VOLATILITEIT

Volatiliteit duidt de mate aan waarin de waarde van financiële activa schommelt.

 

Volatiliteit ligt laag in periodes waar weinig spelers zich zorgen maken en er over het algemeen weinig nieuws te rapen valt. Meestal ligt ze laag wanneer de beurzen over een langere periode gestaag klimmen en niets in de weg lijkt te staan van een verdere opmars.

 

Hoog ligt echter de volatiliteit wanneer de onzekerheid en vrees voor een bepaalde ontsporing (die verregaande gevolgen zouden kunnen hebben) fors is toegenomen. De markten en beleggers haten immers onzekerheid waardoor risicodragende activa worden verlaten. Eenmaal de vrees begint af te nemen dan komt een zeer sterk herstel op gang. “De toekomst ziet er toch niet zo slecht uit en ik mag de trein van het herstel niet missen”, denken velen en ze stappen tegelijk terug in. De koersverschillen op de beursvloer zijn dan ook zeer uitgesproken. Zware dalingen van verschillende procenten en een zeer steile herstelbeweging zijn dan schering en inslag.

 

Deze periode van verhoogde volatiliteit kan van korte duur zijn van één handelsdag maar ook van lange duur.