NETTOMARGE

De nettomarge (net margin of net profit margin) stemt overeen met de nettowinst gedeeld door de omzet. Hoe hoger de nettomarge, hoe meer de onderneming in staat is om haar inkomsten (omzet) om te zetten in winst (goede kostencontrole).