Over ons

Waarden

Onze keuzes worden bepaald door drie waarden die ons door onze activiteiten loodsen.

Expertise

Onze methodes zijn een combinatie van strikte wetenschap, technische vaardigheden en efficiëntie. Onze analyses en studies worden geleid door geschoolde experten en specialisten in elk vakdomein. Zij stellen hun kennis ter beschikking om de consument te informeren en problemen op te lossen.

Onafhankelijkheid

Om onze missie tot een goed einde te brengen, moeten wij volledig neutraal zijn: op financieel, politiek en ideologisch vlak en ten aanzien van producenten en leveranciers. Ons advies en onze stellingnames zijn het resultaat van onze eigen expertise en worden nooit door druk van buitenaf bepaald. Al onze opbrengsten uit onze activiteiten worden opnieuw geïnvesteerd in het belang van de consument.

Nabijheid

Wij staan erop bij al onze activiteiten rekening te houden met de noden van het publiek, de consument in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Wij luisteren naar hun noden en verwachtingen om zoveel mogelijk gepersonaliseerd advies op maat aan te reiken. Wij staan erop een snelle en aangepaste service te bieden die inspeelt op de veranderende noden. Wij verdedigen de belangen van alle consumenten bij de gewestelijke, federale en Europese overheden door onze vertegenwoordiging binnen organisaties zoals de Raad voor het Verbruik, en door middel van de media, die ons vaak raadpleegt over consumentendossiers.


Geschiedenis en missie

Test-Aankoop is een consumentenorganisatie die verschillende publicaties uitgeeft (Test-Aankoop Magazine, Budget & Recht, Test Gezond, Test Connect, praktische gidsen). Deze behandelen verschillende onderwerpen vanuit het standpunt van de consument: analyse van de thema's vanuit het consumentenbelang, volledig neutrale behandeling van informatie, totale onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid, de media of bedrijven.

Test-Aankoop Invest is de afdeling "beleggingsadvies" van de consumentenorganisatie Test-Aankoop.

Deze werd in 1981 opgericht onder de naam Budget Hebdo.

Test-Aankoop invest hanteert dezelfde lijn als het moederhuis: thema's analyseren vanuit het belang van de consument en volledig neutraal en volledig onafhankelijk van de overheid, media of bedrijven informatie verwerken.

Het doel van de publicaties van Test-Aankoop invest en de website is de belangen van spaarders en beleggers te behartigen. Vanuit dit standpunt wordt informatie gepubliceerd die volledig onafhankelijk wordt vergaard via de verschillende beschikbare bronnen en wordt behandeld door financiële analisten volgens een doorgewinterd evaluatiemodel. Deze staan borg voor volledig neutrale adviezen. Test-Aankoop invest heeft nooit belang bij het verstrekte advies.

In België publiceert Test-Aankoop invest een weekblad met een overzicht van de nieuwe wereldwijde economische fenomenen en de aandelenbeurzen en wordt er ingezoomd op belangrijke gebeurtenissen. Ook analyses van bedrijfstakken, vennootschappen, spaarproducten en onafhankelijk advies bij het kiezen van beleggingen komen aan bod.

Test-Aankoop invest publiceert ook een maandblad met een reeks praktische tips voor de spaarder en belegger, een verklarend financieel lexicon, waarschuwingen voor twijfelachtige beleggingen, beschrijvingen van bedrijven en aandelen...

De website www.test-aankoop.be/invest biedt gelijkaardige informatie aan die permanent wordt bijgewerkt en reikt de belegger verschillende handige tools aan.


Ons team

Test-Aankoop invest werkt op Europees niveau. Onze teams werken verspreid over 5 grote Europese beurssteden: Brussel, Lissabon, Luxemburg, Madrid en Milaan.

Om zo optimaal mogelijk beleggingsadvies te verstrekken sloot Test-Aankoop akkoorden met consumentenverenigingen van andere Europese landen die ook beschikken over een team financiële analisten.

Door deze internationale samenwerking kunnen wij een rijk gevulde en gediversifieerde databank samenstellen over honderden aandelen en ruim duizend fondsen.

Zo kan Test-Aankoop invest rekenen op de expertise van 30 financiële analisten en journalisten in Brussel, Lissabon, Luxemburg, Madrid en Milaan.


Tarieven

Test-Aankoop is een volledig onafhankelijke organisatie die haar inkomsten uitsluitend uit abonnementen haalt. En dit sinds de oprichting in 1957.

Een abonnement op onze financiële publicaties en onze website kost 28,50 euro per maand als u al lid bent van Test-Aankoop, of 29,95 euro als u geen lid bent.

Ontdek ons promoaanbod van Test-Aankoop invest en de algemene voorwaarden.

Meer informatie over onze prijzen en abonnementsvoorwaarden? Contacteer onze diensten op 02 542 32 00.

U kunt u ook abonneren op onze nieuwsbrief.