Umicore

BE0974320526
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
47,89 EUR 25/05/2018 17:35 Brussel
-0,03 EUR (-0,06 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
29,48 49,32  52 weken min max
61,57 % Rendement 1 jaar
1,15 % Dividendrendement
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Umicore heeft zijn doelstellingen voor 2018 opgetrokken 29 dagen geleden - vrijdag 27 april 2018
  De groep voorziet een forse stijging van de bedrijfswinst.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Umicore: nog mooie jaren in vooruitzicht 3 maanden geleden - vrijdag 16 februari 2018
  Sinds ons eerste aankoopadvies in april 2015 bedraagt het rendement van het aandeel (koers + dividenden) 120%.

  In 2015 maakte Umicore bekend dat het tegen 2020 wilde mikken op een bedrijfswinst die dubbel zo hoog lag als in 2014. Dat doel vonden wij toen te voorzichtig. Nu deelde Umicore mee dat het al dit jaar quasi gehaald zal worden. Het aandeel scheert recordhoogtes maar behoudt toch potentieel op langere termijn. Gezien de forse winststijging die verwacht wordt de komende 5 à 10 jaar, en ondanks het feit dat de boekwaarde per aandeel slechts 8 EUR bedraagt en het verwachte dividend voor 2018 amper 0,55 EUR netto, mag u het aandeel nog altijd kopen voor de langere termijn.
  KOPEN.

  Umicore is gespecialiseerd in materialen afgeleid van edelmetalen en bekleedt sterke posities op 3 markten: uitlaatkatalysatoren (38% van de bedrijfswinst), geavanceerde materialen (vooral kathodes voor herlaadbare batterijen; 32%), en recyclage (elektronisch afval, katalysatoren; 30%). Het biedt daarmee oplossingen voor 3 grote uitdagingen: de schaarste aan edelmetalen, de beheersing van schadelijke uitstoot (emissiereductie), en de elektrificering van het wereldwijde wagenpark.

  Vooral die laatste uitdaging wordt de komende jaren de groeimotor bij uitstek. Umicore is immers goed geplaatst om een antwoord te bieden op de grote vraag naar kathodes, en over enkele jaren zou de activiteit goed kunnen zijn voor ±50% van de bedrijfswinst.

  Ook voor de katalysatoren wachten nog mooie jaren, gezien de almaar strengere uitstootnormen wereldwijd. Voor de recyclage valt een boost te verwachten over 7 à 8 jaar, wanneer de eerste generatie herlaadbare autobatterijen aan het einde van haar levenscyclus komt.

  2017 beter dan verwacht

  Sinds vorige zomer verwachtte Umicore dat zijn bedrijfswinst 2017 zou afklokken aan de bovenkant van zijn verwachtingsvork van +4 tot +14%. Uiteindelijk werd het +17%! Want hoewel de recyclage-activiteiten wat ter plaatse bleven trappelen, ontpopten de batterijen zich meer dan ooit tot de groeimotor van de groep: over heel 2017 waren ze goed voor bijna 79% van de stijging van de bedrijfswinst! Door de forse omzetgroei van de divisie (+46%), spelen ook de schaalvoordelen maximaal. Het duurde even alvorens de activiteit echt van de grond kwam, maar nu wint de markt sneller dan verwacht aan hoogte en profiteert Umicore van zijn vroege marktintrede. In 2017 steeg de wereldwijde verkoop van hybrides en volledig elektrische auto's met 65%, tot 1,3 miljoen stuks!

  Blijven investeren

  Om te investeren, en ondanks zijn beperkte schuldenlast, haalde Umicore recentelijk 892 miljoen euro op via een (private) kapitaalverhoging (aantal aandelen +10%). Drie kwart van dat bedrag komt bij de al voorziene 460 miljoen euro voor het ontwikkelingsplan dat vooral de productiecapaciteit voor NMC-kathodes (nikkel-mangaan-kobalt, gebruik in lithium-ionbatterijen) moet opvoeren, met als hoofddoel een antwoord te bieden op de vraag vanwege de autoconstructeurs.

  Umicore gaat zijn capaciteit uitbreiden in China, waar de vraag bijzonder sterk is en ondersteund wordt door de overheid (subsidies, openbaar vervoer, enz.; naar verwachting 40% van de wereldwijde vraag de komende 5 jaar!), en het wil ook een fabriek bouwen in Europa en zo tegemoetkomen aan de wens van de Europese Commissie om een Europees ecosysteem voor batterijen op touw te zetten, om te voorkomen dat de toelevering van batterijen voor de Europese autosector het exclusieve speelterrein van Aziatische bedrijven wordt.

  Toekomstambities

  Dit jaar zal de bedrijfswinst wellicht afklokken in de buurt van 500 miljoen euro (t.o.v. 410 in 2017), ondersteund door de geleidelijke stijging van de productiecapaciteit in Zuid-Korea en in China. De katalysatoren zouden hun groei moeten voortzetten (o.a. dynamische vraag naar vrachtwagenkatalysatoren), maar toch tegen een beduidend lager tempo. Voor de recyclageactiviteiten zullen de verwerkte volumes toenemen (o.a. nieuwe capaciteit in Hoboken), maar het effect daarvan zal door de sterke euro worden afgeremd.

  Tegen 2020 lijkt een bedrijfswinst van 675 tot 725 miljoen euro mogelijk, wat de winst per aandeel naar ±2 EUR zou tillen (t.o.v. verwachting van 1,34 EUR voor 2018).

  Overnamedoelwit? We speculeren niet...

  Umicore heeft geen echte referentieaandeelhouder. GBL heeft met 17% het grootste belang in handen. Dat maakt van Umicore een mogelijke overnameprooi, en, zeker nu de groep een cyclus van solide winstgroei aanvat, behoren geruchten op dat vlak tot de mogelijkheden.

  Samsung SDI, 's werelds grootste batterijenproducent, gaf al te verstaan dat het de hand wenst te leggen op een recyclagebedrijf om zijn kobaltbevoorrading veilig te stellen (schaarste aan die grondstof kan in de toekomst voor bottlenecks zorgen). Aangezien Umicore massaal kobalt recycleert uit o.a. smartphones, zou de interesse van Samsung niet onlogisch zijn, al kan een partnerschap (zonder overname) ook al volstaan.

  Wij speculeren alvast niet op een overname op heel korte termijn.

  Koers op het moment van de analyse: 47,18 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Umicore heeft uitstekende resultaten voor 2017 bekendgemaakt 3 maanden geleden - maandag 12 februari 2018
  De groep versnelt haar doelstellingen.

  Het aandeel is goedkoop.
  KOPEN.

  Uitstekend resultaat 2017: de recurrente bedrijfswinst klom met 17% conform onze verwachtingen, maar kwam iets hoger uit dan wat de markten hadden voorzien. De bedrijfswinst van de tak batterijen (1/3 van de groepsomzet) nam met 72% toe. De groep kondigde nieuwe, aanzienlijke investeringen aan op dit vlak en haalde onlangs 892 miljoen euro op via een privé plaatsing. Ze hoopt dit jaar de doelstelling te bereiken die ze oorspronkelijk tegen 2020 beoogde, alias een resultaat dat 5% hoger ligt dan onze laatste ramingen en dat de verwachtingen van de markten met 10% overtreft.

  Koers op het moment van de analyse: 44,08 EUR

  Umicore is een Belgische chemiegroep, gespecialiseerd in materiaaltechnologie en de recyclage van edele metalen. Het bezit nog 3,09 % van zinkraffineur Nyrstar. De groep knoopte in 2015 opnieuw aan met winst. Umicore zal de vruchten plukken van zijn investeringen van de laatste jaren en profiteren van de veelbelovende vraag op zijn 3 markten: de beperking van de uitstoot van uitlaatgassen (katalysatoren), de recyclage van edele metalen en de elektrische auto (met kathodes voor herlaadbare batterijen).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Sinds ons eerste aankoopadvies, 2,5 jaar terug, boekte Umicore een rendement van ruim 78% 7 maanden geleden - vrijdag 20 oktober 2017
  Toch heeft het aandeel op termijn nog potentieel!

  Umicore staat voor een sterke groeicyclus, die nog tot na 2020 kan aanhouden. Voor 2017 mikken we op een winst per aandeel van 1,18 EUR, voor daarna op een gemiddelde winstgroei van 14% op jaarbasis. Sinds begin dit jaar bedraagt het rendement van het aandeel 43% (koers + dividenden). Sinds ons eerste aankoopadvies (2,5 jaar geleden) is dat ruim 78%. Toch heeft het aandeel op termijn nog potentieel!
  KOPEN.

  Het Belgische Umicore is gespecialiseerd in materialen afgeleid van edelmetalen. Die expertise ontvouwt zich in 3 activiteiten waarin de groep een sterke positie bekleedt: katalysatoren, batterijmaterialen en recyclage (o.a. elektronica-afval). Daarmee reikt Umicore oplossingen aan voor 3 actuele uitdagingen: de schaarste aan edelmetalen, de alsmaar strengere normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen, en de elektrificering van het wereldwijde wagenpark. 

  Recyclage: erg rendabel

  Umicore is in staat om 20 verschillende edelmetalen te winnen uit ±200 soorten afval. De rentabiliteit van deze activiteit (nu al degelijk) is afhankelijk van de beschikbaarheid van dat afval en aangezien de metaalprijzen op dit moment in de lift zitten en de groep zichzelf ook heeft ingedekt, zou ze nog verder moeten stijgen. Temeer omdat dankzij de stapsgewijze ingebruikname van de uitgebreide vestiging in Hoboken (waardoor de recyclagecapaciteit met 40% zal toenemen) de verwerkte volumes tegen 2020 met 6% op jaarbasis moeten stijgen. Tegen 2020 verwachten we voor deze activiteit dan ook een stijging van de bedrijfswinst met ruim 10% op jaarbasis. 

  Kathodes: sterke positie

  Dat het halfjaarresultaat van Umicore de verwachtingen overtrof (bedrijfswinst +16% excl. af te stoten activiteiten), is vooral te danken aan de divisie herlaadbare batterijen. Die spint garen bij de opmars van de elektrische auto, die definitief lijkt door te breken. Naast grote politieke steun breiden ook de constructeurs hun gamma's alsmaar meer uit. Vanaf 2020 zouden de volledig elektrische modellen in staat moeten zijn om de concurrentie aan te gaan met de verbrandingsmotoren, o.a. dankzij de lagere prijs voor accu's (schaalvoordelen, technologische vooruitgang, enz.). De toegevoegde waarde van die autobatterijen (die geproduceerd worden door grote namen zoals Samsung SDi, LG Cem, en Panasonic) zal vooral afhangen van hun "chemische" onderdelen (kathodes, anodes, elektrolytoplossing). En laat Umicore nu net kathodes produceren, en dan nog één van de leiders zijn in het segment dat de voorkeur wegdraagt van veel autobouwers: de nikkel-mangaan-kobalt-kathode (NMC). Umicore schroeft dan ook volop zijn productiecapaciteit op (verzesvoudiging tussen 2015 en 2019) en de eerste gevolgen daarvan zullen voelbaar worden vanaf het 4de kwartaal 2017. De omzet van de divisie, en de bijdrage ervan aan de bedrijfswinst op groepsniveau, moet tussen eind 2016 en 2020 ruimschoots verdubbelen. 

  Katalysatoren: geen paniek

  Door de opmars van de elektrische auto en de aangekondigde neergang van dieselmotoren, zou men kunnen vrezen voor de toekomst van de katalysatoren van Umicore. Er is echter geen reden tot paniek. De divisie zal op termijn wel aan dynamiek inboeten, maar gezien de verwachte groei van de autosector (+3,3% op jaarbasis) verwachten we dat de bedrijfswinst in deze activiteit tot in 2020 nog altijd met 5 à 6% op jaarbasis zal toenemen. En al heeft de elektrische auto de wind in de zeilen, tegen 2024-25 zullen de volledig elektrische wagens nog maar een klein marktaandeel hebben. Het overgrote deel zouden nog altijd plug-in hybrides kunnen zijn, die wel uitgerust zijn met een katalysator (om dat te veranderen, zijn forse overheidssubsidies nodig, zoals in Noorwegen, en niet alle landen staan daarvoor te trappelen). En al is het zo dat katalysatoren voor diesels tot 6 keer meer opleveren dan die voor benzinemotoren, diesel is een fenomeen dat in hoofdzaak beperkt blijft tot Europa en op wereldschaal slechts 13% van alle motoren vertegenwoordigt. Door de almaar strengere milieunormen stijgt trouwens de waarde van alle katalysatoren, ook van die voor benzinemotoren. Tot slot is het zo dat diesel nog geruime tijd de norm zal blijven in het vrachtverkeer (kostenefficiëntie + grotere actieradius). Sinds enkele jaren is Umicore actief in de vrachtwagensector. 

  Voorzichtige ramingen

  Na het goede halfjaarresultaat trok Umicore zijn bedrijfswinstverwachting voor heel 2017 op naar de bovenkant van zijn verwachtingsvork (+5 tot +14%). Maar zelfs die +14% zou een daling betekenen met 4% in het 2de halfjaar t.o.v. het 1ste. Die prognose lijkt ons te voorzichtig. Enerzijds leed het resultaat in het 1ste halfjaar onder eenmalige lasten (geschil met BASF), anderzijds moet de verwachte capaciteitstoename van Umicore in het 4de kwartaal (batterijen en recyclage) het mogelijk maken om beter te doen. Wij tippen dan ook op een stijging van de bedrijfswinst met 17% en op een winst per aandeel van 1,18 EUR voor 2017. Tegen 2020 moet de winst per aandeel o.i. kunnen afklokken boven de 1,70 EUR. Op de beurs is het waarderingsniveau van Umicore hoger dan dat van zijn concurrenten, maar dat is ook terecht gezien het marktaandeel van de groep in de NMC-batterijen (25 à 30%), de technologische voorsprong in de recyclage, en het feit dat een overnamebod zeker tot de mogelijkheden behoort (GBL met een belang van 17% enige grootaandeelhouder). 

  Koers op het moment van de analyse: 37,72 EUR

  Umicore is een Belgische chemiegroep, gespecialiseerd in materiaaltechnologie en de recyclage van edele metalen. Het bezit nog 3,09 % van zinkraffineur Nyrstar. De groep knoopte in 2015 opnieuw aan met winst. Umicore zal de vruchten plukken van zijn investeringen van de laatste jaren en profiteren van de veelbelovende vraag op zijn 3 markten: de beperking van de uitstoot van uitlaatgassen (katalysatoren), de recyclage van edele metalen en de elektrische auto (met kathodes voor herlaadbare batterijen).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Umicore zal een aandelensplitsing doorvoeren 7 maanden geleden - vrijdag 13 oktober 2017
  Elk bestaand aandeel zal worden omgezet in 2 nieuwe aandelen.

  Het aandeel is goedkoop.
  KOPEN.

  Aandeelhouders van de Belgische chemiegroep Umicore keurden op 7 september het voorstel goed om het aandeel in tweeën te splitsen. Die splitsing wordt op maandag 16 oktober doorgevoerd. Elk bestaand aandeel Umicore wordt omgezet in twee nieuwe aandelen Umicore. Bijgevolg zal de waarde van een nieuw aandeel worden gehalveerd.

  Koers op het moment van de analyse: 75,17 EUR

  Umicore is een Belgische chemiegroep, gespecialiseerd in materiaaltechnologie en de recyclage van edele metalen. Het bezit nog 3,09% van zinkraffineur Nyrstar. De groep knoopte in 2015 opnieuw aan met winst. Umicore zal de vruchten plukken van zijn investeringen van de laatste jaren en profiteren van de veelbelovende vraag op zijn 3 markten: de beperking van de uitstoot van uitlaatgassen (katalysatoren), de recyclage van edele metalen en de elektrische auto (met kathodes voor herlaadbare batterijen).

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 49,32 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 29,48 EUR
ISIN-code BE0974320526
Beurs Brussel
Noteert op Euronext Brussel ja
Bèta 0,90
Volatiliteit 24,05 %
Aantal bestaande aandelen 246.400.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 11,81 EUR
Sector Chemie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 29.964 EUR
Score corporate governance 5

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividend 0,55 0,49 0,46 0,44
Courante winst 1,44 0,97 0,60 0,78
Nettowinst 1,44 0,97 0,60 0,78
Courante cashflow 2,41 1,83 1,42 1,74
Netto cashflow 2,41 1,83 1,42 1,74
EBIT 2,14 1,57 1,14 1,03
EBITDA 3,11 2,43 2,03 2,04
Boekwaarde 7,97 8,05 7,72 7,41
Tastbare boekwaarde 7,41 7,43 7,11 6,80

Prestaties (in euro)

Umicore Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 4,36 % 2,46 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 22,81 % 1,01 % 6,72 %
Rendement 1 jaar 61,57 % -0,47 % 8,23 %
Rendement 5 jaar 22,98 % 5,18 % 12,77 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 108,66 % 76,76 % 63,16 %
Current ratio - 1,37 1,38 1,33
Return on equity - 7,75 % 10,56 % 10,71 %
Total return on equity - 7,75 % 10,56 % 10,71 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - 1,35 % 1,82 % 2,00 %
EBIT marge - 2,37 % 2,29 % 2,80 %
EBITDA marge - 4,20 % 4,53 % 4,70 %
Belastingvoet - 28,53 % 21,23 % 20,89 %
Gearing - 19,52 20,28 18,14
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 42,10 % 41,07 % 42,65 %

Beursgegevens per aandeel

2018 (e) 2017 (e)
Dividendrendement 1,15 % 1,02 %
Koers/ Courante winst 33,28 49,40
Koers/ Courante cashflow 19,88 26,19
Koers/ Boekwaarde 6,01 5,95
Koers/ Tastbare boekwaarde 6,47 6,45
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 6,55 % -

(e) : raming