VERHOUDING KOERS/TASTBARE BOEKWAARDE

De verhouding koers/boekwaarde bekomt men door de beurskoers van een aandeel te delen door de boekwaarde van het betrokken bedrijf (de boekwaarde bekomt men door het cijfer van de eigen middelen - waarde van de activa na afhouding van de schulden - te delen door het aantal aandelen. Hoe lager deze ratio, hoe goedkoper het aandeel is.  

De verhouding koers/tastbare boekwaarde is een ratio waarin iets meer voorzichtigheid is ingebouwd. De tastbare boekwaarde houdt immers slechts rekening met de werkelijke activa van de onderneming. Ze houdt dus geen rekening met de goodwill (de bijkomende prijs die bij overnames wordt betaald op basis van niet-materiƫle factoren). Dat gebeurt vanuit het principe dat bij onderhandelingen over de prijs van een onderneming, de voordien betaalde goodwillprijs niet noodzakelijk tegen dezelfde waarde in de boeken zal worden opgenomen.