RETURN

De return is het totale rendement van een belegging. Het gaat dus om het onmiddellijke rendement (de intrest van een obligatie, het dividend van een aandeel, van een distributiefonds) vermeerderd met de meerwaarde (het verschil tussen de verkoop- en de aankoopprijs).