VERHOUDING KOERS/BOEKWAARDE

De boekwaarde geeft aan wat een onderneming op papier waard is. Die wordt berekend door de waarde van alle bezittingen of activa (o.a. gebouwen en liquide middelen) te nemen en de schulden ervan af te trekken. De boekwaarde staat eigenlijk gelijk aan het eigen vermogen.
Als men de boekwaarde deelt door het aantal aandelen, verkrijgt men de boekwaarde per aandeel. De verhouding tussen de beurskoers en de boekwaarde per aandeel biedt een indicatie van de waardering.
Ligt de boekwaarde hoger dan de koers, dan duidt dit voor een winstgevende onderneming doorgaans op een goedkope waardering. Maar als de boekwaarde lager is dan de koers, duidt dit niet automatisch op een dure waardering. Veel hangt af van wat gangbaar is voor de sector.