ROE of RETURN ON EQUITY

Het cijfer dat de ROE of Return on Equity uitdrukt, wordt bekomen door de courant winst te delen door de eigen middelen.

Dit cijfer meet de rendabiliteit van de eigen middelen, dus van het kapitaal dat door de aandeelhouders permanent ter beschikking van de onderneming wordt gesteld (maatschappelijk kapitaal + premies + reserves).

Als een onderneming een ROE heeft van 15 %, betekent dit dat ze voor elke 100 euro eigen middelen 15 euro winst maakt. Een hoge waarde betekent dus in principe dat het bedrijf behoorlijk hoge ogen gooit inzake rentabiliteit. Uiteraard moet u echter deze ratio, net als alle andere cijfergegevens met de nodige omzichtigheid gebruiken. Hij wordt immers beinvloed doort het niveau van de schuldgraad van het bedrijf. Zo kan een bedrijf dat veel schulden aangaat zijn ROE aanzienlijk verhogen, zonder dat de rendabiliteit in haar geheel eigenlijk toeneemt.