Actie Apple

Heb je een iPhone 6-model? Schrijf je in en strijd mee tegen de geplande veroudering van Apple.

Nadat de iPhone 6-modellen (iPhone 6, 6 Plus, 6S en 6S Plus) een update kregen van het iOS-besturingssysteem in 2017, gingen de prestaties ervan aanzienlijk achteruit. Door de update verminderde de prestatie bij verouderde accu's omdat die te veel belast worden door piekbelastingen van de processor met mogelijk ook uitval als gevolg. Apple wist dat na de updates deze modellen trager zouden gaan werken, minder performant zouden worden en zelfs onverwacht zouden stoppen met functioneren. Zo wil het bedrijf consumenten stimuleren om een nieuwe iPhone aan te kopen. 

In 2018 had de Italiaanse mededingingsautoriteit Apple veroordeeld tot een boete van 10 miljoen euro waarna de IT-gigant in beroep ging. Op 29 mei 2020 werd de eerste veroordeling echter bevestigd. In de Verenigde Staten werd er via een groepsvordering een compensatie van 500 miljoen euro voor de gedupeerde consumenten gëeist. Apple ging uiteindelijk akkoord met een betaling van 113 miljoen voor het misleidend handelen en opzettelijk vertragen van iPhone 6-modellen. 

Het is duidelijk dat de handelspraktijk die Apple toegepast heeft erop gericht was om oude iPhone 6-modellen sneller te vervangen en dus geplande veroudering heeft bewerkstelligd. Belgische consumenten verdienen gelijkwaardig te worden behandeld als Amerikaanse. Bovendien is geplande veroudering totaal onverantwoord in het licht van milieu en consumentenbescherming.

De Europese koepel van consumentenorganisaties, waartoe ook Test Aankoop behoort, gaat daarom door middel van een groepsvordering het gevecht aan tegen Apple op basis van geplande veroudering van de iPhone 6, 6 Plus, 6S en 6S Plus

Naar veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen

Over Apple en iPhone 6

Wat heeft Apple gedaan met de iphone 6 en waarom is dit een geval van geplande veroudering?

In 2017 lanceerde Apple software-updates voor heel wat iPhone 6 modellen. Deze updates, hadden een grote impact op het prestatieniveau van de telefoons. Alleen werd de gebruiker hiervan niet op de hoogte gebracht. De updates zorgden ervoor dat de telefoons veel trager gingen werken, minder performant werden en soms zelf volledig afsloten. Apple’s gedrag kan geclassificeerd worden als geplande veroudering, op deze manier duwde het bedrijf consumenten naar de aankoop van een nieuw toestel.  orden als geplande veroudering, op deze manier duwde het bedrijf consumenten naar de aankoop van een nieuw toestel.

Hoe weet ik of ik een iphone had/heb met een batterij die onderhevig is aan het Apple probleem van geplande veroudering?

Als je een iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s en/of iPhone 6s hebt is het zeer waarschijnlijk dat je telefoon last heeft van Apple’s geplande veroudering. Het is zeker het geval als je telefoon zeer traag wordt, verminderde prestaties toont, batterijproblemen heeft of gewoon helemaal stopt met werken.  

Waarom wordt er nu een rechtzaak aangespannen, jaren na de release van de smartphones?

Het moment dat de problemen met de iPhone 6 modellen duidelijk werden is er samen met BEUC, het Europees netwerk van consumentenorganisaties, een brief vertrokken naar Apple met de vraag om de problemen op te lossen en betrokken consumenten te compenseren.

Onze Italiaanse zuserorganisatie Altroconsumo diende ook een klacht in bij de autoriteiten. Dit bleek een goede zet want de op 29 mei 2020 sprak de administratieve rechtbank van Lazio in Italië een vonnis uit dat de eerdere veroordeling van Apple tot het betalen van 10 miljoen euro bevestigde die de Italiaanse mededingingsautoriteit had uitgesproken. Het beschouwde Apple’s handelswijze als een oneerlijke en agressieve handelspraktijk.

Rond dezelfde tijd ging Apple in de Verenigde Staten akkoord om consumenten te compenseren door een overeenkomst te sluiten van 500 miljoen dollar, een nakende groepsvordering werd hiermee afgewend.

Omwille van deze nieuwe elementen reikte Euroconsumers meerdere keren uit naar Apple om compensatie te eisen voor de eigenaars van de Apple iPhone’s 6, 6Plus, 6S and 6S Plus in België, Italië, Spanje, Portugal en Brazilië en om duurzamere modellen te eisen. Ondanks meerdere pogingen is er geen oplossing gevonden ten voordele van consumenten.

Euroconsumers zet daarom een nieuwe stap door een gecoördineerde groepsvordering te lanceren tegen Apple voor de geplande veroudering van de iPhone 6, 6Plus, 6S en 6S Plus.

Is Apple al veroordeeld geweest in andere landen en op welke juridische basis?

Op 29 mei 2020 sprak de administratieve rechtbank van Lazio in Italië een vonnis uit dat de eerdere veroordeling van Apple tot het betalen van 10 miljoen euro bevestigde die de Italiaanse mededingingsautoriteit had uitgesproken. Het beschouwde Apple’s handelswijze als een oneerlijke en agressieve handelspraktijk. 

Hetzelfde gedrag leidde tot een groepsvordering in de Verenigde Staten, deze zaak werd uiteindelijk buiten de rechtszaal geregeld door het betalen van een compensatie aan gedupeerde consumenten van maar liefst 500 miljoen euro. 

Begin november ging Apple ook akkoord tot het betalen van 113 miljoen euro na beschuldigingen van 33 Amerikaanse staten en het district van Columbia. Het bedrijf werd ook hier ervan verdacht misleidend te hebben gehandeld, iPhone 6 toestellen opzettelijk te hebben vertraagd en hiermee de aankoop van nieuwe toestellen te hebben opgedrongen. 

Over de groepsvordering

Wat is de juridische basis voor deze Belgische actie tegen class action?

Europese wetgeving en de omzetting ervan in nationaal recht dat oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken uitdrukkelijk verbiedt.

Moet ik me inschrijven om deel te nemen aan de class action tegen Apple?

Neen, niet op dit ogenblik. Je kan wel registreren via deze link om op de hoogte gehouden te worden van de actie.  

Eenmaal de ontvankelijkheid van de vordering wordt goedgekeurd door de rechter zal hij/zij ook bepalen of de actie moet voldoen aan het ‘opt-in’ of ‘opt-out’ mechanisme.  

Mocht de rechter oordelen dat de zaak ontvankelijk is met een opt-in-clausule, betekent dit dat je je als   eigenaar van het desbetreffende iPhone-model individueel zult moeten inschrijven. Bij een ‘opt-out’  hoef je niets te doen : alle gedupeerden worden automatisch betrokken in het geding.  je zal dan automatisch vertegenwoordigd worden voor de rechtbank zonder je individueel te moeten registreren. Wil je zeker niet vertegenwoordigd worden in dit geval dan moet je dit wel expliciet te kennen geven. 

Indien je registreert via de link laten we je zeker weten wat beslissing van de rechter is.  

Moet ik lid zijn van Test Aankoop om deel te nemen aan deze actie?

Leden en niet-leden kunnen deelnemen aan de actie, dit is volledig gratis (zelfs indien de rechtzaak verloren wordt). Test Aankoop draagt met andere woorden alle risico.

Wat heeft Test Aankoop van mij nodig als ik deze rechtzaak wil steunen met mijn ervaring als gebruiker van een defecte iPhone 6-model?

Je naam, achternaam, emailadres, telefoonnummer en het aantal iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s en/of iPhone 6s Plus toestellen je hebt dat in aanmerking komt voor deze groepsvordering.  

Dien ik bepaalde documenten of bewijsstukken te verzamelen met betrekking tot mijn iPhone ?

Dit is op dit moment niet aan de orde. 

Desalniettemin raden we u aan om een eventuele aankoopfactuur, een kassaticket, een serienummer of een andere element van bewijs op te zoeken. Dit kan immers gevraagd worden in een latere fase van de procedure.  

Kan ik telefonisch mijn geval melden om zo deel te nemen aan de rechtzaak?

Neen, we raden je aan om je in te schrijven voor alle info

Zal Test Aankoop een minnelijke schikking treffen met Apple om gebruikers te compenseren?

Als de groepsvordering ontvankelijk wordt verklaard door de rechter dan start een verplichte onderhandelingsfase met Apple. Als we een akkoord bereiken tijdens deze fase dan zal je meteen hierna gecompenseerd worden.

Wanneer krijg ik een vergoeding als Apple wordt veroordeeld?

Wanneer er tijdens de verplichtige onderhandelingen in het kader van de wet, geen akkoord wordt bereikt, dan zal de rechter zich ten gronde moeten uitspreken en kan hij Apple veroordelen tot een schadevergoeding. Als dat gebeurt, worden de getroffen consumenten ook vergoed.