Zurich Insurance Group

CH0011075394
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
292,50 CHF 21/06/2018 17:31 Zurich
-2,80 CHF (-0,95 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
276,30 320,00  52 weken min max
0,92 % Rendement 1 jaar
6,43 % Dividendrendement
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Zurich Insurance moet opnieuw gul dividend kunnen uitkeren 1 maand geleden - donderdag 17 mei 2018
  Het begin van 2018 was niet echt dynamisch maar we handhaven onze winstprognoses.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Zurich versterkt zich in Zuid-Amerika 3 maanden geleden - dinsdag 6 maart 2018
  De groep realiseert er een overname.

  Het aandeel is correct gewaardeerd.
  HOUDEN.

  Na de aankondiging van de volgende overname van het Australische ANZ versterkt Zurich zich in Zuid-Amerika door Argentijnse activa van QBE te kopen (een kleine operatie tegen een correcte prijs). De overname zal naar verwacht positief bijdragen tot het resultaat 2019.

  Koers op het moment van de analyse: 299,50 CHF

  De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Zurich is actief in de tak leven en niet-leven (brandverzekering...). Daar de groep gespecialiseerd is in schadeverzekeringen , is ze gevoelig voor natuurrampen.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Zurich Insurance doet een overname in Australië 6 maanden geleden - woensdag 13 december 2017
  Desondanks verandert dit niets aan haar profiel. Ook de koers ondervond hiervan geen impact.

  Het aandeel biedt niettemin een gul dividendrendement (6,4% bruto). HOUDEN.

  Zurich Insurance kon sinds begin dit jaar goede resultaten neerzetten en staat financieel gezien dan ook stevig in zijn schoenen. De groep profiteert hiervan om een overname te doen in de hoop meer inkomsten te vergaren op de dynamischere Europese markten. Zo neemt ze de levensverzekeringstak over van het Australische ANZ en sloot ze tevens een akkoord voor de distributie van haar verzekeringsproducten via het bankennetwerk van ANZ. Het prijskaartje (2,1 miljard Zwitserse frank, d.i. ±5% van de beurskapitalisatie) lijkt ons correct. Zurich kan zich zo versterken in Australië, een land dat kan bogen op een sterke economie en waar de vraag naar levensverzekeringen hoog ligt. Volgens de groep zal de overname al vanaf het eerste jaar een positief effect hebben op de winstgevendheid en zal ze de winst hoger drijven. Al gaat een overname altijd gepaard met een zeker risico, toch handhaven we onze risico-indicator op 3 en blijven we aandeelhouders, die openstaan voor een gemiddeld risico, aanraden het aandeel in portefeuille te houden. Gezien er al een paar maanden geruchten waren rond deze overname had de aankondiging geen impact op de koers.

  Koers op het moment van de analyse: 297,60 CHF

  De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Zurich is actief in de tak leven en niet-leven (brandverzekering...). Daar de groep gespecialiseerd is in schadeverzekeringen, is ze gevoelig voor natuurrampen.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Hoeveel stormschade voor verzekeraars? 9 maanden geleden - woensdag 20 september 2017
  Er heerst nog veel onzekerheid over de omvang van de schade. Wat doet u best met aandelen van de sector?

  Het lijkt er op dat de verzekeraars aan de ergste scenario's ontsnapt zijn. Na de verliezen van de voorbije weken klimt de sector dan ook weer wat hoger.
  We laten echter de herverzekeringssector voor wat hij is.
  Onder de verzekeraars kunt u wel Axa steeds kopen en Aegon behouden. Zurich Insurance kunt u ook behouden, voor het dividend (rendement: 6,3% bruto).

  Verzekeraars rechten de rug

  Hoewel het nog te vroeg is om de exacte schade te becijferen die de orkaan Irma heeft aangericht in de Caraïben en in Florida, zijn de allergrootste rampscenario's vermeden. De verzekeringssector, die de voorbije drie weken 3,3% prijsgaf en sinds begin augustus al 5,1%, haalde dan ook opgelucht adem en klom deze week weer 2% hoger (in EUR). Bij een worstcasescenario werden de verliezen op meer dan 100 miljard USD geraamd, maar de eerste ramingen na de feiten maken gewag van 20 à 40 miljard USD, al zou dat bedrag nog kunnen stijgen. Hoe dan ook zijn de gevolgen van het recente natuurgeweld niet verwaarloosbaar voor de verzekeraars.

  Financiële gevolgen

  De verzekeraars die het hardst geraakt werden, zijn uiteraard lokale spelers zoals Allstate, Heritage Insurance en Travelers. Bij de Europese verzekeraars heeft nog geen enkele grote maatschappij het bedrag van haar verliezen bekendgemaakt, al liet het Duitse Allianz wel al weten dat het zijn maximale blootstelling aan de gevolgen van de orkaan Harvey (Texas eind augustus) op 220 miljoen euro begroot. Dat is minder dan 2% van de bedrijfswinst 2016. Allianz en het Zwitserse Zürich Insurance zijn ook blootgesteld aan de recente doortocht van Irma in Florida. De resultaten voor het 2de kwartaal 2017 toonden evenwel aan dat de soliditeit van de verzekeraars is verbeterd en we verwachten dan ook geen grote problemen met hun balansen en al evenmin dat ze bij de aandeelhouders zullen moeten aankloppen om hun eigen vermogen te versterken. Zelfs een schrapping van het dividend voor één jaar lijkt ons onwaarschijnlijk. Het prijskaartje voor de overstromingen zal overigens nog meevallen doordat veel van de getroffen woningen niet gedekt waren voor dit risico.

  Herverzekeraars

  Ook Europese herverzekeraars (verzekeraars van de verzekeringsmaatschappijen als het ware) zoals Swiss Re, Munich Re of Hannover Re zullen verliezen moeten incasseren, zonder dat hun reserves om dergelijke risico's te dekken evenwel compleet uitgeput zullen raken. De professionals uit deze sector kwamen begin september bijeen in Monaco en verwachten geen algemene stijging van de herverzekeringstarieven. Op wereldwijd niveau is er nog altijd sprake van onderverzekering tegen natuurrampen en ze verwachten hooguit dat de prijs van bepaalde contracten zich zal stabiliseren.

  Magere groei

  Door de aanhoudend lage rentevoeten in Europa daalt ook de winstgevendheid van de beleggingen (in de eerste plaats in obligaties) die verzekeraars doen met de hen toevertrouwde premies. En het zijn precies die beleggingen die het rendement bepalen van veel verzekeringscontracten.
  Doordat ze in het verleden hogere rendementen hebben beloofd, zijn verzekeraars vandaag geneigd om meer risico te nemen en te beleggen in activa die potentieel meer opbrengen om zo hun verplichtingen te kunnen blijven nakomen. Maar het toezichtkader voor verzekeraars (Solvency II-richtlijn) verplicht hen om een eigen vermogen aan te houden in functie van hun risicoblootstelling, wat dan weer weegt op hun rentabiliteit.
  Toch staan de verzekeraars niet noodzakelijk machteloos tegen die realiteit. Om een antwoord te vinden op het lagerenteklimaat van de voorbije jaren hebben ze (Axa, Aegon, ...) bijvoorbeeld nieuwe types levensverzekeringen ontwikkeld waarbij het risico op een zwakke prestatie van de onderliggende beleggingsportefeuille wordt gedragen door de verzekerden (type tak 23 of 21) of waarbij er wel een bepaald rendement wordt gewaarborgd, maar dan een heel laag.

  – Aegon is actief in de VS, hoofdzakelijk in levensverzekeringen. De impact van de natuurrampen is in deze fase beperkt en de groep versterkte recentelijk nog haar soliditeit.
  – Axa is vooral actief in levensverzekeringen en vermogensbeheer in de VS en zal geen grote schade oplopen door het recente natuurgeweld. De soliditeit van de Franse verzekeraar zit sinds een paar maanden in de lift en Axa is vastberaden om zijn inspanningen voort te zetten en zo zijn doelstellingen voor 2020 te halen. De koers houdt o.i. nog wat stijgingspotentieel achter de hand.
  – Zurich Insurance zou zijn herwonnen soliditeit kunnen aanwenden om zijn dividend op te krikken of een overname te doen die de groei kan stimuleren. De groep zal echter niet ontsnappen aan de impact van de tropische stormen.

  Koersen op het moment van de analyse

  Aegon: 4,79 EUR
  Axa: 24,55 EUR
  Zurich Insurance: 287,10 CHF

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Zal Zurich Insurance zijn dividend optrekken? 9 maanden geleden - woensdag 6 september 2017
  Gezien de vorderingen in het herstelplan over het eerste halfjaar is dit goed mogelijk.

  Het aandeel is correct gewaardeerd. HOUDEN.

  De groep maakte voor het 2e kwartaal een stijging van de bedrijfswinst bekend met 13%. Zowel de levens- als de schadeverzekeringen boekten meer inkomsten dan verwacht dankzij de prijsstijgingen, kostenbesparingen en kleine overnames. De directie handhaaft bijgevolg de groei- en winstgevendheidsdoelstellingen van haar plan 2016-2019. Ook de soliditeit nam toe. Zurich Insurance kondigde dan ook aan dat het mogelijks zijn dividend, dat nu al 6 jaar op 17 CHF blijft steken, zal verhogen. Overigens zou het gezien zijn opgekrikte soliditeit een overname kunnen doen. Terwijl de interne groei (zonder afstotingen en overnames) de belangrijkste ontwikkelingsvector blijft, kunnen nu namelijk grotere operaties worden overwogen dan 6 maanden geleden. Het ziet er echter naar uit dat de directie niet van plan is grootschalige overnames te doen, daar dergelijke operaties uiteindelijk zelden winstgevend zijn.

  Koers op het moment van de analyse: 282,50 CHF

  De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Zurich is actief in de tak leven en niet-leven (brandverzekering...). Daar de groep gespecialiseerd is in schadeverzekeringen , is ze gevoelig voor natuurrampen.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 320,00 CHF
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 276,30 CHF
ISIN-code CH0011075394
Beurs Zurich
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 0,98
Volatiliteit 18,89 %
Aantal bestaande aandelen 151.337.500
Beurskapitalisatie (in miljard) 44,69 CHF
Sector Financiële sector
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 145.379 CHF
Score corporate governance 6

Sleutelcijfers per aandeel (CHF)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividend 19,00 18,00 17,00 16,55
Courante winst 25,00 19,71 21,18 11,89
Nettowinst 25,00 19,71 21,18 11,89
Courante cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Boekwaarde 226,00 220,00 201,00 183,53
Tastbare boekwaarde 211,00 205,00 192,00 175,94

Prestaties (in euro)

Zurich Insurance Group Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 1,87 % 2,32 % 7,95 %
Rendement 6 maanden 6,70 % -1,05 % 6,00 %
Rendement 1 jaar 0,92 % -1,26 % 9,12 %
Rendement 5 jaar 12,54 % 6,26 % 14,67 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 86,20 % 155,84 % 75,94 %
Current ratio - - - -
Return on equity - 10,47 % 5,90 % 11,21 %
Total return on equity - 10,47 % 5,90 % 11,21 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - - -
EBIT marge - - - -
EBITDA marge - - - -
Belastingvoet - 34,64 % 38,74 % 28,56 %
Gearing - - - -
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 8,49 % 8,61 % 9,06 %

Beursgegevens per aandeel

2018 (e) 2017 (e)
Dividendrendement 6,43 % 6,10 %
Koers/ Courante winst 11,81 14,98
Koers/ Courante cashflow - -
Koers/ Boekwaarde 1,31 1,34
Koers/ Tastbare boekwaarde 1,40 1,44
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 7,90 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
zurich-insurance-group
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden