TINC

BE0974282148
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
12,20 EUR 17/08/2018 17:35 Brussel
0,10 EUR (0,83 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
11,65 12,65  52 weken min max
3,06 % Rendement 1 jaar
2,89 % Dividendrendement
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  De kapitaalverhoging van TINC was een succes 4 maanden geleden - maandag 26 maart 2018
  De scrips worden nu verkocht.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  TINC lanceert nieuwe kapitaalronde 5 maanden geleden - dinsdag 13 maart 2018
  Om de groei van zijn investeringsportefeuille verder te financieren, voert de investeerder in infrastructuuractiva voor de tweede keer sinds zijn beursintrede een kapitaalverhoging door.

  De kapitaalverhoging moet zowat 75 miljoen euro in het laatje brengen. Ze biedt u de kans om uw positie voor dit aandeel uit te breiden tegen een kortingsprijs. Vermits we het aandeel koopwaardig vinden, raden we u ook aan om aan de kapitaalverhoging deel te nemen. Als u geen veelvoud van drie aandelen hebt, kunt u rechten bijkopen. Op basis van de huidige koers, zou het voorkeurrecht ongeveer 0,30 EUR waard zijn.

  Bestaande aandeelhouders kunnen van woensdag 14 maart tot en met vrijdag 23 maart aan de kapitaalronde deelnemen. Per drie bestaande aandelen kunnen zij intekenen op één nieuw aandeel, tegen een prijs van 11,40 EUR per stuk. Dat is een korting van 9,9% ten opzichte van de slotkoers van 12 maart (12,65 EUR).
  Op 13 maart nabeurs worden de inschrijvingsrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 6, geknipt. De inschrijvingsrechten (ISIN-code: BE0970160637) kunnen tijdens de intekenperiode worden (bij)gekocht of verkocht. Niet-uitgeoefende rechten (scrips) worden nadien aan institutionele beleggers verkocht en de opbrengst daarvan wordt vanaf 26 maart verdeeld onder de aandeelhouders die hun rechten niet hebben uitgeoefend en ze evenmin op de beurs hebben verkocht.
  De betaling, levering en eerste notering van de nieuwe aandelen is gepland voor 28 maart. Goed om te weten, is ook dat de nieuwe aandelen eveneens recht geven op het volledige dividend (0,3430 EUR netto) voor het huidige boekjaar (eindigt op 30 juni).

  Koers op het moment van de analyse : 12,60 EUR

  TINC, voluit The Infrastructure Company, is een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt en beheert in afgewerkte en operationele publieke en private infrastructuur. Ze beschikt over een gediversifieerde portefeuille van 17 investeringen in publiek private samenwerkingen, energie en overige infrastructuuractiva in België, Nederland en Ierland.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Halfjaarwinst van TINC meer dan verdubbeld 5 maanden geleden - vrijdag 9 maart 2018
  Het dividend wordt bevestigd.

  Het aandeel is goedkoop.
  KOPEN.

  De infrastructuurinvesteerder zag zijn halfjaarwinst (31/12) meer dan verdubbelen dankzij de uitbreiding van de portefeuille met nieuwe projecten, maar vooral door niet gerealiseerde meerwaarden (deels het gevolg van hervorming van de vennootschapsbelasting). De intrinsieke waarde steeg tot 11,83 EUR per aandeel. Het dividend (0,3430 EUR netto) voor het lopende boekjaar wordt bevestigd. Om de toekomstige groei te financieren onderzoekt TINC momenteel de haal-baarheid van een publieke kapitaalverhoging (met voorkeurrecht).

  Koers op het moment van de analyse: 12,60 EUR

  TINC, voluit The Infrastructure Company, is een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt en beheert in afgewerkte en operationele publieke en private infrastructuur. Ze beschikt over een gediversifieerde portefeuille van 14 investeringen in publiek private samenwerkingen, energie en overige infrastructuuractiva in België en Nederland.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De specialist in infrastructuur TINC doet rustig zijn ding 7 maanden geleden - vrijdag 12 januari 2018
  Sexy kan het aandeel bezwaarlijk worden genoemd, maar intussen keert de groep jaarlijks een redelijk en licht stijgend dividend uit.

  Ook zou de koers in het zog van de intrinsieke waarde een duurzame groei moeten optekenen. Wat kan een goede huisvaderbelegger en waardezoeker nog meer willen?
  KOPEN.

  Een gespreide portefeuille

  The INfrastructure Company of kortweg TINC is een investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven actief in het realiseren en uitbaten van infrastructuur. Het noteert sinds mei 2015 op de Brusselse beurs. Eind juni 2017 (= einde van het boekjaar 2016-17) omvatte de portefeuille 15 belangen met een gezamenlijke waarde van 177,2 miljoen euro (bij de beursintrede: 12 belangen met een waarde van ±150 miljoen). Het gaat daarbij om wegen- en traminfrastructuur, een bedrijvencentrum, een parkeergarage, een gevangenis, een sluis en hernieuwbare energie-infrastructuur (windmolenparken op land en zee, zonne-energiesystemen), en dit in België, Nederland en Ierland. In een aantal gevallen gaat het om een publiek-private samenwerking (PPS) waarbij een privéonderneming de infrastructuur ontwerpt, bouwt, financiert, onderhoudt en beheert en de overheid een vergoeding betaalt in functie van de beschikbaarheid van de infrastructuur.

  Sinds juni 2017 sloot TINC nog een samenwerkingsverband met het oog op de realisatie van glasvezelnetwerken in Nederland en verwierf het een participatie in een netwerk van gespecialiseerde residenties die levenslange woonzorg verstrekken voor personen met bijzondere noden. Daarmee komt het totaal aantal participaties nu op 17. TINC voorziet dat de portefeuille stilaan verder zal groeien. Zo sloot het alvast contracten af voor de toekomstige verwerving van nog eens 2 participaties. Voorlopig beschikt het over voldoende financiële middelen (kredietlijn) om al zijn investeringsengagementen na te komen, maar op termijn is een nieuwe kapitaalverhoging (zoals eind 2016) niet uitgesloten.

  Het “zekere” verdienmodel

  De inkomsten zijn vooral afkomstig uit de dividenden en intresten uitgekeerd door de infrastructuurvennoot-schappen waarin TINC investeert. Daarnaast betalen de vennootschappen geleidelijk kapitaal terug dat werd geïnvesteerd. TINC keert die kasstromen deels uit als dividend en herinvesteert de rest. Al zijn de looptijden van de projecten lang (resterende levensduur: vaak 20 à 30 jaar) en hebben de infrastructuurvennootschappen een vrij hoge schuldgraad (TINC zelf volledig schuldenvrij!), toch is het financiële risico beperkt. Zo liggen de inkomsten van de vennootschappen meestal contractueel vast (subsidies hernieuwbare energie, PPS-vergoedingen…) en financieren ze zich op erg lange termijn en tegen een vaste rentevoet. Een renteverhoging heeft dus in principe geen invloed op de inkomsten en portefeuillewaarde van TINC. De kasstromen zijn bijgevolg duurzaam en goed voorspelbaar op lange termijn (zie grafiek).

  Waardering en dividend

  De intrinsieke waarde of netto-actiefwaarde (= waarde van alle bezittingen verminderd met de schulden) bedroeg op 30/06/2017 11,27 EUR per aandeel na aftrek van het uitgekeerde dividend. Dat betekent dat TINC met een premie van bijna 12% noteert. Net als bij Gimv, dat 10,7% van de TINC-aandelen aanhoudt, wordt de portefeuille echter zeer voorzichtig gewaardeerd. Bovendien doen de huidige hoge prijzen voor infrastructuurprojecten (heel wat investeerders zoeken langetermijnprojecten met interessante rendementen) de waarde van de bestaande projecten in portefeuille stijgen. Wij vinden de premie dus geen struikelblok om het aandeel te kopen

  Tegen de huidige koers bedraagt het nettodividendrendement ±2,7%. Niet overdreven hoog maar zeker aanvaardbaar gezien het lage risico. Hoewel TINC bij de beursgang aanvankelijk een stabiel dividend vooropstelde, kondigde het in 2017 aan dat het naarmate de portefeuille zou groeien, ernaar zou streven het dividend in lijn met de inflatie op te trekken. De inkomsten van TINC zijn immers ook licht gekoppeld aan het inflatiepeil. We tippen alvast op 0,3430 EUR netto voor het lopend en 0,35 EUR voor het volgend boekjaar.

  Koers op het moment van de analyse: 12,60 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  TINC: guller dividendbeleid 11 maanden geleden - donderdag 21 september 2017
  Voortaan zal het dividend meegroeien met de inflatie.

  En al noteert TINC boven de intrinsieke waarde (11,42 EUR), dankzij het lage risico en de goed voorspelbare inkomsten blijft het een aantrekkelijk dividendaandeel. KOPEN.

  In het op 30 juni afgesloten boekjaar zwol de portefeuille van de infrastructuurinvesteerder aan met 38,4%. TINC stopte geld in bestaande maar ook in 2 nieuwe participaties (nieuw stuk A11-snelweg Brugge-Knokke en windmolenpark in Ierland) die vanaf dit boekjaar beduidend zullen bijdragen aan de winst. De portefeuille bevat nu in totaal 15 participaties, in België, Nederland en dus ook Ierland. Daarnaast heeft TINC zich verbonden om een bijkomend belang te verwerven in de Prins Beatrixsluis en sloot het ook een samenwerkingsverband om glasvezelnetwerken in landelijke gebieden in Nederland te realiseren. Hiermee is een aanzienlijk deel van de opgehaalde middelen bij de kapitaalverhoging in december al toegewezen aan projecten en kan de portefeuille op termijn doorgroeien van 177,2 naar 230 miljoen euro (+30%). De winst per aandeel kwam uit op 0,62 EUR en het brutodividend wordt wat verhoogd (bij de beursgang werd voor de eerste 3 boekjaren een stabiel dividend vooropgesteld). Netto is er een lichte daling tot 0,3360 EUR. Voor dit en volgend boekjaar tippen we op een winst per aandeel van 0,58 en 0,63 EUR en nettodividenden van ±0,34 en ±0,35 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 12,80 EUR

  TINC, voluit The Infrastructure Company, is een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt en beheert in afgewerkte en operationele publieke en private infrastructuur. Ze beschikt over een gediversifieerde portefeuille van 15 investeringen in publiek private samenwerkingen, energie en overige infrastructuuractiva in België, Nederland en Ierland.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 12,65 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 11,65 EUR
ISIN-code BE0974282148
Beurs Brussel
Noteert op Euronext Brussel ja
Bèta 0,60
Volatiliteit 10,31 %
Aantal bestaande aandelen 27.272.720
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,33 EUR
Sector Financiële sector
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 144 EUR

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2018-19 (e) 2017-18 (e) 2016-17 2015-16
Dividend 0,35 0,34 0,33 0,33
Courante winst 0,63 0,72 0,60 0,94
Nettowinst 0,63 0,72 0,60 0,94
Courante cashflow 0,00 0,00 0,00 0,94
Netto cashflow 0,00 0,00 0,00 0,94
EBIT 0,00 0,00 0,00 1,01
EBITDA 0,00 0,00 0,00 1,01
Boekwaarde 11,61 11,48 10,99 10,68
Tastbare boekwaarde 11,61 11,48 10,99 10,68

Prestaties (in euro)

TINC Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -0,41 % -3,00 % 7,97 %
Rendement 6 maanden -1,54 % 0,22 % 13,61 %
Rendement 1 jaar 3,06 % 0,62 % 18,25 %
Rendement 5 jaar - 4,48 % 14,96 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2017-18 (e) 2016-17 2015-16 2014
Pay out - 77,53 % 54,16 % 0,00 %
Current ratio - 104,28 - 0,11
Return on equity - 4,64 % 7,69 % 23,31 %
Total return on equity - 4,64 % 7,69 % 23,31 %
Brutomarge - 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Nettomarge - 77,39 % 61,08 % 85,12 %
EBIT marge - 78,93 % 65,64 % 86,85 %
EBITDA marge - 78,93 % 65,64 % 86,85 %
Belastingvoet - 1,77 % 1,25 % 0,01 %
Gearing - -25,45 -18,52 43,87
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 96,30 % 96,67 % 67,90 %

Beursgegevens per aandeel

2018-19 (e) 2017-18 (e)
Dividendrendement 2,89 % 2,83 %
Koers/ Courante winst 19,21 16,81
Koers/ Courante cashflow - -
Koers/ Boekwaarde 1,04 1,05
Koers/ Tastbare boekwaarde 1,04 1,05
Prijs per netto vermogenswaarde 1,02 1,02
Verwacht rendement op lange termijn 6,30 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
tinc
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden