TASTBARE BOEKWAARDE

De boekwaarde van een vennootschap is de waarde die men bekomt als men het cijfer dat overeenstemt met de eigen middelen (waarde van de activa na afhouding van de schulden) deelt door het aantal aandelen.

Deze ratio is één van de manieren om te zien of het aandeel duur of goedkoop is. De tastbare boekwaarde is een cijfergegeven dat meer voorzichtigheid inbouwt : ze houdt immers enkel rekening met de werkelijke activa van de onderneming en ze houdt geen rekening met de goodwill (de bijkomende prijs boven op de boekwaarde die de overnemer bij een overname betaalt op basis van niet materiële factoren).