Umicore

BE0974320526
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
43,45 EUR 18/04/2019 17:39 Brussel
-0,20 EUR (-0,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
33,30 53,14  52 weken min max
2,40 % Rendement 1 jaar
1,31 % Dividendrendement
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Hoe komen we tot ons advies?
Lees hier onze analyse.

Artikels

 • Analyse
  Umicore tast in het duister op korte termijn 2 maanden geleden - vrijdag 8 februari 2019
  Dit is het gevolg van de blootstelling van de groep aan de automobielsector.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Umicore mikt wat de bedrijfswinst voor afschrijvingen betreft nu op de onderkant van zijn prognosevork 4 maanden geleden - woensdag 28 november 2018
  De chemiegroep lijdt onder de vertraging van de autosector.

  Maar net als voor Melexis vormt de koerscorrectie een opportuniteit voor de lange termijn.
  KOPEN.

  Wat de bedrijfswinst voor afschrijvingen 2018 betreft, meent Umicore de onderkant van de prognosevork (+24 à 34%) niet te zullen bereiken. Wij tipten op +29%. De redenen waarom Umicore nu op de onderkant van de prognosevork mikt, zijn de wisselkoerseffecten, de hoge energieprijs (door problemen in Belgische kernenergiesector) en vooral de vertraging van de autosector. In Europa tastte de invoering van de WLTP-normen de verkopen aan (afgeschafte modellen, uitgestelde homologaties…). En de Chinese markt (grootste automarkt ter wereld) zou voor de 1e keer in 30 jaar kunnen terugvallen (afname consumptie, handelsconflict…). We verlagen onze winstramingen 2018 tot 1,36 EUR (t.o.v. 1,44 voorheen), maar niet voor de lange termijn. De batterijen zijn namelijk goed voor ±40% van de omzet en de winst van Umicore en meer dan 80% van de voorziene winstgroei 2018. Volgens voorzichtige ramingen (2025: 12% marktaandeel voor full elektrische auto’s en plug-inhybrides) zou deze markt tussen 2015 en 2025 moeten vertienvoudigen. De winst zou in de volgende jaren dus degelijk moeten groeien. We tippen nog steeds op een winst per aandeel van ±2 EUR in 2020.

  Koers op het moment van de analyse: 36,34 EUR

  Umicore is een Belgische chemiegroep gespecialiseerd in materiaaltechnologie die actief is op 3 markten: de beperking van de uitstoot van uitlaatgassen (katalysatoren), de recyclage van edele metalen en de elektrische auto met kathodes voor herlaadbare batterijen waarin ze massaal aan het investeren is om in te spelen op de ontwikkeling van de elektrische auto.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De koers van Umicore verloor een goede 5% ondanks de publicatie van beter dan verwachte cijfers 8 maanden geleden - donderdag 2 augustus 2018
  Volgens ons lagen vooral winstnemingen aan de basis.

  De halfjaarcijfers van Umicore zijn solide en iets beter dan de marktverwachtingen; de groep bevestigt ook haar jaarverwachtingen. Desondanks verloor de koers een goede 5%. Het is mogelijk dat de koers onderuitging omdat de schulden hoger lagen dan verwacht. Maar we denken dat vooral winstnemingen aan de basis van de verliezen lagen (sommigen hoopten misschien dat de verwachtingen voor 2018 opnieuw zouden worden opgetrokken). Niet dramatisch evenwel na de hausse van ±50% de laatste 12 maanden…
  KOPEN.

  Boven de verwachtingen

  In het 1e semester steeg de omzet met 16% en de bedrijfswinst dikte met 28% aan (de cijfers lagen over het algemeen 4% boven de marktramingen). In alle divisies ging de bedrijfswinst erop vooruit (en dat zal ook voor heel 2018 het geval zijn). Het mag niet verbazen dat kathodes voor batterijen van elektrische voertuigen de drijvende kracht waren (de wereldwijde verkopen van full electric en plug-in wagens dikten in het 1e halfjaar met 60% aan). De divisie zorgde voor bijna 85% van de hausse van de bedrijfswinst (buiten niet-recurrente elementen). De verkopen ervan namen met 63% toe en dankzij schaalvoordelen verdubbelde haar bedrijfswinst. Zelfs al bestaat het risico dat deze marges in het 2e semester zouden terugvallen (in afwachting van de impact van de investeringen), de komende 3 à 4 boekjaren zullen door de uitbreiding van de capaciteit een positieve impuls ervaren. De capaciteit zal tussen 2017 en 2021 vervijfvoudigen om aan de groeiende vraag van de autoproducenten te voldoen.

  Vooruitzichten behouden

  Umicore behoudt zijn vooruitzichten voor 2018 (opgetrokken in april). De bedrijfswinst zou dus in 2018 (zonder niet-recurrente elementen) met 24 à 34% moeten stijgen. We verwachten een winst per aandeel van 1,44 EUR (in het 1e semester was er al 0,68 EUR), door voorzichtigheidshalve op het midden van de vork te mikken. Voor 2020 rekenen we nog altijd op 2 EUR.

  Vrees rond schuldpositie: overdreven!

  De groep voert momenteel enorme investeringen door (198 miljoen in het 1e semester en nog meer voorzien in het 2e). De schuldpositie, weldegelijk verminderd door de kapitaalverhoging van februari (892 miljoen) is minder teruggevallen dan verwacht en verontrust enkelen. Vooral omdat ze de komende jaren nog flink zal toenemen. Maar het is omdat de groep wil investeren en nood heeft aan extra werkkapitaal (voor nieuwe capaciteit, om de hogere grondstoffenprijzen het hoofd te bieden…). En in elk geval maken deze schulden slechts 14,1% van het eigen vermogen en 0,6 keer de operationele winst voor afschrijvingen uit; er is dus nog voldoende speelruimte.

  Koers op het moment van de analyse: 51,10 EUR

  Umicore is een Belgisch chemiebedrijf dat actief is op drie markten: de controle van de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen met zijn katalysatoren, de recyclage van edele metalen en de opkomst van de elektrische auto met kathodes voor herlaadbare batterijen.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Umicore: toekomst oogt "elektromotorisch" fraai 10 maanden geleden - donderdag 21 juni 2018
  De vooruitzichten voor batterijen voor elektrische voertuigen zijn ronduit schitterend en ook voor de katalysatoren is er geen reden tot paniek.

  Ons enthousiasme lijkt alvast voor minstens de komende 5 jaar gerechtvaardigd... KOPEN.

  Op basis van een penetratiegraad van 12% in 2025 voor elektrische auto's en hybrides samen (1,3% in 2017), verwacht Umicore dat de markt voor herlaadbare batterijen voor elektrische auto’s tussen 2015 en 2025 zal vertienvoudigen. Dat is een verdubbeling t.o.v. de verwachtingen 3 jaar terug! Umicore investeert dan ook massaal in zijn kathodefabrieken en wil zijn productiecapaciteit (x5 tegen 2021) sneller opvoeren dan zijn concurrenten, op een markt waar de instapdrempels (capaciteit, samenwerking met constructeurs, enz.) hoog ogen. Op langere termijn (2025) zal ook de recyclage van batterijen voor elektrische auto's een extra wissel op de groei worden. En ook de katalysatoren zijn nog lang niet uitgezongen! Hun prijs blijft stijgen door alsmaar strengere wetgeving en naast Europa zullen ook nieuwe emissienormen in China en India voor ondersteuning zorgen. De terugval van dieselmotoren, specifiek voor Europa, is niet meteen een probleem. Als het aandeel van diesels in het Europese wagenpark zou terugvallen tot 30%, zal de katalysatorenmarkt nog altijd in waarde verdubbelen tegen 2025. En zelfs bij slechts 10% diesels, zal de markt nog met 90% groeien!

  Koers op het moment van de analyse: 49,42 EUR

  Umicore is een Belgische chemiegroep, gespecialiseerd in materiaaltechnologie en de recyclage van edele metalen. Het bezit nog 3,09% van zinkraffineur Nyrstar. De groep knoopte in 2015 opnieuw aan met winst. Umicore zal de vruchten plukken van zijn investeringen van de laatste jaren en profiteren van de veelbelovende vraag op zijn 3 markten: de beperking van de uitstoot van uitlaatgassen (katalysatoren), de recyclage van edele metalen en de elektrische auto (met kathodes voor herlaadbare batterijen).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Umicore heeft zijn doelstellingen voor 2018 opgetrokken 1 jaar geleden - vrijdag 27 april 2018
  De groep voorziet een forse stijging van de bedrijfswinst.

  Het stijgingspotentieel van de koers is nog niet uitgeput.
  KOPEN.

  De groep verwacht tegenwoordig dat de recurrente bedrijfswinst 2 à 10% hoger zal uitkomen dan de vooruitzichten die ze in februari aankondigde. Over 2018 zou de bedrijfswinst bijgevolg met 24 à 34% kunnen toenemen.

  Rekening houdend met deze stijging in het midden van de prognosevork zou de winst per aandeel 1,44 EUR moeten bedragen, alias 7% boven onze voorbije ramingen, die vergeleken met de verwachtingen van de markt al vrij hoog liggen.

  Koers op het moment van de analyse: 46,25 EUR

  Umicore is een Belgische chemiegroep, gespecialiseerd in materiaaltechnologie en de recyclage van edele metalen. Het bezit nog 3,09 % van zinkraffineur Nyrstar. De groep knoopte in 2015 opnieuw aan met winst. Umicore zal de vruchten plukken van zijn investeringen van de laatste jaren en profiteren van de veelbelovende vraag op zijn 3 markten: de beperking van de uitstoot van uitlaatgassen (katalysatoren), de recyclage van edele metalen en de elektrische auto (met kathodes voor herlaadbare batterijen)..

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 53,14 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 33,30 EUR
ISIN-code BE0974320526
Beurs Brussel
Noteert op Euronext Brussel ja
Bèta 0,70
Volatiliteit 24,92 %
Aantal bestaande aandelen 246.400.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 10,71 EUR
Sector Chemie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 35.515 EUR
Score corporate governance 5
Land België

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2016
Dividend 0,57 0,53 0,49 0,46
Courante winst 1,59 1,33 0,97 0,60
Nettowinst 1,59 1,33 0,97 0,60
Courante cashflow 2,67 2,29 1,83 1,42
Netto cashflow 2,67 2,29 1,83 1,42
EBIT 2,37 2,07 1,57 1,14
EBITDA 3,45 3,02 2,43 2,03
Boekwaarde 10,62 9,84 8,05 7,72
Tastbare boekwaarde 10,00 9,22 7,43 7,11

Prestaties (in euro)

Umicore Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 21,13 % 9,36 % 9,96 %
Rendement 6 maanden 4,67 % 7,96 % 7,22 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 2,25 % 18,06 %
Rendement 5 jaar 20,30 % 3,27 % 13,90 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Pay out - - 108,66 % 76,76 %
Current ratio - - 1,37 1,38
Return on equity - - 7,75 % 10,56 %
Total return on equity - - 7,75 % 10,56 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - 1,35 % 1,82 %
EBIT marge - - 2,37 % 2,29 %
EBITDA marge - - 4,20 % 4,53 %
Belastingvoet - - 28,53 % 21,23 %
Gearing - - 19,52 20,28
Eigen vermogen/ Balanstotaal - - 42,10 % 41,07 %

Beursgegevens per aandeel

2019 (e) 2018 (e)
Dividendrendement 1,31 % 1,21 %
Koers/ Courante winst 27,33 32,67
Koers/ Courante cashflow 16,27 18,97
Koers/ Boekwaarde 4,09 4,42
Koers/ Tastbare boekwaarde 4,35 4,71
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 6,97 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
umicore
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden