatje van het krediet in principe wel duurder, maar misschien is dat de prijs die je moet betalen als je het huis per se wilt houden.

Laat vooral niet na om daarna te polsen wat je kunt krijgen bij een grote marktspeler en bij onze Beste Kopen. De concurrentie bepaalt immers de prijs!