Nieuws

Voorzichtig met nieuwe dienst voor aangetekende brieven

30 juli 2021
bpost, sign for me

Dankzij een nieuwe dienst van BPost kunnen aangetekende zendingen gewoon in de brievenbus worden geleverd. Handig, maar wat als er iets misgaat met de levering van de brief?

Bpost heeft een nieuwe dienst gelanceerd: Sign For Me. Hiermee kun je aangetekende zendingen rechtstreeks in je brievenbus laten bezorgen. Je hoeft niet thuis te zijn om ze te ontvangen en je hoeft achteraf niet naar het postkantoor om ze af te halen.

Sign For Me houdt in dat je Bpost volmacht geeft om aangetekende zendingen in jouw naam te ontvangen en dan rechtstreeks in je brievenbus te deponeren, zonder aan te bellen. Om gebruik te kunnen maken van deze gratis dienst, moet je je met je identiteitskaart inschrijven in een postkantoor.

Juridische gevolgen

Zolang er niets misloopt, lijkt de dienst alleen voordelen te hebben. Maar het risico bestaat altijd dat er iets fout gaat met de levering van de zending. Stel dat er een aangetekende brief moet worden geleverd die een ontslag vanaf een bepaalde datum vermeldt. Ook als er bij Bpost iets misgaat met het leveren van de brief, begint de termijn te lopen vanaf die datum. Dat Bpost de aangetekende zending in jouw plaats ontvangt, verandert niets aan de juridische gevolgen van de zending.

Als gebruiker van Sign For Me sta je niet erg sterk als je de termijn zou willen betwisten vanwege de fout bij Bpost. Door de volmacht is de aangetekende zending juridisch gezien aan jou afgeleverd zodra ze door Bpost ontvangen is.

De algemene voorwaarden van Bpost bepalen bovendien dat Bpost enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit het niet correct uitvoeren van de volmacht. De klant moet de schade en het verband met de volmacht kunnen aantonen. Aantonen dat er iets is misgelopen, zal moeilijk zijn. Bovendien kan de schadevergoeding volgens de algemene voorwaarden niet hoger zijn dan de frankeerkosten van de zending.

Als je verhuist

Beslis je gebruik te maken van deze dienst, vergeet dan niet dat je Bpost moet verwittigen wanneer je verhuist. Bij overlijden is het aan de erfgenamen om Bpost op de hoogte te brengen.