DIVIDENDRENDEMENT

Het dividendrendement van een aandeel bekomt men door het totale jaarlijkse dividend te delen door de koers van het aandeel. Het bekomen percentage is geen statisch cijfer. Stijgt of daalt de koers van het aandeel, dan daalt of stijgt het dividendrendement. Het dividendrendement is niet hetzelfde als de return, die niet enkel rekening houdt met het dividend, maar ook met de eventuele meerwaarden of minderwaarden.

Er zijn trouwens beleggingsfondsen op de markt die zich specifiek richten op aandelen die een hoog dividendrendement bieden.