PAYOUT

De payout of het uitkeringsgedeelte is het gedeelte van de totale winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Een onderneming kan beslissen om een hoog dividend uit te keren als de winst gedaald is of als de resultaten stabiel zijn, door de payout te verhogen. Het omgekeerde is ook mogelijk : bij betere resultaten kan een onderneming de payout verlagen zonder daarom een lager dividend uit te keren en op die manier reserves aanleggen voor periodes waarin het minder goed gaat of voor investeringen die nodig zijn.