Gebruiksvoorwaarden

Digitale- en telefoondiensten van Testaankoop: algemene voorwaarden

1. Missie van Testaankoop

1.1 Wat is de missie van Testaankoop?

De missie van de consumentenverenigingen Testaankoop (cvba en vzw, hierna genoemd Test Aankoop) bestaat erin de consument op een volstrekt onafhankelijke manier te informeren, te dienen, te verdedigen en te vertegenwoordigen. De winsten uit de activiteiten van Testaankoop worden herbelegd om deze missie te volbrengen.

Zo zet Testaankoop zich in om aan de behoeften van de consumenten te voldoen en om hun rechten en belangen te beschermen en te versterken.
Testaankoop zet zich in voor een verbetering van de markt en een betere prijs-kwaliteitverhouding van goederen en diensten. De consumentenvereniging ziet erop toe dat de consumenten toegang hebben tot informatie en diensten om hun recht op keuzevrijheid en kwaliteit van de op de markt aangeboden producten en diensten en hun recht op onderwijs, gerechtigheid en gezondheid wordt versterkt.
Om die missie te vervullen, vertegenwoordigt Testaankoop de consumenten en behartigt ze hun belangen bij overheidsorganen, regionale, federale en internationale instanties en bedrijven zonder toegevingen te doen of zich te onderwerpen aan een of andere macht.
Als consument geniet u dankzij Testaankoop dus een betere bescherming van uw rechten.

1.2. Hoe gaat Testaankoop haar missie uitvoeren?

 Testaankoop informeert de consument en biedt producten en diensten aan (niet-limitatieve lijst gezien de voortdurende marktontwikkelingen) in de verschillende algemene consumptiedomeinen, zoals gezondheid, financiën, recht, verzekeringen, energie en nieuwe technologieën. Hiertoe publiceert Test Aankoop tijdschriften en nieuwsbrieven op papier en praktische gidsen. Testaankoop biedt de consument informatieve websites over deze thema's.
Om de consumenten op basis van hun profiel te leiden naar de beste producten of diensten op de markt heeft Test Aankoop vergelijkings- en berekeningsmodules uitgewerkt. Daarnaast biedt Testaankoop oplossingen aan om de prijs van goederen en diensten te verlagen via onder meer groepsaankopen of onderhandelde voordelen.
Testaankoop biedt diensten aan voor persoonlijke telefonische en digitale bijstand in de verschillende consumptiedomeinen om de belangen van de consument te behartigen.
Deze diensten kunnen regelmatige communicaties met de consument inhouden om hen op basis van hun specifieke behoeften een persoonlijk antwoord voor hun specifieke situatie te geven.

Testaankoop vertegenwoordigt de consument bij de overheidsorganen en de bedrijfswereld. De consumentenvereniging voert dus acties om de bescherming van alle consumenten te versterken.
Om de belangen van de consumenten te behartigen kan Testaankoop hen uitnodigen om deel te nemen aan collectieve acties wanneer hun rechten in het gedrang komen.
Testaankoop kan consumenten ook uitnodigen om petities te ondertekenen of consumentenacties te ondersteunen ten voordele van het algemeen welzijn van de consument.
In het kader van een constante inspanning om de markt beter te begrijpen en om consumenten van actuele informatie te voorzien, kan Testaankoop hen af en toe of periodiek enquêtes sturen over hun consumptiegewoonten.

In het kader van de missie om de consument te informeren en te verdedigen kan Testaankoop beroep doen op gespecialiseerde onderaannemers. Deze worden door Testaankoop naar behoren gecontroleerd om een dienstverlening te garanderen in overeenstemming met de missie van Test Aankoop, met strikte naleving van de geldende wetgeving en de contractuele verplichtingen die Testaankoop binden aan zijn onderaannemers.
Tot slot heeft Testaankoop de mogelijkheid om nieuwe informatiekanalen in te zetten om de missie te vervullen, nieuwe tools te ontwikkelen om de consument te helpen bij zijn keuzes en om de diensten ter bescherming en verdediging van de consument uit te breiden op basis van de vraag of marktopportuniteiten. Deze nieuwe middelen die nodig zijn voor de missie van Testaankoop kunnen desgevallend aan de consument worden voorgesteld.

1.3 Testaankoop houdt mij op de hoogte van wat zij voor de consument doet

Door uw deelname aan groepsvorderingen van testaankoop, ondersteunt u de consumentenvereniging en helpt u haar bij het vervullen van haar missie. U gaat er bijgevolg mee akkoord om niet-commerciële informatie te ontvangen over de middelen die Testaankoop aanwendt om haar missie uit te voeren; deze middelen worden hierboven beschreven (zie 1.2).

 

2. Digitale en telefonische diensten van Testaankoop

2.1 Welke diensten biedt Testaankoop mij aan?

Om u als consument te helpen, kan Testaankoop u toegang verlenen tot de volgende diensten.
Digitale diensten en toepassingen
- online artikelen en duiding rond consumptie in deze materies
- vergelijkingsmodules van producten en diensten ten einde u te helpen een keuze te maken die het beste aan uw noden beantwoorden (bv. banden, wasmachines, smartphones, televisies, luchtvaartmaatschappijen...)
- rekenmodules om u te helpen de juiste formule te kiezen voor een bepaald goed of dienst (bijv. hypotheek, autofinanciering, elektriciteitsverbruik, creditcard...)
- thematische rekenmodules om meer te weten te komen op een specifiek gebied (bijv. gezondheid, verzekering, energie...)
- module om een klacht in te dienen bij een bedrijf met de steun van Testaankoop
- nieuwsbrieven over de acties van Testaankoop en haar producten en diensten
- speciale promoties (bv. kortingen, hulp bij het kiezen van de beste leveranciers...)
- mobiele applicaties voor uw smartphone of tablet (bv. Digital Purchasing Test, InforMED, BeCover +)

Telefonische diensten
- telefonische permanenties voor het verstrekken van advies en bijstand (bv.: bijstand op het gebied van wetgeving en recht, krediet, belastingen, energie, gezondheid...)
- telefonische permanenties voor abonnementen en bestellingen
Door één of meer van deze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Hou er rekening mee dat deze lijst met diensten niet limitatief is.

2.2 Hoe lang kan ik van deze diensten genieten?

De voorwaarden om toegang te krijgen tot digitale en telefoondiensten van Testaankoop zijn afhankelijk van uw status.

A. Als u geabonneerd bent op Test Aankoop, kan u onbeperkt genieten van deze diensten, en dit afhankelijk van het gekozen abonnement (bv met of zonder Test Gezond, Test Connect, Testaankoop Invest ...). En dit zolang u geabonneerd blijft op de gekozen formule.

B. Als u zich hebt ingeschreven voor het "consumentenpakket", zal u kunnen genieten van een selectie van deze diensten, en dit zolang u gebruiker van het "consumentenpakket" blijft.

C. Als u niet geabonneerd bent op Test Aankoop, zal de toegang tot alle of tot een deel van deze diensten sterk beperkt blijven. In dit geval worden de toegangsvoorwaarden en de duur van deze toegang bepaald door Test Aankoop. Deze voorwaarden hangen onder meer af van de interne organisatie van Testaankoop en de bijbehorende planning met betrekking tot de actualiteit in de wereld van de consumptie, van periodieke evenementen en van communicatieacties gericht aan het grote publiek.

2.3 Hoe kan ik de informatie beheren die ik van Testaankoop ontvang?

Het staat u altijd vrij om een deel of het geheel van de informatie die Testaankoop persoonlijk tot u richt, niet langer te ontvangen. Om dit aan Testaankoop te laten weten, stuurt u een e-mail via www.test-aankoop.be/contact of wijzigt u rechtstreeks uw voorkeuren op www.test-aankoop.be/invest/mijn-toestemming
De voordelen waar u tot dan toe van genoot, worden uiterlijk na 30 werkdagen ingetrokken.

3. Contactgegevens van Testaankoop

Belgische Verbruikersunie Testaankoop vzw, Hollandstraat 13, 1060 Brussel
Verbruikersunie Testaankoop cvba, Hollandstraat 13, 1060 Brussel
E-mail via www.testaankoop.be/contact

4. Privacy- en cookiebeleid

Testaankoop respecteert nauwgezet uw privacy. Klik hier voor meer informatie over het privacy charter van Test Aankoop.
Klik hier voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan door Test Aankoop.