TINC BE0974282148

E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
12,17 EUR 21/08/2017 16:53 Brussel
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
11,45 12,89  52 weken min max
7,27 % Rendement 1 jaar
2,69 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Tinc: kapitaalverhoging is gesloten 8 maanden geleden - maandag 19 december 2016
  De operatie is een succes geweest.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  TINC: modaliteiten van de kapitaalverhoging 8 maanden geleden - woensdag 30 november 2016
  Het infrastructuurfonds TINC dat sinds mei 2015 op de Brusselse beurs noteert heeft de ambitie om zijn investeringsportefeuille uit te breiden. Om de groei te kunnen financieren wil TINC nu een kleine 77 miljoen euro ophalen via een kapitaalverhoging bij zijn aandeelhouders.

  TINC heeft al toegezegd om in de toekomst 3 participaties te verwerven: 2 stukken autosnelweg waarvan 1 in België en 1 in Nederland en een groter belang in de Prinses Beatrixsluis in Nederland. Voorts wil de groep alert kunnen inspelen op investeringsopportuniteiten. Om de groei te kunnen financieren wil TINC nu een kleine 77 miljoen euro ophalen via een kapitaalverhoging bij zijn aandeelhouders. Interessant. U MAG INTEKENEN.

  Modaliteiten

  Bestaande aandeelhouders kunnen van donderdag 1 december tot en met woensdag 14 december op de kapitaalverhoging intekenen. Twee bestaande aandelen geven het recht om 1 nieuw aandeel te kopen tegen 11,25 EUR. Dit is dus tegen een korting van bijna 8 % op de (voor het dividend gecorrigeerde) slotkoers van 28 november.

  Tijdens de inschrijvingsperiode kunnen de inschrijvingsrechten (ISIN-code: BE0970152550) op de Brusselse beurs (bij)gekocht of verkocht worden. De niet-uitgeoefende rechten zullen daarna als scrips aan institutionele beleggers verkocht worden en de opbrengst ervan wordt vanaf 22 december verdeeld onder de aandeelhouders die hun inschrijvingsrechten niet gebruikten of op de beurs verkochten.

  De betaling, levering en eerste notering van de nieuwe aandelen zal normaal op 19 december plaatsvinden. Tegelijkertijd (op 30 november na beurssluiting) met de onthechting van de coupon nr. 3 die het inschrijvingsrecht vertegenwoordigt, wordt ook coupon nr. 4 onthecht die een deel van het dividend over het boekjaar 2016-17 (van 1 juli tot 18 december 2016, door TINC geraamd op +/-0,15 EUR netto) vertegenwoordigt. De nieuwe aandelen die bij de kapitaalverhoging gecreëerd worden zullen dus maar recht hebben op een deel (ruim de helft) van het dividend over het boekjaar 2016-17 (+/-0,17 EUR in plaats van +/-0,33 EUR netto)

  Een opportuniteit

  De toekomstige kasstromen van TINC zijn erg voorspelbaar en zullen door de groei van de portefeuille wellicht gestaag toenemen. De komende jaren mikt TINC op een stabiele dividenduitkering van 0,33 EUR netto (wij zijn iets optimistischer en tippen op een iets hoger en lichtjes stijgend dividend). Het nettodividendrendement komt daarmee uit op een fraaie 2,6% netto (of zelfs 2,9% voor de nieuwe aandelen). Bovendien is het risico klein (TINC heeft geen schulden).

  Het aandeel is dus geknipt voor wie jaarlijks een aardige opbrengst (dividend) wil ontvangen en eventuele koerswinsten minder van tel zijn. Tenzij TINC al een belangrijk deel uitmaakt van uw portefeuille, profiteert u best van deze opportuniteit om uw positie in TINC uit te breiden tegen een zacht prijsje door in te tekenen op de kapitaalverhoging.

  Koers op het moment van de analyse: 12,44 EUR

  TINC voluit The Infrastructure Company, is een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt en beheert in afgewerkte en operationele publieke en private infrastructuur. ze beschikt over een gediversifieerde portefeuille van 14 investeringen in publiek private samenwerkingen, energie en overige infrastructuuractiva in België en Nederland.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  TINC verspreidt zich in Ierland 9 maanden geleden - maandag 28 november 2016
  Dit is conform de strategie van de groep.

  Het aandeel is goedkoop.
  KOPEN.

   

  De investeringsmaatschappij in infrastructuurprojecten breidt haar porte-feuille uit met een participatie in een Iers windmolenpark dat naar verwachting operationeel wordt in het laatste kwartaal van 2017. De investe-ring past in een verbreding van de geografische voetafdruk van TINC die nu 14 participaties telt in België, Nederland en Ierland. Voorts zou TINC om haar verdere expansie te financieren nog op een kapitaalverhoging broeden, waarvan het startschot op korte termijn gegeven zou worden.
   

   

  Koers op het moment van de analyse: 12,44 EUR

   

  TINC, voluit The Infrastructure Company, is een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt en beheert in afgewerkte en operationele publieke en private infrastructuur. Ze beschikt over een gediversifieerde portefeuille van 13 investeringen in publiek private samenwerkingen, energie en overige infrastructuuractiva in België en Nederland.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  TINC: beter dan verwachte jaarresultaten 11 maanden geleden - donderdag 22 september 2016

  TINC publiceerde voor het eerst jaarcijfers (boekjaar 18 maanden).

  Het noteert iets boven de intrinsieke waarde (11,57 EUR), maar door het lage risico en de goed voorspelbare inkomstenstroom blijft het een aantrekkelijk dividendaandeel.

  KOPEN.

   

  De winst per aandeel (0,99 EUR) lag een stuk hoger dan vooropgesteld in de prospectus bij de beursintroductie in mei 2015. Door het lagerentebeleid van de ECB konden heel wat participaties van TINC zich goedkoper herfinancieren. Dat vertaalde zich in een waardestijging van die participaties en dus in (niet-gerealiseerde) meerwaarden, die de winst van TINC boosten. Maar ook de courante opbrengsten (intresten + dividenden) gingen hoger. De groep inde immers flink meer dividenden door nieuwe participaties en herfinancieringen. Over het afgelopen boekjaar bouwde TINC 2 participaties af en investeerde het in bestaande en 3 bijkomende participaties. Voorts sloot het contracten af voor de toekomstige verwerving van 2 participaties in autosnelwegprojecten. Het belangrijkste deel van de opbrengst van de beursgang werd dus intussen geïnvesteerd. Zoals beloofd keert TINC een dividend uit van 4,25 % bruto op de intekenprijs van 11 EUR (0,3437 EUR netto waarvan 0,09 EUR al betaald in september 2015). We mikken voor dit en volgend boekjaar (12 maanden) op een winst per aandeel van 0,65 en 0,67 EUR (voorheen: 0,57 en 0,59).

   

  Koers op het moment van de analyse: 12,33 EUR

   

  TINC, voluit The Infrastructure Company, is een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt en beheert in afgewerkte en operationele publieke en private infrastructuur. Ze beschikt over een gediversifieerde portefeuille van 13 investeringen in publiek private samenwerkingen, energie en overige infrastructuuractiva in België en Nederland.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  TINC: uitstekend tweede semester 2015 1 jaar geleden - donderdag 24 maart 2016

  De investeringsmaatschappij is goed op weg om haar prognoses geformuleerd bij de beursintroductie dit boekjaar te overtreffen.

  Het dividend wordt tevens bevestigd. Interessant dividendaandeel.

  KOPEN.

   

  Het resultaat van het 2e semester van het huidige verlengde boekjaar (1/1/2015 – 30/6/2016) vertoont een stijgende lijn en overtreft de prognoses aangekondigd bij de beursgang. Ook voor het hele boekjaar zal TINC het wellicht beter doen dan voorzien. We tippen nu op een winst per aandeel van 0,63 EUR t.o.v. 0,55 EUR voorheen. Het dividend zal, zoals eerder aangegeven in totaal netto 0,3437 EUR bedragen, waarvan eind 2015 al 0,09 EUR werd betaald (slotdividend: eind oktober). Ondanks dit voorschotdividend steeg de intrinsieke waarde tot 11,17 EUR per aandeel op 31 december (10,96 EUR op 30/6). De investeringsportefeuille kwam uit op 125 miljoen en de kaspositie op 25,5 miljoen (1,87 EUR per aandeel). TINC heeft overigens geen financiële schulden. Sinds de beursintrede in mei 2015 investeerde het in 3 nieuwe projecten (onshore windpark Kreekraksluis, offshore windpark Nobelwind, publiek-private samenwerking voor renovatie en uitbreiding Beatrixsluis in Nederland) en in enkele bedrijven al in portefeuille. Verder stapte het uit Belwind en DCinex, wat het totaal nu op 13 investeringsdossiers brengt (12 bij de beursintro).

   

  Koers op het moment van de analyse: 11,19 EUR

   

  TINC, voluit The Infrastructure Company, is een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt en beheert in afgewerkte en operationele publieke en private infrastructuur. Ze beschikt over een gediversifieerde portefeuille van 13 investeringen in publiek private samenwerkingen, energie en overige infrastructuuractiva in België en Nederland.

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 12,89 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 11,45 EUR
ISIN-code BE0974282148
Beurs Brussel
Noteert op Euronext Brussel ja
Bèta 0,60
Volatiliteit 11,03 %
Aantal bestaande aandelen 20.454.546
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,25 EUR
Sector Financiële sector
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 116 EUR

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2017-18 (e) 2016-17 (e) 2015-16 2014
Dividend 0,33 0,33 0,34 0,00
Courante winst 0,56 0,62 0,97 2,54
Nettowinst 0,56 0,62 0,97 2,54
Courante cashflow 0,00 0,00 0,00 2,54
Netto cashflow 0,00 0,00 0,00 2,54
EBIT 0,00 0,00 0,00 2,59
EBITDA 0,00 0,00 0,00 2,59
Boekwaarde 11,36 11,27 10,95 10,77
Tastbare boekwaarde 11,36 11,27 10,95 10,77

Prestaties (in euro)

TINC Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -1,85 % -3,85 % -2,91 %
Rendement 6 maanden -1,38 % 1,08 % -6,68 %
Rendement 1 jaar 7,27 % 9,12 % 6,92 %
Rendement 5 jaar - 6,52 % 12,35 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2016-17 (e) 2015-16 2014
Pay out - 54,16 % 0,00 %
Current ratio - - 0,11
Return on equity - 7,69 % 23,31 %
Total return on equity - 7,69 % 23,31 %
Brutomarge - 100,00 % 100,00 %
Nettomarge - 61,08 % 85,12 %
EBIT marge - 65,64 % 86,85 %
EBITDA marge - 65,64 % 86,85 %
Belastingvoet - 1,25 % 0,01 %
Gearing - -18,52 43,87
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 96,67 % 67,90 %

Beursgegevens per aandeel

2017-18 (e) 2016-17 (e)
Dividendrendement 2,69 % 2,69 %
Koers/ Courante winst 21,73 19,63
Koers/ Courante cashflow - -
Koers/ Boekwaarde 1,07 1,08
Koers/ Tastbare boekwaarde 1,07 1,08
Prijs per netto vermogenswaarde 1,07 1,07
Verwacht rendement op lange termijn 6,08 % -

(e) : raming

In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden