Gebruiksvoorwaarden


Aansprakelijkheid

De informatie op de website van Test Aankoop invest wordt louter ten indicatieve titel verspreid. De beleggingsadviezen zijn gebaseerd op interne analyses en op goed geïnformeerde externe bronnen maar bieden geen enkele garantie op zekere voorspellingen of op succes.

De gegevens en adviezen die verspreid worden via de Test Aankoop invest website hebben een algemeen karakter en zijn bijgevolg niet aangepast aan de situatie van één belegger in het bijzonder, noch aan zijn individuele doelstellingen. Test Aankoop raadt u aan rekening te houden met de bijzondere aspecten van uw eigen situatie en adviseert u kennis te nemen van het prospectus of elk ander document gerelateerd aan een financieel product alvorens de beslissing te nemen om erin te investeren.

Test Aankoop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit beslissingen genomen op basis van informatie die zich op deze website of in de publicaties van Test Aankoop invest bevindt.


Auteursrechten

  • Alle rechten zijn voorbehouden aan alle landen.
  • Elke reproductie, wijziging, vertaling, onder welke vorm ook, is verboden zonder voorafgaande toestemming van Test Aankoop.
  • Elk gebruik van de inhoud aanwezig op deze website of in het magazine Test Aankoop invest voor commerciële doeleinden is verboden.

Verantwoordelijke uitgever

Verbruikersunie Test-Aankoop CVBA

  • (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
  • Verantwoordelijke uitgever : M. Dominique Henneton
  • Hollandstraat 13, 1060 Brussel

Nummer van de onderneming: BE 0425.989.356
Bankrekening: BE11 2100 8848 3048 (BNP Paribas Fortis)


Ons ontdekkingsaanbod

U heeft uw e-mailadres opgegeven om gratis een deel van de site van Test-Aankoop invest te ontdekken. We danken u alvast voor uw vertrouwen!

Eerst zult u een e-mail ontvangen om het adres, dat u op de site heeft ingegeven, te bevestigen. Na die bevestiging zult u toegang krijgen tot de favoriete tool van onze abonnees, de virtuele portefeuille. Dit zal u toelaten om:

  • uw eigen virtuele portefeuille aan te maken. In uw portefeuille zult al uw financiële beleggingen kunnen opnemen en hun dagelijkse evolutie kunnen opvolgen;
  • een inventaris op te maken van alle andere goederen waarover u beschikt om een duidelijk overzicht te krijgen van uw volledig vermogen.

U kunt uw virtuele portefeuille gratis en ten allen tijde raadplegen. Wenst u de andere functionaliteiten van de virtuele portefeuille te ontdekken, word dan lid van Test-Aankoop invest. Bovendien geniet u één maand gratis lidmaatschap!

U zult een tweede mail krijgen waarin u 5 credits aangeboden krijgt. Aan de hand van die credits kunt u gratis inhoud raadplegen, die normaal gezien enkel aan onze leden is voorbehouden.

  • zodra u deze mail ontvangt, heeft u 14 dagen de tijd om uw 5 credits te verbruiken;
  • aan de hand van elke credit zult u gedurende 14 dagen toegang krijgen tot een specifiek deel van de site.

Een deel van de Premium content van de site blijft echter exclusief voorbehouden aan onze leden. Word ook lid en ontdek alle voordelen van het lidmaatschap van Test-Aankoop invest. Schrijf u alvast in voor een gratis proefmaand, dat verplicht u tot niets!