SCHULDEN / EIGEN VERMOGEN-VERHOUDING

De schulden/eigen vermogen-verhouding bepaalt in welke mate een bedrijf zich financiert aan de hand van zijn eigen vermogen of door schulden (vreemd vermogen) aan te gaan. Hoe hoger deze ratio of financiële hefboom, des te meer het bedrijf schulden aangaat om zich te financieren. Deze ratio wordt aangewend om de kwaliteit van bepaalde industriële bedrijven en holdings te meten.