Nieuws

Autosalon: wat als de levertijd van je nieuwe auto te lang wordt?

26 januari 2023
vertraging bij levering van nieuwe auto

Heb je een nieuwe auto gekocht op het autosalon, of bij je autoverdeler tegen voordelige condities? Dan is de kans reëel dat je een hele tijd op je wagen zult moeten wachten. Wat moet je doen als die levertermijn te lang wordt?

Wat kun je doen als de levering van je auto te veel vertraging oploopt?

Als je vandaag een auto bestelt, dan moet je er vaak lang op wachten. Actuele levertijden kunnen snel oplopen tot bijna een jaar. Soms moet je bovendien bijbetalen. Anne Moriau, juridisch expert overeenkomsten binnen Testaankoop, beantwoordt je vragen en geeft advies voor het geval je problemen ondervindt bij de levering.

De leveringstermijn vermeld in de bestelbon is voorbij. Wat kan ik doen?

Had je in de overeenkomst laten opnemen dat de leveringsdatum essentieel is voor jou? 

  • Nee? Dan mag je zelf een "aan de omstandigheden aangepaste" nieuwe leveringstermijn voorstellen. Zo geef je de verkoper extra tijd om de auto te leveren. Als hij ook de nieuwe termijn niet naleeft, mag je meteen een einde maken aan de overeenkomst. Helaas wordt in de wetgeving niet gepreciseerd wat "aan de omstandigheden aangepast" betekent. A priori lijkt een bijkomende termijn van ten minste één maand correct.
  • Ja ? In dat geval mag je het contract opzeggen zodra die termijn verstreken is.

Besef wel dat het in de huidige omstandigheden vaak niet echt nuttig is om de overeenkomst op te zeggen. Want als je zo snel mogelijk een nieuwe auto wilt, zul je na je opzegging weer van voren af aan moeten beginnen en de leveringstermijnen zijn bij bijna alle merken erg lang tegenwoordig. 

De verkoper blijft de levering maar uitstellen. En nu? 

De wetgever heeft niet uitdrukkelijk een schadevergoeding vastgelegd voor laattijdige levering maar ga altijd na of er in de voorwaarden geen schadevergoeding is bepaald. Overigens belet niets je om bij je garagehouder aan te dringen op een commerciële geste. Je kunt bijvoorbeeld een vervangauto vragen voor de tijd dat je op de nieuwe auto moet wachten, of een korting, een gratis optie ...  

Eerlijkheidshalve moeten we wel toevoegen dat de kans dat je daarin slaagt, in deze tijden van autoschaarste erg klein is. Het is realistischer om je erbij neer te leggen en te wachten.

Er zat veel tijd tussen de bestelling en de levering. En nu wil de verkoper me een meerprijs aanrekenen. Mag hij dat? 

Neen, in geen geval, dat zou onwettig zijn. 

De aankoopprijs vermeld op de bestelbon is bindend. De garagehouder is dus verplicht om de auto tegen die prijs te leveren, ook al kan de auto pas later worden geleverd dan gepland. 

Hij mag daar ook geen andere afspraken over maken met jou. In de verkoopvoorwaarden moet zelfs uitdrukkelijk worden vermeld dat de overeengekomen prijs niet herzienbaar is. 

Mocht het zo zijn dat je toch een clausule hebt ondertekend waarin staat dat de overeengekomen prijs onder bepaalde omstandigheden herzienbaar is, dan is die bepaling niet geldig.

Wat als de geleverde auto niet overeenstemt met wat ik had besteld?

Uiteraard moet je de auto krijgen die je had besteld. Anders mag je de levering weigeren en eisen dat de juiste auto alsnog wordt geleverd. 

Wel laat de wetgeving toe dat een auto wordt geleverd met "in sommige details lichte afwijkingen". Zeer kleine verschillen zijn dus mogelijk, bijvoorbeeld een achteruitkijkspiegel die ovaal is in plaats van rechthoekig of een verklikkerlichtje dat links staat in plaats van rechts. Maar veranderingen van kleur, opties of binnenbekleding vallen daar zeker niet onder. 

Wat als de verkoper een auto voorstelt met minder opties dan wat ik had besteld?

Meestal zal de verkoper je een auto voorstellen met minder opties omdat hij je zo'n auto vroeger kan leveren dan die welke je had besteld. 

Het is aan jou om te beslissen of je dat aanvaardt of niet.

Je bent dus in geen geval verplicht om daarop in te gaan tenzij het zou gaan om een lichte afwijking, zoals een andere vorm van achteruitkijkspiegel (zie de vorige vraag).

Als je het wel oké vindt, vergeet dan niet om een prijsvermindering te vragen voor de opties die je niet kreeg. 

Wat als de voorgestelde auto meer opties heeft dan wat ik had besteld maar ik daarvoor moet bijbetalen?

Ook in dat geval ben je niet verplicht om daarop in te gaan. De verkoper moet je leveren wat je had besteld.

Maar als je op het aanbod ingaat, lijkt het logisch dat je ook betaalt voor de extra's. Het staat je natuurlijk vrij om met de verkoper te praten en hem ervan te overtuigen om een deel van de meerprijs te laten vallen. Goodwill van beide partijen lijkt hier op zijn plaats.   

Wat als de verkoper dreigt mijn contract te annuleren als ik niet akkoord ga om bij te betalen?

Wettelijk gezien kan een verkoper niet zomaar een bestelling annuleren. Dan verbreekt hij immers eenzijdig het contract zonder geldige reden en dan kun je in principe een schadevergoeding eisen.

Voor die schadevergoeding en het bedrag ervan moet je nagaan wat er in de verkoopvoorwaarden staat.