Zurich Insurance Group

CH0011075394
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
312,80 CHF 22/02/2018 09:38 Zurich
-0,80 CHF (-0,26 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
262,20 318,10  52 weken min max
9,29 % Rendement 1 jaar
6,11 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Zurich Insurance doet een overname in Australië 2 maanden geleden - woensdag 13 december 2017
  Desondanks verandert dit niets aan haar profiel. Ook de koers ondervond hiervan geen impact.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Hoeveel stormschade voor verzekeraars? 5 maanden geleden - woensdag 20 september 2017
  Er heerst nog veel onzekerheid over de omvang van de schade. Wat doet u best met aandelen van de sector?

  Het lijkt er op dat de verzekeraars aan de ergste scenario's ontsnapt zijn. Na de verliezen van de voorbije weken klimt de sector dan ook weer wat hoger.
  We laten echter de herverzekeringssector voor wat hij is.
  Onder de verzekeraars kunt u wel Axa steeds kopen en Aegon behouden. Zurich Insurance kunt u ook behouden, voor het dividend (rendement: 6,3% bruto).

  Verzekeraars rechten de rug

  Hoewel het nog te vroeg is om de exacte schade te becijferen die de orkaan Irma heeft aangericht in de Caraïben en in Florida, zijn de allergrootste rampscenario's vermeden. De verzekeringssector, die de voorbije drie weken 3,3% prijsgaf en sinds begin augustus al 5,1%, haalde dan ook opgelucht adem en klom deze week weer 2% hoger (in EUR). Bij een worstcasescenario werden de verliezen op meer dan 100 miljard USD geraamd, maar de eerste ramingen na de feiten maken gewag van 20 à 40 miljard USD, al zou dat bedrag nog kunnen stijgen. Hoe dan ook zijn de gevolgen van het recente natuurgeweld niet verwaarloosbaar voor de verzekeraars.

  Financiële gevolgen

  De verzekeraars die het hardst geraakt werden, zijn uiteraard lokale spelers zoals Allstate, Heritage Insurance en Travelers. Bij de Europese verzekeraars heeft nog geen enkele grote maatschappij het bedrag van haar verliezen bekendgemaakt, al liet het Duitse Allianz wel al weten dat het zijn maximale blootstelling aan de gevolgen van de orkaan Harvey (Texas eind augustus) op 220 miljoen euro begroot. Dat is minder dan 2% van de bedrijfswinst 2016. Allianz en het Zwitserse Zürich Insurance zijn ook blootgesteld aan de recente doortocht van Irma in Florida. De resultaten voor het 2de kwartaal 2017 toonden evenwel aan dat de soliditeit van de verzekeraars is verbeterd en we verwachten dan ook geen grote problemen met hun balansen en al evenmin dat ze bij de aandeelhouders zullen moeten aankloppen om hun eigen vermogen te versterken. Zelfs een schrapping van het dividend voor één jaar lijkt ons onwaarschijnlijk. Het prijskaartje voor de overstromingen zal overigens nog meevallen doordat veel van de getroffen woningen niet gedekt waren voor dit risico.

  Herverzekeraars

  Ook Europese herverzekeraars (verzekeraars van de verzekeringsmaatschappijen als het ware) zoals Swiss Re, Munich Re of Hannover Re zullen verliezen moeten incasseren, zonder dat hun reserves om dergelijke risico's te dekken evenwel compleet uitgeput zullen raken. De professionals uit deze sector kwamen begin september bijeen in Monaco en verwachten geen algemene stijging van de herverzekeringstarieven. Op wereldwijd niveau is er nog altijd sprake van onderverzekering tegen natuurrampen en ze verwachten hooguit dat de prijs van bepaalde contracten zich zal stabiliseren.

  Magere groei

  Door de aanhoudend lage rentevoeten in Europa daalt ook de winstgevendheid van de beleggingen (in de eerste plaats in obligaties) die verzekeraars doen met de hen toevertrouwde premies. En het zijn precies die beleggingen die het rendement bepalen van veel verzekeringscontracten.
  Doordat ze in het verleden hogere rendementen hebben beloofd, zijn verzekeraars vandaag geneigd om meer risico te nemen en te beleggen in activa die potentieel meer opbrengen om zo hun verplichtingen te kunnen blijven nakomen. Maar het toezichtkader voor verzekeraars (Solvency II-richtlijn) verplicht hen om een eigen vermogen aan te houden in functie van hun risicoblootstelling, wat dan weer weegt op hun rentabiliteit.
  Toch staan de verzekeraars niet noodzakelijk machteloos tegen die realiteit. Om een antwoord te vinden op het lagerenteklimaat van de voorbije jaren hebben ze (Axa, Aegon, ...) bijvoorbeeld nieuwe types levensverzekeringen ontwikkeld waarbij het risico op een zwakke prestatie van de onderliggende beleggingsportefeuille wordt gedragen door de verzekerden (type tak 23 of 21) of waarbij er wel een bepaald rendement wordt gewaarborgd, maar dan een heel laag.

  – Aegon is actief in de VS, hoofdzakelijk in levensverzekeringen. De impact van de natuurrampen is in deze fase beperkt en de groep versterkte recentelijk nog haar soliditeit.
  – Axa is vooral actief in levensverzekeringen en vermogensbeheer in de VS en zal geen grote schade oplopen door het recente natuurgeweld. De soliditeit van de Franse verzekeraar zit sinds een paar maanden in de lift en Axa is vastberaden om zijn inspanningen voort te zetten en zo zijn doelstellingen voor 2020 te halen. De koers houdt o.i. nog wat stijgingspotentieel achter de hand.
  – Zurich Insurance zou zijn herwonnen soliditeit kunnen aanwenden om zijn dividend op te krikken of een overname te doen die de groei kan stimuleren. De groep zal echter niet ontsnappen aan de impact van de tropische stormen.

  Koersen op het moment van de analyse

  Aegon: 4,79 EUR
  Axa: 24,55 EUR
  Zurich Insurance: 287,10 CHF

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Zal Zurich Insurance zijn dividend optrekken? 5 maanden geleden - woensdag 6 september 2017
  Gezien de vorderingen in het herstelplan over het eerste halfjaar is dit goed mogelijk.

  Het aandeel is correct gewaardeerd. HOUDEN.

  De groep maakte voor het 2e kwartaal een stijging van de bedrijfswinst bekend met 13%. Zowel de levens- als de schadeverzekeringen boekten meer inkomsten dan verwacht dankzij de prijsstijgingen, kostenbesparingen en kleine overnames. De directie handhaaft bijgevolg de groei- en winstgevendheidsdoelstellingen van haar plan 2016-2019. Ook de soliditeit nam toe. Zurich Insurance kondigde dan ook aan dat het mogelijks zijn dividend, dat nu al 6 jaar op 17 CHF blijft steken, zal verhogen. Overigens zou het gezien zijn opgekrikte soliditeit een overname kunnen doen. Terwijl de interne groei (zonder afstotingen en overnames) de belangrijkste ontwikkelingsvector blijft, kunnen nu namelijk grotere operaties worden overwogen dan 6 maanden geleden. Het ziet er echter naar uit dat de directie niet van plan is grootschalige overnames te doen, daar dergelijke operaties uiteindelijk zelden winstgevend zijn.

  Koers op het moment van de analyse: 282,50 CHF

  De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Zurich is actief in de tak leven en niet-leven (brandverzekering...). Daar de groep gespecialiseerd is in schadeverzekeringen , is ze gevoelig voor natuurrampen.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Zurich Insurance kan zijn herstelplan degelijk uitvoeren 9 maanden geleden - woensdag 17 mei 2017
  Bewijs hiervan zijn de cijfers voor het 1e kwartaal.

  De koers behoudt potentieel, zij het onvoldoende opdat het aandeel koopwaardig zou zijn. Rekening houdend met het dividend: HOUDEN.

   

  Na een goed jaarbegin handhaaft de groep haar doelstellingen voor 2019 wat betreft de kostenbesparingen (1,5 miljard USD) en de winstgevendheid. En dit ondanks de wijzigingen in de boekhoudkundige regelgeving in het VK in de schadeverzekeringen, waardoor de nettokwartaalwinst met 31% kelderde. Zonder dit element klom de bedrijfswinst met 14%, wat iets hoger is dan onze ramingen. De groep profiteert van de goede prestaties van de financiële markten en ziet haar meerwaarden stijgen. Ook de kostenbesparingen hebben een positieve impact (kon ±0,1 miljard dollar bezuinigen over 1e kw en 0,7 miljard sinds januari 2016). Overigens kon de groep de overname afronden van het Australische Cover-More, dat actief is op de markt voor reisverzekeringen in Australië, India en de VS. Dankzij deze overname van middelgrote omvang zal ze haar aanbod in dit segment kunnen vervolledigen. Niettemin vermijdt Zurich Insurance nog steeds grote overnames, daar deze moeilijk te integreren zijn. We handhaven onze ramingen: een winst per aandeel van 23 CHF in 2017 en 24 CHF in 2018 en een stabiel dividend in 2017 en 2018 van 17 CHF bruto.

   

  Koers op het moment van de analyse: 285,50 CHF

   

  De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Zurich is actief in de tak leven en niet-leven (brandverzekering...). Daar de groep gespecialiseerd is in schadeverzekeringen , is ze gevoelig voor natuurrampen.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Zal Zurich een kapitaalverhoging doorvoeren om een overname te financieren? 10 maanden geleden - dinsdag 11 april 2017
  In dit stadium kan men hier enkel op speculeren.

  Is dit het geval, dan mikken we niet op een grote overname maar eerder op kleine doelwitten. Het aandeel is correct gewaardeerd en het dividendrendement aanlokkelijk.
  HOUDEN.

  Volgens de Italiaanse pers zou Zurich van plan zijn een kapitaalverhoging door te voeren voor 8,5 miljard Zwitserse frank, een fiks bedrag voor een groep met een beurskapitalisatie van 41 miljard. Gezien het resultaat voor 2016 kampt ze nochtans niet met een gebrek aan liquiditeiten of een zwakke balans. Waarom dan? Om een grote overname te financieren? Dat is volgens ons weinig waarschijnlijk. De groep ontkent dit trouwens en verkiest winstgevendheid boven omvang. Een kleinere overname of de aankoop van activa die door de concurrentie in de etalage zijn gezet (Generali…), lijkt wel mogelijk. En is dit het geval, dan zal Zurich, gezien het 75% van de winst uitkeert, inderdaad enkel kunnen rekenen op zijn resultaten om dit te financieren. Bovendien bedraagt het rendement over de laatste 12 maanden ondanks de recente dip 40% (koers + dividenden) t.o.v. 18% voor het gemiddelde van de Europese verzekeraars. Dit is te danken aan de herstructureringen in het kader van het plan 2017-2019 (de vorderingen in het plan zitten grotendeels in de koers).

  Koers op het moment van de analyse: 268,30 CHF

  De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Zurich is actief in de tak leven en niet-leven (brandverzekering...). Daar de groep gespecialiseerd is in schadeverzekeringen , is ze gevoelig voor natuurrampen

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 318,10 CHF
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 262,20 CHF
ISIN-code CH0011075394
Beurs Zurich
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 0,98
Volatiliteit 18,89 %
Aantal bestaande aandelen 151.337.500
Beurskapitalisatie (in miljard) 47,04 CHF
Sector Financiële sector
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 138.492 CHF
Score corporate governance 6

Sleutelcijfers per aandeel (CHF)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividend 19,00 18,00 17,00 16,55
Courante winst 25,00 19,71 21,18 11,89
Nettowinst 25,00 19,71 21,18 11,89
Courante cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Boekwaarde 226,00 220,00 201,00 183,53
Tastbare boekwaarde 211,00 205,00 192,00 175,94

Prestaties (in euro)

Zurich Insurance Group Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 5,08 % -1,52 % 0,15 %
Rendement 6 maanden 4,43 % 1,69 % 6,62 %
Rendement 1 jaar 9,29 % 2,55 % -0,58 %
Rendement 5 jaar 12,32 % 5,65 % 14,25 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 86,20 % 155,84 % 75,94 %
Current ratio - - - -
Return on equity - 10,47 % 5,90 % 11,21 %
Total return on equity - 10,47 % 5,90 % 11,21 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - - -
EBIT marge - - - -
EBITDA marge - - - -
Belastingvoet - 34,64 % 38,74 % 28,56 %
Gearing - - - -
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 8,49 % 8,61 % 9,06 %

Beursgegevens per aandeel

2018 (e) 2017 (e)
Dividendrendement 6,11 % 5,79 %
Koers/ Courante winst 12,43 15,77
Koers/ Courante cashflow - -
Koers/ Boekwaarde 1,38 1,41
Koers/ Tastbare boekwaarde 1,47 1,52
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 7,70 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
zurich-insurance-group
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden