EV/EBITDA-VERHOUDING

De EV/EBITDA-verhouding is de verhouding tussen de totale waarde van een bedrijf (EV = enterprise value of ondernemingswaarde) en zijn winstgevendheid gemeten aan de hand van de EBITDA.
De ondernemingswaarde geeft met name informatie over de totale kosten van de overname van een onderneming door een investeerder en bestaat uit het eigen vermogen (gewaardeerd tegen de beurskoers en uitgedrukt door de totale beurskapitalisatie), waaraan de schulden, verminderd met de beschikbare kasmiddelen, worden toegevoegd.
EBITDA is een meer betrouwbare maatstaf voor de operationele winstgevendheid aangezien deze niet wordt beïnvloed door het financierings- en afschrijvingsbeleid van de onderneming, noch door uitzonderlijke elementen.