DIVIDEND

Bij aandelen is het dividend de vergoeding die wordt toegekend aan de aandeelhouders. Het gaat om het gedeelte van de winst van de onderneming waarvan de algemene vergadering heeft beslist om het uit te keren aan de aandeelhouders.

In deze site, in de sleutelcijfers van de gedetailleerde fiches per aandeel, verstaan we onder dividend het brutodividend (vóór afhouding van de lokale belasting en van de Belgische voorheffing).

Bij uitkeringsfondsen is het dividend het gedeelte van de globale inkomsten van het fonds dat wordt uitgekeerd aan de bezitters van deze fondsen.