Nieuws

3 Suisses Belgium failliet: zo reageer je op betalingsverzoeken

22 augustus 2018

Het postorderbedrijf 3 Suisses Belgium is failliet verklaard. Een invorderingsbureau benadert sommige klanten nu met het verzoek voorschotten, facturen of boetes te betalen. Lees hier hoe je het best reageert als je een dergelijk betalingsverzoek ontvangt.

Op dinsdag 10 juli is de Belgische tak van 3 Suisses door de rechtbank van Koophandel failliet verklaard. Er is een curator aangesteld, met name meester Debetencourt in Doornik.

Ons contact center kreeg daarop van heel wat abonnees vragen binnen. Wat is er aan de hand? De klanten zijn benaderd door het invorderingsbureau EOS Contentia met de vraag om betalingen uit te voeren. Vooreerst kunnen we hen geruststellen: EOS Contentia heeft effectief van de curator het mandaat verkregen om de openstaade schulden te innen.

De juiste reactie in elke situatie

  • Als de vordering van EOS Contentia een niet-betwistbare vordering betreft, ga je het best in op het betalingsverzoek, met de mededeling "betaald aan een mandataris van de curator van het faillissement van 3Suisses Belgium en tot slot van alle rekeningen".
  • Indien er voorschotten zouden worden geïnd voor nog niet geleverde producten, of de vordering is kennelijk ongegrond, teken dan uitdrukkelijk en schriftelijk protest aan bij EOS Contentia met de curator in kopie (faillites@debetencourt.be).
  • Indien je zelf nog iets te vorderen zou hebben ten aanzien van 3 Suisses Belgium, zal je alleszins een aangifte van schuldvordering in de faling moeten doen. Dat kan rechtstreeks via de website van het Centraal Register Solvabiliteit (www.regsol.be). Het volstaat op de webste www.regsol.be een account op je naam te openen. Let wel: het is te betwijfelen of je je geld kunt recupereren.aangezien de bevoorrechte schuldeisers zoals de banken, het eigen personeel van het bedrijf en de RSZ voorrang krijgen.

Boete van € 100 voor laattijdige betaling?

Het is ook mogelijk dat het incassobureau je een boete van € 100 aanrekent als gevolg van de eventuele laattijdige betaling van een factuur. Ter herinnering, je hebt als koper 14 kalenderdagen (na ontvangst van de artikelen) om de artikelen te betalen die hebt ontvangen en die je niet hebt teruggestuurd. 

In zijn algemene voorwaarden vermeldt 3Suisses inderdaad dat in geval van niet-betaling op de vervaldag, de verschuldigde sommen worden vermeerderd met een boete van 15%, met een minimum van € 100, met de rappelkosten en, in voorkomend geval, met de kosten voor het opzoeken van het adres. 
Daarbovenop - en nog steeds volgens de algemene voorwaarden - kunnen er ook bijkomende incassokosten worden aangerekend die forfaitair bepaald zijn, namelijk 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75. 

Het is echter zo dat het boetebedrag slechts juridisch geldig is op voorwaarde dat het wederkerig is (als klant verkrijg je, zoals bepaald in de algemene voorwaarden, ditzelfde bedrag indien 3Suisses zijn verplichtingen niet nakomt) en evenredig met de schade geleden door de betrokken partij.
Vandaag is er echter nog erg veel discussie over de aspecten wederkerigheid en evenredigheid van de aangerekende boetebedragen, en daarom raden wij aan om enkel de hoofdsom te betalen, namelijk het bedrag dat je normaal gesproken verschuldigd was.

We signaleren bovendien dat de FOD Economie eveneens een onderzoek heeft ingesteld naar de huidige invordering van onbetaalde facturen en de aangerekende bijkomende kosten van € 100. Aarzel dus niet om je rechten te doen gelden.

Onze juristen staan voor je klaar

Heb je vragen hierover of denk je dat je rechten worden geschonden, dan kun je een beroep doen op de ervaring van onze juristen. Bij een geschil kunnen zij zelfs rechtstreeks tussenkomen bij het bedrijf of de organisatie in kwestie.

Neem contact op met onze juridische dienst