Ageas

BE0974264930
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
43,47 EUR 20/04/2018 16:41 Brussel
-0,26 EUR (-0,59 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
34,68 43,78  52 weken min max
26,98 % Rendement 1 jaar
3,11 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Ageas heeft een puik resultaat bekendgemaakt 1 maand geleden - maandag 26 februari 2018
  Het dividend blijft stabiel, wat een aangename verrassing is.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Ageas: zal het schikkingsvoorstel een impact hebben op de resultaten en de solvabiliteit? 4 maanden geleden - maandag 18 december 2017
  Neen. De winst is niet in gevaar.

  Het aandeel is correct gewaardeerd.
  HOUDEN.

  De opvolger van Fortis legde op 12 december, de laatste dag van de verlengde indieningsperiode, een aangepast schikkingsvoorstel neer bij het Hof van Beroep van Amsterdam. Het totale bedrag dat de verzekeraar voor de schikking uittrekt werd daarbij, zoals Ageas in oktober al aangaf, van 1,2 naar 1,3 miljard euro opgetrokken. Dit zal echter geen impact hebben op de resultaten en solvabiliteitspositie van Ageas daar voor alle lasten reeds voorzieningen werd aangelegd in het 3de kwartaal 2017. Indien deze deal doorgaat zal Ageas wel eindelijk komaf kunnen maken met zijn pijnlijke Fortis-verleden.

  Koers op het moment van de analyse: 41,49 EUR

  Ageas is een internationale verzekeringsholding die actief is in België, het VK en 14 andere landen in Europa en Azië. Als opvolger van Fortis sleept ze nog een aantal rechtszaken uit het verleden mee.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Ageas blijft onder zijn verleden lijden 5 maanden geleden - vrijdag 10 november 2017
  De groep bevestigt echter haar dividendvooruitzichten.

  Het aandeel is correct gewaardeerd.
  HOUDEN

  Ondanks de minder goede gang van zaken in het Verenigd Koninkrijk kwam de verzekeringswinst in het 3e kwartaal hoger uit dan verwacht. De nettowinst kreeg echter een knauw door het Fortis-verleden. Zo werd o.m. een extra voorziening van 100 miljoen euro aangelegd voor een aanpassing van de schikking met de gedupeerde Fortis-aandeelhouders. Ook de solvabiliteitsratio ging iets lager. Dat belet echter niet dat Ageas de intentie heeft om zoals vorige jaren over boekjaar 2017 40 tot 50% van de verzekeringswinst als dividend uit te keren.

  Koers op moment van de analyse : 40,53 EUR

  Ageas is een internationale verzekeringsholding die actief is in België, het VK en 14 andere landen in Europa en Azië. Als opvolger van Fortis sleept ze nog een aantal rechtszaken uit het verleden mee.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Ageas en de belangenorganisaties konden nog geen nieuw schikkingsvoorstel indienen 6 maanden geleden - dinsdag 17 oktober 2017
  Het voorstel moest uiterlijk tegen 17/10 worden ingediend. Dat lukte echter niet. Het Hof van Beroep van Amsterdam verlengde de indieningsperiode t.e.m. 12/12.
  Logo Ageas

  Logo Ageas

  HOUDEN.

  Teloorgang van Fortis

  Door de financiële crisis in 2008 zagen de toenmalige Fortis-aandeelhouders hun belegging grotendeels in rook opgaan. Dat leidde tot allerlei juridische procedures en schadeclaims die Fortis-opvolger Ageas boven het hoofd bleven hangen. Na lange onderhandelingen raakten 4 belangenverdedigingsorganisaties en Ageas in maart 2016 het eens rond een schadevergoedingsregeling waarmee Ageas het hele Fortis-verleden achter zich zou kunnen laten. In ruil voor het stopzetten van de burgerlijke zaken over het Fortis-verleden bood Ageas de gedupeerde aandeelhouders in totaal 1,2 miljard euro. Wel moest die regeling door een voldoende groot draagvlak worden gesteund en door het Hof Van Beroep van Amsterdam in juni 2017 algemeen bindend worden verklaard.

  De rechter: een onvoldoende!

  Na het aanhoren van een aantal voor-en tegenstanders uitte de rechter 2 bezwaren tegen de voorgelegde schikking. Vooreerst zouden de aandeelhouders die zich niet vóór 31 december 2014 bij één van de 4 belangenorganisaties hadden aangesloten (Deminor, Vereniging van Effectenbezitters – VEB, FortisEffect en Stichting Investor Claims Against Fortis – SICAF), te sterk worden benadeeld (zouden een lagere vergoeding krijgen). Daarnaast zou er te veel geld aan de vingers van de organisaties blijven plakken. Tegen alle verwachtingen in gaf de rechter dus géén groen licht. Wel kregen Ageas en de 4 organisaties tot 17/10 de tijd om een verbeterde versie in te dienen.

  Nieuw akkoord blijft uit

  Ageas liet weten dat er aan een nieuw schikkingsvoorstel wordt gewerkt, maar er nog geen nieuwe overeenkomst is bereikt. Het vraagt het Hof daarom de indieningsperiode te verlengen. Ook wil het een extra inspanning leveren door naast de 1,2 miljard nog eens 100 miljoen op tafel te leggen om alsnog tot een oplossing te komen.

  Gevolgen voor de Fortis-aandeelhouder

  Timing: het uitblijven van een nieuw akkoord betekent dat de eventuele betaling van een schadevergoeding alweer vertraging zal oplopen. De rechtbank besliste dat het nieuwe voorstel tegen 12 december moet worden ingediend. Eerst zal er echter een nieuw akkoord moeten worden bereikt. Voorts zal de rechter de nieuwe schikking nog algemeen bindend moeten verklaren. Daarna krijgen de Fortis-aandeelhouders die niet op het schikkingsvoorstel willen ingaan en eventuele verdere juridische stappen willen ondernemen om een hogere schadevergoeding af te dwingen, 3 tot 6 maanden om zich te manifesteren (opt-out). Pas erna (6 à 9 maanden na de bindendverklaring) zullen de eerste schadevergoedingen worden uitbetaald. Terwijl Ageas er bij het eerste voorstel vanuit ging dat alles in 2019 zou worden afgerond, is die deadline nu zeker niet meer haalbaar.

  Schadevergoedingsbedrag: de extra 100 miljoen die Ageas wil uitkeren, volstaat niet om de gedupeerden die niet vóór 31 december 2014 bij één van de 4 organisaties waren aangesloten, dezelfde schadevergoeding te betalen als aan de gedupeerden die wel waren aangesloten. Wel zullen ze waarschijnlijk een iets hoger bedrag krijgen dan in de oorspronkelijke schikking voorzien. Overigens zullen de toegekende vergoedingen net als voorheen slechts een deeltje van het verlies compenseren.

  Wat te doen: momenteel moeten de gedupeerden afwachten en hoeven ze niets te ondernemen. Het enige wat ze eventueel kunnen doen, is de nodige bewijsstukken verzamelen van de aankoop, verkoop en het aanhouden van Fortis-aandelen in de periode tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (borderellen, positieoverzichten van uw effectenrekening…). Wij houden u op de hoogte en zullen u tijdig aangeven wanneer en hoe u dient te handelen. Ook zullen we u helpen bij het vervullen van de nodige formaliteiten.

  Wie komt in aanmerking ?

  Alle beleggers die Fortis-aandelen kochten, verkochten of aanhielden tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 hebben, mits de nodige bewijsstukken en een aan-vraag ten gepaste tijde, recht op een schadevergoeding. De Fortis/Ageas-aandelen mogen intussen verkocht zijn. Wel moet er eerst een bindende schikking zijn.

  Gevolgen voor de Ageas-aandeelhouder

  Ageas ondernam al heel wat stap-pen om het Fortis-puin te ruimen. Zolang er echter geen definitieve schikking is waarmee (zo goed als) alle burgerlijke rechtszaken i.v.m. Fortis worden geëlimineerd, rest er onzekerheid rond de gevolgen en eventuele schadevergoedingen die in het slechtste geval tot enkele miljarden euro kunnen oplopen (1 miljard = ±5 EUR per aandeel Ageas of 1,5 à 2 keer de jaarwinst). Ageas heeft er dus alle belang bij tot een algemeen bindende regeling te komen.

  De extra 100 miljoen euro die Ageas wil uitkeren, is makkelijk te torsen en zal een beperkte impact hebben op de winst (minder dan 0,5 EUR per aandeel).

  Hoewel de operationele vooruitzichten fraai ogen, kopen we omwille van het toch aanzienlijke risico niet. U mag het aandeel Ageas wel houden.

  Koers van Ageas op het moment van de analyse: 40,49 EUR

   

  Ageas is een internationale verzekeringsholding die actief is in België, het VK en 14 andere landen in Europa en Azië. Als opvolger van Fortis sleept ze nog een aantal rechtszaken uit het verleden mee.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Ageas boekte een fraai halfjaarresultaat 8 maanden geleden - vrijdag 11 augustus 2017
  Maar tot 17/10 kan de schikking in het kader van het Fortis-dossier worden herzien.

  Bijgevolg raden we u aan om, al staat de groep financieel sterk en wil ze haar marktpositie verder uitbreiden, het aandeel niet te kopen.
  HOUDEN.

  In de 1e jaarhelft steeg het premie-inkomen met 4,1%. Vooral Azië (m.n. China) presteerde sterk. In België leed de verkoop van levensverzekeringen echter onder de lage rente. Zonder de uitzonderlijke meerwaarde op de verkoop van een dochter in Hongkong in 2016, steeg de verzekeringswinst met 12%, ondanks een onverwachte aanpassing van de Britse verzekeringsregels die op de winst woog (ook nog in 2e halfjaar). De nettowinst, die rekening houdt met de nasleep van het Fortis-drama, klokte af op 1,40 EUR per aandeel (t.o.v. verlies in 2016 door hoge voorzieningen m.b.t. de schikking). Met een gunstige gecombineerde ratio (hogere premies dan schadevergoedingen), een hoge solvabiliteitsratio (sterke kapitaalbuffer) en ruim 1,7 miljard in kas staat Ageas financieel sterk. Het gaat daarom verder eigen aandelen inkopen en kijkt tevens uit naar overnames (versterking positie in België en Portugal en/of nieuwe markt aanboren, namelijk Indonesië). We tippen op een winst per aandeel van 3,39 EUR in 2017, 3,96 EUR in 2018 en 4,10 EUR in 2019.

  Koers op het moment van de analyse: 38,86 EUR

  Ageas is een internationale verzekeringsholding die actief is in België, het VK en 14 andere landen in Europa en Azië. Als opvolger van Fortis sleept ze nog een aantal rechtszaken uit het verleden mee.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 43,78 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 34,68 EUR
ISIN-code BE0974264930
Beurs Brussel
Noteert op Euronext Brussel ja
Bèta 0,82
Volatiliteit 19,48 %
Aantal bestaande aandelen 209.399.800
Beurskapitalisatie (in miljard) 9,16 EUR
Sector Financiële sector
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 26.688 EUR
Score corporate governance 7

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividend 1,36 1,47 1,47 1,20
Courante winst 4,10 3,09 0,13 3,57
Nettowinst 4,10 3,09 0,13 3,57
Courante cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Boekwaarde 47,36 45,20 44,52 52,00
Tastbare boekwaarde 43,87 41,71 41,12 48,12

Prestaties (in euro)

Ageas Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 0,90 % -4,72 % -5,26 %
Rendement 6 maanden 6,76 % -1,84 % 0,77 %
Rendement 1 jaar 26,98 % 1,25 % -0,19 %
Rendement 5 jaar 16,23 % 6,02 % 12,87 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 1.546,13 % 43,88 % 69,39 %
Current ratio - - - -
Return on equity - 0,30 % 6,98 % 4,81 %
Total return on equity - 0,30 % 6,98 % 4,81 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - - -
EBIT marge - - - -
EBITDA marge - - - -
Belastingvoet - 48,75 % 19,39 % 17,30 %
Gearing - - - -
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 9,38 % 11,14 % 10,22 %

Beursgegevens per aandeel

2018 (e) 2017 (e)
Dividendrendement 3,11 % 3,36 %
Koers/ Courante winst 10,67 14,15
Koers/ Courante cashflow - -
Koers/ Boekwaarde 0,92 0,97
Koers/ Tastbare boekwaarde 1,00 1,05
Prijs per netto vermogenswaarde 1,74 1,74
Verwacht rendement op lange termijn 7,06 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
ageas
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden