NETTOSCHULD/EBITDA-VERHOUDING

Aan de hand van de verhouding nettoschuld/EBITDA gaat men na in welke mate een bedrijf in staat is zijn nettoschuld terug te betalen (totale schuld verminderd met de cashmiddelen) op basis van zijn EBITDA.
Aan de hand van dit cijfer kan men meer bepaald berekenen hoeveel jaar een bedrijf zal nodig hebben om zijn schulden volledig terug te betalen (tegen een constante schuld en EBITDA). Hoe hoger deze ratio, des te gespannen de financiële situatie van de onderneming. Deze ratio hanteren ratingagentschappen (rating) doorgaans om na te gaan hoe hoog het risico op wanbetaling van een bedrijf is. Ook banken gebruiken deze ratio om hun voorwaarden te bepalen voor het behoud van een kredietlijn.