EBIT

EBIT is de afkorting voor earnings before intrest and taxes. Het gaat dus om de winst voor de intrestlasten en de belastingen en het is een variante van de courante winst. (1)

(1) courante winst het resultaat van de exploitatie (omzet verminderd met de lasten) plus het financiƫle resultaat (het verschil tussen ontvangen en betaalde intresten) voor belastingen en voor uitzonderlijke resultaten (niet-recurrente meerwaarden, uitzonderlijke afschrijvingen).