EBITDA

EBITDA is de afkorting van earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Het gaat dus om het resultaat vóór intrestlasten (en eventueel ook –opbrengsten), belasting, waardeverminderingen, (goodwill)afschrijvingen en voorzieningen of provisies. Hoe dan ook, EBITDA is een variante op de cashflow en wordt ook de operationele cashflow genoemd. De cashflow omvat over het algemeen alle "cash" inkomsten min alle lasten die uit de kas gaan. De cashflow (en EBITDA) geeft aan in welke mate het bedrijf in staat is om liquiditeiten te genereren en te investeren zonder schulden te moeten aangaan.

Als u het EBITDA-cijfer deelt door de omzet geeft dat een idee van de rentabiliteit van een onderneming, zonder dat die beïnvloed wordt door “boekhoudkundige kosten” zoals afschrijvingen op activa (machines, rollend materieel,…) en op goodwill die het gevolg is van overnames. Het gaat dus om een “zuiverder” cijfer dan de winst, die door allerlei andere elementen, zoals ook belastingen en investeringen, kan worden beïnvloed. Vandaar dat EBITDA vaak één van de criteria is om de rentabiliteit te evalueren van ondernemingen die erg veel investeren, bijvoorbeeld in de telecom- en technologiesector en die dus hoge afschrijvingen hebben, of bij startende ondernemingen die nog geen winst boeken. In de beginjaren van Mobistar bijvoorbeeld, toen het bedrijf nog heel veel investeringen in infrastructuur moest afschrijven, gaf de EBITDA een betere kijk op het toekomstpotentieel van het bedrijf dan het uiteindelijke winst- of verliescijfer. De EBITDA volstaat niet om over de rentabiliteit van een onderneming te oordelen, maar daardoor is het wel makkelijker om verschillende ondernemingen uit dezelfde sector met elkaar te vergelijken.