Over ons

Testaankoop invest: 40 jaar onafhankelijkheid en toewijding aan de belegger

Testaankoop invest is de afdeling “Aanbevelingen in beleggingen” van de Consumentenorganisatie Testaankoop. Deze werd in 1981 opgericht onder de naam Budget Week. De missie van onze afdeling bestaan erin spaarders en beleggers te informeren en te verdedigen.

Onze waarden

Ons dagelijks werk en onze acties zijn gebaseerd op de drie waarden die typerend zijn voor onze organisatie sinds haar oprichting en die onze bedrijfscultuur uitmaken: Expert, Onafhankelijk, Dicht bij jou.

Expert

Onze analyses worden uitgevoerd door gekwalificeerde experten (financiële analisten en redacteurs) die aan de hand van hun knowhow spaarders en beleggers optimaal informeren.
Ontdek ons team  

Onze experten informeren u via onze papieren en digitale publicaties rond de beste beleggingen voor particulieren. In dit opzicht voerden ze een scoresysteem in voor de evaluatie van aandelen, fondsen, spaarrekeningen… dat al jarenlang vanuit een methodologisch standpunt wordt gehanteerd.

Onafhankelijk

Onze missie vereist een absolute neutraliteit vanuit een financieel, politiek en ideologisch standpunt, meer bepaald wat de positie van Testaankoop invest betreft ten aanzien van financiële instellingen.

Daarom functioneert Testaankoop invest op volledig onafhankelijke wijze dankzij de inkomsten die het vergaart uit zijn abonnementen die zijn belangrijkste inkomstenbron vormen.

Die onafhankelijkheid is voor Testaankoop cruciaal om de belangen van de consument optimaal te verdedigen. De onderwerpen worden onderzocht vanuit het standpunt van de spaarder of de belegger en de informatie die we vergaren uit de diverse beschikbare bronnen, behandelen we op een neutrale en onafhankelijke wijze ten aanzien van de autoriteiten, de media en de commerciële bedrijven. Ook worden de inkomsten uit onze activiteiten volledig herbelegd ten voordele van de consument.

Dicht bij jou

We waken erover dat we te allen tijde rekening houden met de noden van de bevolking, de consument en onze leden in het bijzonder, en dit in het kader van al onze activiteiten.

Onze experten houden rekening met al uw vragen en verwachtingen om u optimaal te begeleiden en u een snelle en aangepaste service te garanderen in overeenkomst met uw evoluerend noden.
Contacteer ons 

We verdedigen de belangen van alle consumenten en beleggers ten aanzien van de regionale, federale en Europese autoriteiten. In dit opzicht sturen we experten van Testaankoop naar overheidsinstellingen om onze belangen te vertegenwoordigen. Ook worden we regelmatig geraadpleegd door de media rond dossiers die de consument betreffen.

ONTDEK HOE TAi U BEGELEIDT BIJ UW BELEGGINGEN