DIVIDEND

Bij aandelen is het dividend de vergoeding die wordt toegekend aan de aandeelhouders. Het gaat om het gedeelte van de winst van de onderneming waarvan de algemene vergadering heeft beslist om het uit te keren aan de aandeelhouders.

LET OP
In deze site, in de sleutelcijfers van de gedetailleerde fiches per aandeel, verstaan we onder dividend :
- voor de Belgische aandelen : nettodividend d.i. de precieze som die aan de Belgische aandeelhouder wordt uitgekeerd (brutodividend verminderd met de roerende voorheffing, die momenteel 30% bedraagt)
- voor de Portugese en de Britse aandelen : dividend na afhouding van de lokale belasting maar vóór de afhouding van de Belgische voorheffing
- voor alle andere aandelen : dividend vóór afhouding van de lokale belasting en van de Belgische voorheffing.

Bij uitkeringsfondsen is het dividend het gedeelte van de globale inkomsten van het fonds dat wordt uitgekeerd aan de bezitters van deze fondsen.

Bij vastgoedcertificaten is het dividend het gedeelte van de inkomsten van de gebouwen (huurgelden na aftrek van de lasten) dat wordt uitgekeerd aan de bezitters van deze certificaten.