Nieuws

3 Suisses Belgium failliet: zo reageer je op betalingsverzoeken

20 juli 2018

20 juli 2018
Het postorderbedrijf 3 Suisses Belgium is failliet verklaard. Een invorderingsbureau benadert sommige klanten nu met het verzoek voorschotten of facturen te betalen. Lees hier hoe je het best reageert als je een dergelijk betalingsverzoek ontvangt.

Afgelopen dinsdag 10 juli is de Belgische tak van 3 Suisses door de rechtbank van Koophandel failliet verklaard. Er is een curator aangesteld, met name meester Debetencourt in Doornik.

Ons contact center kreeg daarop van heel wat abonnees vragen binnen. Wat is er aan de hand? De klanten zijn benaderd door het invorderingsbureau EOS Contentia met de vraag om betalingen te verrichten. Vooreerst kunnen we hen geruststellen: EOS Contentia heeft effectief van de curator het mandaat verkregen om de openstaade schulden te innen.

De juiste reactie in elke situatie

  • Als de vordering van EOS Contentia een niet-betwistbare vordering betreft, ga je het best in op het betalingsverzoek, met de mededeling "betaald aan een mandataris van de curator van het faillissement van 3 Suisses Belgium en tot slot van alle rekeningen".
  • Indien er voorschotten zouden worden geïnd voor nog niet geleverde produkten, of de vordering is kennelijk ongegrond, teken dan uitdrukkelijk en schriftelijk protest aan bij EOS Contentia met de curator in kopie (faillites@debetencourt.be).
  • Indien je zelf nog iets te vorderen zou hebben ten aanzien van 3 Suisses Belgium, zal je alleszins een aangifte van schuldvordering in de faling moeten doen .Dat kan rechtstreeks via de website van het Centraal Register Solvabiliteit (www.regsol.be). Het volstaat op de webste www.regsol.be een account op je naam te openen. Let wel: het is te betwijfelen of je je geld kunt recupereren.aangezien de bevoorrechte schuldeisers zoals de banken, het eigen personeel van het bedrijf en de RSZ voorrang krijgen.

Onze juristen staan voor je klaar

Heb je vragen hierover of denk je dat je rechten worden geschonden, dan kun je een beroep doen op de ervaring van onze juristen. Bij een geschil kunnen zij zelfs rechtstreeks tussenkomen bij het bedrijf of de organisatie in kwestie.

Neem contact op met onze juridische dienst


Afdrukken Versturen via e-mail