EBITDA

EBITDA is de afkorting van Earnings Before Intrest, Tax, Depreciation and Amortization. Het gaat dus om het resultaat vóór intrestlasten (en eventueel ook -opbrengsten), belastingen, waardeverminderingen, (goodwill)afschrijvingen en voorzieningen of provisies. Aan de hand van de EBITDA kan de operationele winstgevendheid op een accuratere manier worden berekend dan aan de hand van de winst daar hierbij geen rekening wordt gehouden met de financierings- en afschrijvingspolitiek van het bedrijf of met eventuele uitzonderlijke elementen.