Umicore

BE0974320526
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
35,06 EUR 23/01/2019 16:13 Brussel
0,21 EUR (0,60 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
33,55 53,14  52 weken min max
-17,86 % Rendement 1 jaar
1,64 % Dividendrendement
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Umicore mikt wat de bedrijfswinst voor afschrijvingen betreft nu op de onderkant van zijn prognosevork 1 maand geleden - woensdag 28 november 2018
  De chemiegroep lijdt onder de vertraging van de autosector.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  De koers van Umicore verloor een goede 5% ondanks de publicatie van beter dan verwachte cijfers 5 maanden geleden - donderdag 2 augustus 2018
  Volgens ons lagen vooral winstnemingen aan de basis.

  De halfjaarcijfers van Umicore zijn solide en iets beter dan de marktverwachtingen; de groep bevestigt ook haar jaarverwachtingen. Desondanks verloor de koers een goede 5%. Het is mogelijk dat de koers onderuitging omdat de schulden hoger lagen dan verwacht. Maar we denken dat vooral winstnemingen aan de basis van de verliezen lagen (sommigen hoopten misschien dat de verwachtingen voor 2018 opnieuw zouden worden opgetrokken). Niet dramatisch evenwel na de hausse van ±50% de laatste 12 maanden…
  KOPEN.

  Boven de verwachtingen

  In het 1e semester steeg de omzet met 16% en de bedrijfswinst dikte met 28% aan (de cijfers lagen over het algemeen 4% boven de marktramingen). In alle divisies ging de bedrijfswinst erop vooruit (en dat zal ook voor heel 2018 het geval zijn). Het mag niet verbazen dat kathodes voor batterijen van elektrische voertuigen de drijvende kracht waren (de wereldwijde verkopen van full electric en plug-in wagens dikten in het 1e halfjaar met 60% aan). De divisie zorgde voor bijna 85% van de hausse van de bedrijfswinst (buiten niet-recurrente elementen). De verkopen ervan namen met 63% toe en dankzij schaalvoordelen verdubbelde haar bedrijfswinst. Zelfs al bestaat het risico dat deze marges in het 2e semester zouden terugvallen (in afwachting van de impact van de investeringen), de komende 3 à 4 boekjaren zullen door de uitbreiding van de capaciteit een positieve impuls ervaren. De capaciteit zal tussen 2017 en 2021 vervijfvoudigen om aan de groeiende vraag van de autoproducenten te voldoen.

  Vooruitzichten behouden

  Umicore behoudt zijn vooruitzichten voor 2018 (opgetrokken in april). De bedrijfswinst zou dus in 2018 (zonder niet-recurrente elementen) met 24 à 34% moeten stijgen. We verwachten een winst per aandeel van 1,44 EUR (in het 1e semester was er al 0,68 EUR), door voorzichtigheidshalve op het midden van de vork te mikken. Voor 2020 rekenen we nog altijd op 2 EUR.

  Vrees rond schuldpositie: overdreven!

  De groep voert momenteel enorme investeringen door (198 miljoen in het 1e semester en nog meer voorzien in het 2e). De schuldpositie, weldegelijk verminderd door de kapitaalverhoging van februari (892 miljoen) is minder teruggevallen dan verwacht en verontrust enkelen. Vooral omdat ze de komende jaren nog flink zal toenemen. Maar het is omdat de groep wil investeren en nood heeft aan extra werkkapitaal (voor nieuwe capaciteit, om de hogere grondstoffenprijzen het hoofd te bieden…). En in elk geval maken deze schulden slechts 14,1% van het eigen vermogen en 0,6 keer de operationele winst voor afschrijvingen uit; er is dus nog voldoende speelruimte.

  Koers op het moment van de analyse: 51,10 EUR

  Umicore is een Belgisch chemiebedrijf dat actief is op drie markten: de controle van de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen met zijn katalysatoren, de recyclage van edele metalen en de opkomst van de elektrische auto met kathodes voor herlaadbare batterijen.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Umicore: toekomst oogt "elektromotorisch" fraai 7 maanden geleden - donderdag 21 juni 2018
  De vooruitzichten voor batterijen voor elektrische voertuigen zijn ronduit schitterend en ook voor de katalysatoren is er geen reden tot paniek.

  Ons enthousiasme lijkt alvast voor minstens de komende 5 jaar gerechtvaardigd... KOPEN.

  Op basis van een penetratiegraad van 12% in 2025 voor elektrische auto's en hybrides samen (1,3% in 2017), verwacht Umicore dat de markt voor herlaadbare batterijen voor elektrische auto’s tussen 2015 en 2025 zal vertienvoudigen. Dat is een verdubbeling t.o.v. de verwachtingen 3 jaar terug! Umicore investeert dan ook massaal in zijn kathodefabrieken en wil zijn productiecapaciteit (x5 tegen 2021) sneller opvoeren dan zijn concurrenten, op een markt waar de instapdrempels (capaciteit, samenwerking met constructeurs, enz.) hoog ogen. Op langere termijn (2025) zal ook de recyclage van batterijen voor elektrische auto's een extra wissel op de groei worden. En ook de katalysatoren zijn nog lang niet uitgezongen! Hun prijs blijft stijgen door alsmaar strengere wetgeving en naast Europa zullen ook nieuwe emissienormen in China en India voor ondersteuning zorgen. De terugval van dieselmotoren, specifiek voor Europa, is niet meteen een probleem. Als het aandeel van diesels in het Europese wagenpark zou terugvallen tot 30%, zal de katalysatorenmarkt nog altijd in waarde verdubbelen tegen 2025. En zelfs bij slechts 10% diesels, zal de markt nog met 90% groeien!

  Koers op het moment van de analyse: 49,42 EUR

  Umicore is een Belgische chemiegroep, gespecialiseerd in materiaaltechnologie en de recyclage van edele metalen. Het bezit nog 3,09% van zinkraffineur Nyrstar. De groep knoopte in 2015 opnieuw aan met winst. Umicore zal de vruchten plukken van zijn investeringen van de laatste jaren en profiteren van de veelbelovende vraag op zijn 3 markten: de beperking van de uitstoot van uitlaatgassen (katalysatoren), de recyclage van edele metalen en de elektrische auto (met kathodes voor herlaadbare batterijen).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Umicore heeft zijn doelstellingen voor 2018 opgetrokken 9 maanden geleden - vrijdag 27 april 2018
  De groep voorziet een forse stijging van de bedrijfswinst.

  Het stijgingspotentieel van de koers is nog niet uitgeput.
  KOPEN.

  De groep verwacht tegenwoordig dat de recurrente bedrijfswinst 2 à 10% hoger zal uitkomen dan de vooruitzichten die ze in februari aankondigde. Over 2018 zou de bedrijfswinst bijgevolg met 24 à 34% kunnen toenemen.

  Rekening houdend met deze stijging in het midden van de prognosevork zou de winst per aandeel 1,44 EUR moeten bedragen, alias 7% boven onze voorbije ramingen, die vergeleken met de verwachtingen van de markt al vrij hoog liggen.

  Koers op het moment van de analyse: 46,25 EUR

  Umicore is een Belgische chemiegroep, gespecialiseerd in materiaaltechnologie en de recyclage van edele metalen. Het bezit nog 3,09 % van zinkraffineur Nyrstar. De groep knoopte in 2015 opnieuw aan met winst. Umicore zal de vruchten plukken van zijn investeringen van de laatste jaren en profiteren van de veelbelovende vraag op zijn 3 markten: de beperking van de uitstoot van uitlaatgassen (katalysatoren), de recyclage van edele metalen en de elektrische auto (met kathodes voor herlaadbare batterijen)..

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Umicore: nog mooie jaren in vooruitzicht 11 maanden geleden - vrijdag 16 februari 2018
  Sinds ons eerste aankoopadvies in april 2015 bedraagt het rendement van het aandeel (koers + dividenden) 120%.

  In 2015 maakte Umicore bekend dat het tegen 2020 wilde mikken op een bedrijfswinst die dubbel zo hoog lag als in 2014. Dat doel vonden wij toen te voorzichtig. Nu deelde Umicore mee dat het al dit jaar quasi gehaald zal worden. Het aandeel scheert recordhoogtes maar behoudt toch potentieel op langere termijn. Gezien de forse winststijging die verwacht wordt de komende 5 à 10 jaar, en ondanks het feit dat de boekwaarde per aandeel slechts 8 EUR bedraagt en het verwachte dividend voor 2018 amper 0,55 EUR netto, mag u het aandeel nog altijd kopen voor de langere termijn.
  KOPEN.

  Umicore is gespecialiseerd in materialen afgeleid van edelmetalen en bekleedt sterke posities op 3 markten: uitlaatkatalysatoren (38% van de bedrijfswinst), geavanceerde materialen (vooral kathodes voor herlaadbare batterijen; 32%), en recyclage (elektronisch afval, katalysatoren; 30%). Het biedt daarmee oplossingen voor 3 grote uitdagingen: de schaarste aan edelmetalen, de beheersing van schadelijke uitstoot (emissiereductie), en de elektrificering van het wereldwijde wagenpark.

  Vooral die laatste uitdaging wordt de komende jaren de groeimotor bij uitstek. Umicore is immers goed geplaatst om een antwoord te bieden op de grote vraag naar kathodes, en over enkele jaren zou de activiteit goed kunnen zijn voor ±50% van de bedrijfswinst.

  Ook voor de katalysatoren wachten nog mooie jaren, gezien de almaar strengere uitstootnormen wereldwijd. Voor de recyclage valt een boost te verwachten over 7 à 8 jaar, wanneer de eerste generatie herlaadbare autobatterijen aan het einde van haar levenscyclus komt.

  2017 beter dan verwacht

  Sinds vorige zomer verwachtte Umicore dat zijn bedrijfswinst 2017 zou afklokken aan de bovenkant van zijn verwachtingsvork van +4 tot +14%. Uiteindelijk werd het +17%! Want hoewel de recyclage-activiteiten wat ter plaatse bleven trappelen, ontpopten de batterijen zich meer dan ooit tot de groeimotor van de groep: over heel 2017 waren ze goed voor bijna 79% van de stijging van de bedrijfswinst! Door de forse omzetgroei van de divisie (+46%), spelen ook de schaalvoordelen maximaal. Het duurde even alvorens de activiteit echt van de grond kwam, maar nu wint de markt sneller dan verwacht aan hoogte en profiteert Umicore van zijn vroege marktintrede. In 2017 steeg de wereldwijde verkoop van hybrides en volledig elektrische auto's met 65%, tot 1,3 miljoen stuks!

  Blijven investeren

  Om te investeren, en ondanks zijn beperkte schuldenlast, haalde Umicore recentelijk 892 miljoen euro op via een (private) kapitaalverhoging (aantal aandelen +10%). Drie kwart van dat bedrag komt bij de al voorziene 460 miljoen euro voor het ontwikkelingsplan dat vooral de productiecapaciteit voor NMC-kathodes (nikkel-mangaan-kobalt, gebruik in lithium-ionbatterijen) moet opvoeren, met als hoofddoel een antwoord te bieden op de vraag vanwege de autoconstructeurs.

  Umicore gaat zijn capaciteit uitbreiden in China, waar de vraag bijzonder sterk is en ondersteund wordt door de overheid (subsidies, openbaar vervoer, enz.; naar verwachting 40% van de wereldwijde vraag de komende 5 jaar!), en het wil ook een fabriek bouwen in Europa en zo tegemoetkomen aan de wens van de Europese Commissie om een Europees ecosysteem voor batterijen op touw te zetten, om te voorkomen dat de toelevering van batterijen voor de Europese autosector het exclusieve speelterrein van Aziatische bedrijven wordt.

  Toekomstambities

  Dit jaar zal de bedrijfswinst wellicht afklokken in de buurt van 500 miljoen euro (t.o.v. 410 in 2017), ondersteund door de geleidelijke stijging van de productiecapaciteit in Zuid-Korea en in China. De katalysatoren zouden hun groei moeten voortzetten (o.a. dynamische vraag naar vrachtwagenkatalysatoren), maar toch tegen een beduidend lager tempo. Voor de recyclageactiviteiten zullen de verwerkte volumes toenemen (o.a. nieuwe capaciteit in Hoboken), maar het effect daarvan zal door de sterke euro worden afgeremd.

  Tegen 2020 lijkt een bedrijfswinst van 675 tot 725 miljoen euro mogelijk, wat de winst per aandeel naar ±2 EUR zou tillen (t.o.v. verwachting van 1,34 EUR voor 2018).

  Overnamedoelwit? We speculeren niet...

  Umicore heeft geen echte referentieaandeelhouder. GBL heeft met 17% het grootste belang in handen. Dat maakt van Umicore een mogelijke overnameprooi, en, zeker nu de groep een cyclus van solide winstgroei aanvat, behoren geruchten op dat vlak tot de mogelijkheden.

  Samsung SDI, 's werelds grootste batterijenproducent, gaf al te verstaan dat het de hand wenst te leggen op een recyclagebedrijf om zijn kobaltbevoorrading veilig te stellen (schaarste aan die grondstof kan in de toekomst voor bottlenecks zorgen). Aangezien Umicore massaal kobalt recycleert uit o.a. smartphones, zou de interesse van Samsung niet onlogisch zijn, al kan een partnerschap (zonder overname) ook al volstaan.

  Wij speculeren alvast niet op een overname op heel korte termijn.

  Koers op het moment van de analyse: 47,18 EUR

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 53,14 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 33,55 EUR
ISIN-code BE0974320526
Beurs Brussel
Noteert op Euronext Brussel ja
Bèta 0,90
Volatiliteit 24,92 %
Aantal bestaande aandelen 246.400.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 8,59 EUR
Sector Chemie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 39.006 EUR
Score corporate governance 5

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2016
Dividend 0,57 0,55 0,49 0,46
Courante winst 1,68 1,36 0,97 0,60
Nettowinst 1,68 1,36 0,97 0,60
Courante cashflow 2,76 2,34 1,83 1,42
Netto cashflow 2,76 2,34 1,83 1,42
EBIT 2,47 2,06 1,57 1,14
EBITDA 3,55 3,04 2,43 2,03
Boekwaarde 8,76 7,89 8,05 7,72
Tastbare boekwaarde 8,20 7,33 7,43 7,11

Prestaties (in euro)

Umicore Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -14,98 % -1,29 % -3,51 %
Rendement 6 maanden -31,53 % -7,92 % -3,12 %
Rendement 1 jaar -17,86 % -11,69 % 0,26 %
Rendement 5 jaar 18,96 % 1,11 % 11,26 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Pay out - - 108,66 % 76,76 %
Current ratio - - 1,37 1,38
Return on equity - - 7,75 % 10,56 %
Total return on equity - - 7,75 % 10,56 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - 1,35 % 1,82 %
EBIT marge - - 2,37 % 2,29 %
EBITDA marge - - 4,20 % 4,53 %
Belastingvoet - - 28,53 % 21,23 %
Gearing - - 19,52 20,28
Eigen vermogen/ Balanstotaal - - 42,10 % 41,07 %

Beursgegevens per aandeel

2019 (e) 2018 (e)
Dividendrendement 1,64 % 1,58 %
Koers/ Courante winst 20,74 25,63
Koers/ Courante cashflow 12,63 14,89
Koers/ Boekwaarde 3,98 4,42
Koers/ Tastbare boekwaarde 4,25 4,75
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 7,58 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
umicore
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden