EBIT

EBIT is de Engelse afkorting van ‘Earnings Before Interest and Taxes’. Het gaat om de bedrijfswinst of het operationeel (bedrijfs)resultaat. De EBIT beperkt zich tot de winst die voortvloeit uit de normale bedrijfsvoering zonder scheeftrekkingen door het financieel resultaat, waar bv. de interesten op leningen in vervat zitten, en de belastingen. 
De EBIT geeft een goed beeld van de prestaties van de kernactiviteiten van een onderneming. Aan de hand van die factor kan dus een grondigere financiële analyse van een bedrijf worden opgesteld. Zo kan een onderneming dankzij haar puike financiële resultaten een nettowinst publiceren terwijl ze eigenlijk bedrijfsverlies lijdt (negatieve EBIT), wat erop wijst dat haar kernactiviteiten in se niet winstgevend zijn. En vice versa.