NETTOSCHULD/EBITDA-VERHOUDING

De nettoschuld/EBITDA-verhouding wordt aangewend om na te gaan in welke mate een bedrijf in staat is zijn nettoschuld (de schuld in haar geheel verminderd met de kasmiddelen) af te betalen en dit op basis van de EBITDA. Deze verhouding geeft aan hoeveel jaar het bedrijf nodig heeft (tegen constante schuld en EBITDA) om de volledige schuld af te lossen. Hoe hoger deze ratio, des te hachelijker de financiële situatie. Overigens houden ratingagentschappen met deze ratio rekening om het risico op wanbetaling te meten. Ook banken houden met de ratio rekening om hun kredietvoorwaarden ten aanzien van een bedrijf te bepalen.