VERHOUDING KOERS/INTRINSIEKE WAARDE

Om de intrinsieke waarde (reële waarde) van een onderneming uit te drukken, baseert men zich op de waarde van haar activa op een welbepaald ogenblik, waarbij men ook rekening houdt met de aandelen (participaties) die de onderneming aanhoudt en met de waarde van het vastgoed dat ze bezit, en de schulden aftrekt. Dit cijfer wordt vooral gebruikt om de waarde van holdings en vastgoedbevaks te ramen en het wordt meestal uitgedrukt per aandeel.  

De ratio die de beurskoers vergelijkt met de intrinsieke waarde geeft er een idee van of het aandeel duur of goedkoop is.