Veelgestelde vragen

Om uw probleem snel en efficiënt op te lossen, bel 02 542 32 00 of gebruik ons onlineformulier
Om uw betaalwijze snel en efficiënt te wijzigen, bel 02 542 32 00 of gebruik ons onlineformulier
U vreest dat de betaling niet correct wordt uitgevoerd of vermoedt een fout bij de domiciliëring. Bel 02 542 32 00 of gebruik ons onlineformulier

Voor een correcte betaling van uw abonnement en om uw tijdschriften te blijven ontvangen, geeft u ons best zo snel mogelijk uw nieuwe bankgegevens door. Bel 02 542 32 00 of gebruik ons onlineformulier

Om uw tijdschriften te blijven ontvangen op uw nieuwe adres, geeft u ons best zo snel mogelijk uw nieuwe adres door. Bel 02 542 32 00 of gebruik ons onlineformulier

Uw abonneenummer staat op de envelop waarin u onze tijdschriften ontvangt en staat boven uw adres. Of vraag dit nummer op bij ons: bel 02 542 32 00 of gebruik ons onlineformulier
Wij respecteren uw privacy nauwgezet. Wij stellen uw vertrouwen erg op prijs. Alle gegevens die u met ons deelt, worden met de grootste discretie behandeld. Wij leven de Belgische wet na van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met name gewijzigd door de wet van 11 maart 2003 overeenkomstig de richtlijn van 12 juli 2002. Uw persoonsgegevens worden in onze bestanden bewaard en worden gebruikt om u de gevraagde producten, dienst of informatie te geven en om u te informeren over onze activiteiten. Deze kunnen geraadpleegd worden door of meegedeeld worden aan onze partners om uw hoedanigheid als lid na te gaan, wanneer dit lidmaatschap recht geeft op preferentiële voorwaarden in het kader van onze algemene dienstverlening. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen op dit gebied mogen uw gegevens niet worden overgemaakt aan derden met het oog op prospectie, uitgezonderd uw postadres. U kan bij uw inschrijving of op eender welk moment via het recht op rectificatie evenwel weigeren dat uw postadres wordt overgemaakt aan derden. Verantwoordelijke gegevensverwerking: Dominique Henneton, Testaankoop, Hollandstraat 13 - 1060 Brussel Voor rechtzettingen, om deze te schrappen of om uw keuze te wijzigen op vlak van direct marketing, contacteer ons via e-mail (abonnement@test-aankoop.be) of op het nummer 02 542 33 00. Voor bijkomende inlichtingen over de bescherming van de privacy: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be
  • U gaat verhuizen en wil uw tijdschriften op een ander adres ontvangen 
  • U hebt vastgesteld dat u uw tijdschriften niet meer of onregelmatig ontvangt 
  • U verandert van bankrekening 
  • U vreest dat de betaling niet correct wordt uitgevoerd 
  • U vermoedt een fout bij de domiciliëring U wil de manier waarop u uw abonnement betaalt veranderen 
  • U kent uw abonneenummer niet meer 
  • U wil uw gegevens in onze bestanden wijzigen of verzet aantekenen tegen de overdracht van uw gegevens 
Bel 02 542 32 00 of gebruik ons onlineformulier
Bekijk de rubriek van onze website waarin Testaankoop invest wordt voorgesteld
Ontdek alle voordelen waarvan u kunt genieten door u op Testaankoop invest te abonneren en abonneer u rechtstreeks online via een eenvoudig en beveiligd formulier. Profiteer zo meteen van de analyses en het advies van Testaankoop invest!

U bezoekt de website van Testaankoop invest voor het eerst en bent een abonnee. Meld u aan met uw login en wachtwoord in het loginvenster (rechts bovenaan op de homepage) en krijg toegang tot de volledige website. Vink het vakje 'Onthouden op deze computer' aan. Zo herkent de site u automatisch bij elk bezoek en hoeft u zich niet telkens opnieuw aan te melden.

Wie niet geabonneerd is op Testaankoop invest heeft vrij toegang tot een deel van de site (beurskoersen, laatste nieuws, basisinformatie over de gevolgde koersen en banken, waarschuwingen over twijfelachtige beleggingsvoorstellen, lexicon...). Abonnees die zich aanmelden op de website hebben toegang tot de volledige site: - analyses van de gevolgde aandelen, updates in functie van de actualiteit, publicatie van de resultaten, communiqués van bedrijven, evaluaties en advies (kopen, houden, verkopen), talloze cijfers, koersen, ratio's... - selectie van de aanbevolen obligaties - cijfergegevens over fondsen en beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal - zoekinstrumenten om de strategie te vinden die inspeelt uw hun profiel - selecties van aandelen, obligaties, fondsen, spaarrekeningen - alle informatie over het bankenaanbod - mogelijkheid om een persoonlijke virtuele portefeuille te creëren - ...
Elke internetgebruiker kan zich vrij aanmelden op Testaankoop invest? De rubrieken en de informatie waartoe hij toegang heeft zullen echter verschillen in functie van of hij een abonnee is of niet van Testaankoop invest.
Als u uw wachtwoord bent vergeten, geef ons dan uw e-mailadres door. U ontvangt dan een e-mail met uw wachtwoord.

De Testaankoop invest website is ontworpen om met alle browsers te werken. Er kunnen echter problemen optreden als u een verouderde versie gebruikt van uw browser. Voor een optimale werking raden wij u aan de volgende browers te gebruiken: Internet Explorer 7 of latere versies (laatste versie downloaden) Firefox 2 of latere versies (laatste versie downloaden) Google Chrome 2 of latere versies (laatste versie downloaden).

Uw internetbrowser slaat tijdelijke bestanden op in het geheugen van uw computer (in het Engels "Temporary Internet Files"). Als u niet bijgewerkte informatie te zien krijgt op een webpagina verwijdert u best de tijdelijke bestanden op uw computer. In veel gevallen lost dit het probleem op. Hiervoor selecteert u in het menu van uw browser de rubriek Tools > Internetopties > Algemeen > Tijdelijke bestanden. Indien het probleem aanhoudt: bel 02 542 32 00 of gebruik ons onlineformulier.
Om meer te weten te komen over bepaalde technische specificaties, klik hier.

U hebt problemen met het aanmelden op onze site, toegang tot bepaalde informatie wordt geweigerd, het systeem lijkt uw cookie verloren te zijn of herkent uw login niet meer, er blokkeer iets... Bel 02 542 32 00 of gebruik ons onlineformulier.

U wil de site van Testaankoop invest zowel op uw gezinscomputer als op uw werkcomputer bekijken of op elk ander draagbaar apparaat. Telkens u de site van Testaankoop invest op een andere computer bekijkt dan diegene waar u de site voor het eerst op bezocht, dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw in te voeren aangezien de cookie die ons systeem heeft aangemaakt bij uw allereerste inschrijving niet op de andere computer(s) staat. U hebt er dus alle belang bij deze toegangscodes te noteren of uit het hoofd te leren.
Telkens u de site van Testaankoop invest op een andere computer bekijkt dan diegene waar u de site voor het eerst op bezocht, dient u zich te identificeren met uw login en wachtwoord in het aanmeldvenster van de website. Als u immers van computer verandert, wordt u immers niet meer herkend als abonnee aangezien de cookie die ons systeem heeft aangemaakt bij uw allereerste aanmelding niet op de andere computer(s) staat. Onthoud uw toegangscodes voor de site van Testaankoop invest dus goed.
Bij uw identificatie op de site als abonnee van Testaankoop Invest plaats het systeem een cookie op uw computer. Wat is een cookie? Een cookie is een minuscuul tekstfragment dat het systeem op uw harde schijf plaatst. Uw verkenner voegt het toe aan een klein bestand. Een cookie is geen programma. Het signaleert gewoon aan het systeem dat u geabonneerd bent op onze tijdschriften. De aanwezigheid van een cookie betekent in geen geval dat een derde toegang heeft tot uw computer of persoonlijke informatie. Waarom gebruikmaken van een cookie? Door het gebruik van cookies kunnen wij de toegang tot bepaalde informatie voorbehouden aan abonnees. Is uw computer zijn cookie kwijt? - Als u van computer verandert of indien een probleem met de harde schijf de cookie wist, indien u uw cookies systematisch deletet of dit geregeld door een programma wordt gedaan, zult u zich bij een volgende aanmelding op de site van Testaankoop Invest opnieuw moeten identificeren. Er wordt dan een nieuwe cookie aangemaakt en uw toegang wordt opnieuw geactiveerd. - Het heeft geen zin ons op te bellen om een aanmeldingsprobleem op te lossen dat duidelijk te wijten is aan het verdwijnen van een cookie. Dit is het enige aanmeldingsprobleem waar wij niets aan kunnen doen. Dit heeft enkel te maken met uw computer zelf. Dit kan enkel worden opgelost door een nieuwe identificatie, zoals bij uw allereerste bezoek. Welke informatie bevat een cookie? - Uw Testaankoop Invest login om u als abonnee te identificeren. - Uw taal om u onmiddellijk naar de site van Testaankoop Invest te leiden in uw eigen taal. - Een digitale vingerafdruk waardoor de cookie niet kan worden gewijzigd.
Dit kan te wijten zijn aan een compatibiliteitsprobleem met de configuratie van uw computer van de parameters op de site van Testaankoop invest. Controleer of uw browser geconfigureerd is om applicaties onder Java te lezen.
U hebt interessante informatie gevonden op de site van Testaankoop invest maar wil graag meer precieze details over een aandeel, obligatie, fonds, cijfers, de actualiteit... De informatie die u ontdekt hebt op Testaankoop invest lijkt u vreemd en onbegrijpelijk... De actualiteit vraagt om opheldering en Testaankoop invest heeft hier nog niet op gereageerd. Aarzel niet! Contacteer ons team van specialisten op het nummer 02 542 33 51, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. Houd uw abonneenummer bij de hand! U kunt ons ook een e-mail sturen via ons formulier.