BETA

Voor een aandeel is de Bètacoëfficiënt een risicoindicator. De grote aandelen hebben meestal een Bèta die dicht bij 1 ligt. Hoe hoger het cijfer, hoe sterker de aandelenkoers volatieler is dan het gemiddelde.

Een Bèta van 1,16 bijvoorbeeld betekent dat de volatiliteit van het aandeel 16 % hoger is dan het referentiegemiddelde.

Omgekeerd betekent een Bèta lager dan 1 dat de koers van het aandeel minder schommelt dan het gemiddelde.

De Bèta drukt dus uit in welke mate een aandeel reageert ten opzichte van het marktgemiddelde.

Bij de waardering van een fonds is de Bèta de factor die de risicograad van het fonds ten opzichte van de markt vertaalt.