KOERS/WINST VERHOUDING

 

De koers-winstverhouding (price earnings ratio in het Engels; P/E) is het cijfer dat men bekomt door de koers van een aandeel te delen door de winst per aandeel. Hoe lager die verhouding, hoe goedkoper het aandeel is. Laten we als voorbeeld een bedrijf nemen waarvan het aandeel noteert tegen 60 en dat een winst geboekt heeft van 6. De P/E ratio bedraagt dus 10 (=60/6). Met andere woorden: de prijs van het aandeel is tien keer de winst. Als de koers daalt tot 54 en de winst blijft 6, dan blijkt uit de lagere P/E van 9 (= 54/6) dat het aandeel goedkoper is geworden als alle andere factoren gelijk blijven. Als de koers op 60 blijft terwijl de winst tot 8 stijgt, wordt het aandeel ook interessanter, want de P/E daalt dan tot 7,5 (= 60/8). Omgekeerd zorgen een daling van de winst en/of een stijging van de koers ervoor dat het aandeel duurder wordt, wat zich dan vertaalt in een hogere P/E.