Over ons

Waarden

Onze keuzes worden bepaald door drie waarden die ons door onze activiteiten loodsen.

Expertise

Onze methodes zijn een combinatie van strikte wetenschap, technische vaardigheden en efficiëntie. Onze analyses en studies worden geleid door geschoolde experten en specialisten in elk vakdomein. Zij stellen hun kennis ter beschikking om de consument te informeren en problemen op te lossen.

Onafhankelijkheid

Om onze missie tot een goed einde te brengen, moeten wij volledig neutraal zijn: op financieel, politiek en ideologisch vlak en ten aanzien van producenten en leveranciers. Onze aanbevelingen en onze stellingnames zijn het resultaat van onze eigen expertise en worden nooit door druk van buitenaf bepaald. Al onze opbrengsten uit onze activiteiten worden opnieuw geïnvesteerd in het belang van de consument.

Nabijheid

Wij staan erop bij al onze activiteiten rekening te houden met de noden van het publiek, de consument in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Wij luisteren naar hun noden en verwachtingen om zoveel mogelijk aanbevelingen aan te reiken. Wij staan erop een snelle en aangepaste service te bieden die inspeelt op de veranderende noden. Wij verdedigen de belangen van alle consumenten bij de gewestelijke, federale en Europese overheden door onze vertegenwoordiging binnen organisaties zoals de Raad voor het Verbruik, en door middel van de media, die ons vaak raadpleegt over consumentendossiers.


Geschiedenis en missie

Test Aankoop is een consumentenorganisatie die verschillende publicaties uitgeeft (Test Aankoop Magazine, Budget & Recht, Test Gezond, Test Connect, praktische gidsen). Deze behandelen verschillende onderwerpen vanuit het standpunt van de consument: analyse van de thema's vanuit het consumentenbelang, volledig neutrale behandeling van informatie, totale onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid, de media of bedrijven.

Test Aankoop invest is de afdeling "beleggingsaanbevelingen" van de consumentenorganisatie Test Aankoop.

Deze werd in 1981 opgericht onder de naam Budget Hebdo.

Test Aankoop invest hanteert dezelfde lijn als het moederhuis: thema's analyseren vanuit het belang van de consument en volledig neutraal en volledig onafhankelijk van de overheid, media of bedrijven informatie verwerken.

Het doel van de publicaties van Test Aankoop invest en de website is de belangen van spaarders en beleggers te behartigen. Vanuit dit standpunt wordt informatie gepubliceerd die volledig onafhankelijk wordt vergaard via de verschillende beschikbare bronnen en wordt behandeld door financiële analisten volgens een doorgewinterd evaluatiemodel. Deze staan borg voor volledig neutrale aanbevelingen. Test Aankoop invest heeft nooit belang bij de verstrekte aanbevelingen.

In België publiceert Test Aankoop invest een weekblad met een overzicht van de nieuwe wereldwijde economische fenomenen en de aandelenbeurzen en wordt er ingezoomd op belangrijke gebeurtenissen. Ook analyses van bedrijfstakken, vennootschappen, spaarproducten en onafhankelijke aanbevelingen bij het kiezen van beleggingen komen aan bod.

Test Aankoop invest publiceert ook een maandblad met een reeks praktische tips voor de spaarder en belegger, een verklarend financieel lexicon, waarschuwingen voor twijfelachtige beleggingen, beschrijvingen van bedrijven en aandelen...

De website www.testaankoop.be/invest biedt gelijkaardige informatie aan die permanent wordt bijgewerkt en reikt de belegger verschillende handige tools aan.

 

Tarieven

Test Aankoop is een volledig onafhankelijke organisatie die haar inkomsten uitsluitend uit abonnementen haalt. En dit sinds de oprichting in 1957.

Een abonnement op onze financiële publicaties en onze website kost 357,60 euro per jaar als u al lid bent van Test Aankoop, of 365,52 euro als u geen lid bent.

Ontdek ons promoaanbod van Test Aankoop invest en de algemene voorwaarden.

Meer informatie over onze prijzen en abonnementsvoorwaarden? Contacteer onze diensten op 02 542 32 00.

U kunt u ook abonneren op onze nieuwsbrief.

 

 

Ons team

Test Aankoop invest werkt op Europees niveau. Onze teams werken verspreid over 5 grote Europese beurssteden: Brussel, Lissabon, Luxemburg, Madrid en Milaan.

Om zo optimaal mogelijk beleggingsaanbevelingen te verstrekken sloot Test Aankoop akkoorden met consumentenverenigingen van andere Europese landen die ook beschikken over een team financiële analisten.

Door deze internationale samenwerking kunnen wij een rijk gevulde en gediversifieerde databank samenstellen over honderden aandelen en ruim 2000 fondsen.

Zo kan Test Aankoop invest rekenen op de expertise van de volgende analisten.

 

Analistenteam

Voornaam, naam

Sector

Land, bedrijf

Jérôme Demeestere

Holdings
Media en vrije tijd
Belgische mid & small caps

België, Test-Aankoop

Stefan Pintjens

Banken
Distributie
Media en vrije tijd
Belgische mid & small caps
Vastgoed

België, Test-Aankoop

Nicolas Claeys

Obligaties

België, Test-Aankoop

Filip Perneel

Gemeenschappelijke beleggingsfondsen

België, Test-Aankoop

Etienne Minne

Gestructureerde beleggingen

België, Test-Aankoop

Randy Van Der Auwera

Obligaties
Spaarproducten
Fondsen

België, Test-Aankoop

Katia Martinez
(Spaanse aandelen)

Consumptiegoederen
Voeding
Distributie
Farma
Industrie en diensten

België, Test-Aankoop

Vincent Colot

Voeding en drank
Consumptiegoederen
Media en vrije tijd

Luxemburg, Euroconsumers

Pierre Samain

Banken, verzekeringen

Luxemburg, Euroconsumers

Sebastiaan Depaepe

Small caps
Autosector

Luxemburg, Euroconsumers

Gregory Pierrard

Small caps
Staal

Luxemburg, Euroconsumers

Sergio Gouveia

Macro-economie (opkomende landen)

Luxemburg, Euroconsumers

Christophe Annet

Macro-economie (ontwikkelde landen)

Luxemburg, Euroconsumers

Guillaume Watelet

Telecom
Technologiebedrijven
Diverse

Luxemburg, Euroconsumers

Olivier Rolland

Chemie
Farma

Luxemburg, Euroconsumers

Joao Sousa

Banken, verzekeringen
Distributie
Bouw
Consumptiegoederen
Papier
IT

Portugal, Deco Proteste

Rui Ribeiro

Media
Telecom
Papier
Energie

Portugal, Deco Proteste

Luis Antonio Salvador Sanchez

Strategie

Spanje, Ocu Ediciones

Alberto Ruiz

Banken, verzekeringen,
Beleggingsfondsen
Pensioen

Spanje, Ocu Ediciones

Gregorio Estades Benito

Energie en openbare diensten
Chemie
Bouw en vastgoed
Industrie en diensten
Technologie

Spanje, Ocu Ediciones

Sheila Picón

Staal
Vrije tijd
Technologie
Beleggingsfondsen
Pensioenregeling

Spanje, Ocu Ediciones

Juan Carlos García

Vastgoed

Spanje, Ocu Ediciones

Pietro Cazzaniga

Luxe
Textiel
Voeding
Industrie

Italië, Altroconsumo – Financiële uitgaves

Michela Sirtori

Banken, verzekeringen
Telecom

Italië, Altroconsumo – Financiële uitgaves

Pia Miglio

Bouw
Industrie

Italië, Altroconsumo – Financiële uitgaves

Danilo Magno

Energie
Gas
Industrie

Italië, Altroconsumo – Financiële uitgaves

Alberto Cascione

Media
Technologie
Industrie

Italie, Altroconsumo – Financiële uitgaves

Vertem Conseil

Vastgoed