Solvay

BE0003470755
104,40 EUR 18/11/2019 0:00 Brussel
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
84,08 110,75  52 weken min max
3,69 % Rendement 1 jaar
2,56 % Dividendrendement
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Solvay stelt nieuw strategieplan voor 6 dagen geleden - woensdag 13 november 2019
  Dat is niet echt revolutionair. Prioritair zijn de liquiditeitengeneratie en de interne groei van de groep.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Solvay houdt vast aan haar doelstellingen 2 maanden geleden - donderdag 19 september 2019
  Zoals verwacht was het 2de kwartaal geen hoogvlieger. De groep houdt vast aan haar doelstellingen voor 2019 maar zal de lat voor daarna mogelijk moeten verlagen.

  Het aandeel flirt met zijn boekhoudkundige waarde en is niet duur, maar het gevaar voor een nieuwe winstwaarschuwing noopt tot voorzichtigheid.
  HOUDEN.
   

  Doelstellingen 2019 intact

  Na een stijging van 2,4% in het 1ste kwartaal, gaf de bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) 5,2% prijs in het 2de kwartaal. Dat is iets minder slecht dan wat de markt had verwacht. Over de 1ste jaarhelft daalde de EBITDA met 3,1% bij een nagenoeg stabiele omzet (+0,3%) op vergelijkbare basis. In die context handhaaft Solvay zijn EBITDA-doel voor heel 2019 (werd in mei al teruggeschroefd) en blijft het mikken op een stagnatie tot lichte daling. 

  Conjunctuur is wat ze is

  De conjunctuur in de auto-, de elektronica-, en de olie- en gassector (samen goed voor 30% van de groepsomzet) vertoont geen zichtbare verbetering. Hoewel de composietmaterialen voor de luchtvaart (12% van de omzet) sterke verkoopcijfers laten optekenen, is de resultaatsbijdrage van de 2 divisies (advanced materials en advanced formulations) die de groei zouden moeten ondersteunen gedaald over het 1ste halfjaar. De derde pijler, performance chemicals, in feite het 'oude' Solvay (o.a. natriumcarbonaat en waterstofperoxide) blijft het wel goed doen (EBITDA +11% in 1ste halfjaar). De divisie plukt de vruchten van herstructureringsmaatregelen, maar ook van hogere prijzen en een blijvend sterke vraag. Alles bij mekaar moet de groep in staat zijn om haar doelstellingen voor 2019 te realiseren. Op basis van een lichte EBITDA-daling in 2019 tippen wij op een winst per aandeel van 7,6 EUR voor dit jaar (-8,5%) en op een lichte stijging (al 30 jaar op rij!) van het dividend, naar 2,78 EUR netto 

  Ambities 2020-21 bijstellen?

  Aangezien de 2 'groeipijlers' blijven teleurstellen, zou het best kunnen dat Solvay zijn doelstellingen op middellange termijn (EBITDA +6 à +9% op jaarbasis van 2019-2021) zal moeten terugschroeven bij de bekendmaking van zijn resultaten voor het 3de kwartaal (op 7/11). Na een vrij zwak 2019 behoort een nieuwe profit warning voor daarna dus tot de mogelijkheden. 

  Koers op het moment van de analyse: 95,96 EUR

  Solvay is een Chemische groep die vooral actief is in polymeren en composietmaterialen voor de luchtvaart, auto- en elektronicasector,  oppervlakte actieve stoffen voor de mijn, olie- en gasindustrie, alsook de productie van natriumcarbonaat en waterstofperoxide.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Solvay tempert zijn verwachtingen nog wat meer 6 maanden geleden - woensdag 8 mei 2019
  Ilham Kadri, de nieuwe CEO van Solvay sinds 1 maart, moet zowat twee maanden na haar benoeming al een resultaatswaarschuwing de wereld insturen.
  Solvay tempert zijn verwachtingen nog wat meer

  Solvay tempert zijn verwachtingen nog wat meer

  Met een boekhoudkundige waarde die minstens de huidige koers evenaart en een verwacht dividendrendement van 2,8% netto is het aandeel van de chemiegroep zeker niet duur, maar we staan ook niet te drummen om het te kopen. We zien immers geen factoren die de koers snel weer omhoog kunnen stuwen. In het tweede kwartaal zal de bedrijfswinst vóór afschrijvingen een daling vertonen. 
  Houden mag voor de langere termijn.

  Resultaatswaarschuwing

  De conjunctuur verslechtert voor Solvay, dat in 2018 zijn omzet nog met 5,3% zag stijgen (op vergelijkbare basis) maar in het 1ste kwartaal van 2019 genoegen moest nemen met 0,5% (zonder afstotingen, overnames en wisselkoerseffecten). De EBITDA klom slechts 2,4% hoger en zonder afstotingen, overnames en wisselkoerseffecten strandde hij op -0,6%. Eind februari vreesden wij al dat de start van 2019 geen hoogvlieger zou worden. Solvay, dat voor de periode 2019-21 mikte op een 6 tot 9% hogere EBITDA op jaarbasis, liet dat voornemen toen al varen en verwachtte nog slechts een beperkte stijging in 2019. Dat doel werd nu nogmaals teruggeschroefd, naar een stagnatie of zelfs een lichte daling van de EBITDA dit jaar. De oorzaak is te zoeken bij een daling van de verkochte volumes (-2,7% in het 1ste kwartaal), vooral dan in de auto-, de elektronica- en de olie- en gassector, samen goed voor 25% à 30% van de omzet van Solvay (voorraadafbouw bij diverse klanten). En die trend zal in het tweede kwartaal aanhouden (pas beterschap verwacht in de 2de jaarhelft). Het groepsresultaat werd gered door de divisie performance chemicals (goed voor 30% van de EBITDA; o.a. natriumcarbonaat of soda en waterstofperoxide). 

  Rentabiliteit heeft wellicht plafond bereikt

   De voorbije jaren voerde Solvay heel wat overnames en afstotingen uit (maar liefst een 40-tal sinds 2011) en ging de groep met succes meer focussen op fijnchemie (49% van de EBITDA). Die specialty chemicals (composietmaterialen, polymeren, enz.) hebben een hogere toegevoegde waarde en zijn bijgevolg ook rendabeler. Dankzij dit transformatieproces klom de EBITDA-marge (zonder uitzonderlijke elementen) van 15% aan het begin van dit decennium naar 22% vandaag, een niveau dat we maar moeilijk nog verder zien stijgen.

  We handhaven onze winstramingen (die al pessimistischer waren dan die van de markt) op 7,90 EUR per aandeel voor 2019 en op 8,50 EUR voor 2020. 

  Koers op het moment van de analyse: 96,72 EUR

  Solvay is vooral actief is in fijnchemie of specialty chemicals. De Belgische groep ontwikkelt innovatieve producten met een hoge toegevoegde waarde voor de transportsector (composietmaterialen om het gewicht van vliegtuigen en auto’s te drukken, elektrolyten voor batterijen, enz.), voor de medische sector (o.a. polymeren voor implantaten), voor de energiesector (PVDF-films voor zonnepanelen, oppervlakte-actieve stoffen voor de oliesector, enz.) en voor de agrovoedingssector. Solvay realiseert 31% van zijn omzet in de VS, 11% in Zuid-Amerika, 28% in Europa en 30% in de rest van de wereld.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De groei van Solvay wordt geen hoogvlieger in 2019 8 maanden geleden - donderdag 28 februari 2019
  De groep toont zich voorzichtig.

  Het resultaat 2018 bracht geen verrassingen en spoort vlotjes met de doelstellingen van het plan 2016-2018. Het aandeel is niet duur. Maar het 1ste halfjaar van 2019 wordt geen hoogvlieger. We zijn nog geen koper. HOUDEN.

  De omzet won 5,3% in 2018 (zonder overnames, afstotingen en wisselkoerseffecten). Zowel de volumes als de verkoopprijzen stegen, en de rentabiliteit blijft in de buurt van het piekniveau van 2017. Ook de bedrijfswinst vóór afschrijvingen ging, zonder wisselkoerseffecten en afstotingen, 5,3% hoger. Inclusief die elementen bleef hij stabiel (zoals we in september al hadden verwacht). Aangezien de cashgeneratie de verwachtingen overtrof, versnelde de groep haar schuldafbouw. Door de lagere financiële lasten die dat tot gevolg had, steeg de courante bedrijfswinst met 16%. Voor 2019 verwacht Solvay slechts een beperkte stijging van de bedrijfswinst vóór afschrijvingen, gezien de blootstelling aan sectoren die vertragen (auto, elektronica). Dat is een eind onder de doelstellingen van september (gemiddeld +6 à 9% van 2019 tot 2021). Wij tippen voor 2019 op een winst per aandeel van 7,90 EUR. Het aandeel is niet duur (koers op niveau boekhoudkundige waarde, dividendrendement 2,6% netto) en de toekomst voor composite materials oogt mooi, maar aangezien het 1ste halfjaar geen hoogvlieger wordt, zouden we nog niet kopen. 

  Koers op het moment van de analyse: 96,64 EUR

  Solvay is een Chemische groep die vooral actief is in polymeren en composietmaterialen voor de luchtvaart, auto- en elektronicasector,  oppervlakte actieve stoffen voor de mijn, olie- en gasindustrie, alsook de productie van natriumcarbonaat en waterstofperoxide.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Solvay boert goed na transformatie 1 jaar geleden - vrijdag 28 september 2018
  De Belgische groep maakte recentelijk zijn doelstellingen voor de periode 2019-2021 bekend.

  Ze wil haar EBITDA gemiddeld met 6 à 9% op jaarbasis opkrikken (excl. niet-recurrente elementen), wat iets ambitieuzer is dan verwacht. Ons advies blijft ongewijzigd: ondanks de koersdaling van 12% sinds de piekniveaus van november 2017, blijft het aandeel correct gewaardeerd.
  HOUDEN.

  Geslaagde transformatie

  Solvay bestaat sinds 1863 en heeft zichzelf sindsdien al meermaals heruitgevonden. In 2009 was er een strategische wijziging met de verkoop van de farma-activiteiten aan het Amerikaanse Abott, en in 2011 nam Solvay zijn Franse sectorgenoot Rhodia over en ging het zich steeds meer toespitsen op fijnchemie. Tegelijk verhoogde het fors zijn blootstelling aan de groeilanden (nu goed voor 40% van de omzet).

  Vandaag beschikt Solvay over een brede (o.a. 11 subdivisies) en gediversifieerde portfolio van producten met een hoge toegevoegde waarde, bestemd voor diverse sectoren: auto's en luchtvaart (23% van de omzet), massaconsumptiegoederen (17%), voeding (11%), elektronica (6%), bouw (8%), enz.

  Goede vooruitzichten

  Solvay kan ook bogen op een sterke marktpositie (90% van de omzet uit activiteiten waarvoor het tot de top 3 wereldwijd behoort), en profiteert van diverse trends (o.a. lichtere voertuigen in transportsector, hoge vlucht zonne-energie, efficiëntie batterijen). Dat compenseert de marktverzadiging voor de historische activiteiten in de basischemie (soda, waterstofperoxide, enz.), die nog altijd goed zijn voor 30% van de omzet. De omzetgroei daar zal wellicht niet uitstijgen boven de economische groei, maar dankzij de schaalvoordelen (omvang van de groep), de beperkte nood aan investeringen, en de mooie marges (geen overcapaciteit), blijft ook die tak bijdragen aan de cashgeneratie, en dus aan het dividend (we mikken op 2,60 EUR netto dit jaar).

  Al grotendeels in koersniveau

  De transformatie van Solvay ondersteunt de rentabiliteit van de groep. De EBITDA-marge is gestegen van 15% aan het begin van dit decennium (excl. uitzonderlijke elementen), naar ruim 22% vandaag. Dit jaar zal de EBITDA wellicht 5 tot 7% hoger klimmen... zonder wisselkoerseffecten! Gezien de negatieve wisselkoerseffecten in het 1ste halfjaar, zal het veeleer om een stagnatie gaan. Voor daarna (tot in 2021) mikt Solvay op een gemiddelde stijging van 6 à 9% op jaarbasis. Aangezien de jaarlijkse omzetgroei zich o.i. zal beperken tot 4 à 5%, zal de rentabiliteit dus nog moeten toenemen, maar dat is haalbaar. De winst per aandeel kan dan vrij snel (al in 2020?) uitstijgen boven de 8 EUR (op recurrente basis), maar de koers houdt daar al grotendeels rekening mee.

  Koers op het moment van de analyse : 114,70 EUR

  Solvay is een chemische groep die vooral actief is in polymeren en composietmaterialen voor de luchtvaart, auto- en elektronicasector, oppervlakte actieve stoffen voor de mijn, olie- en gasindustrie, alsook de productie van natriumcarbonaat en waterstofperoxide.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 110,75 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 84,08 EUR
ISIN-code BE0003470755
Beurs Brussel
Noteert op Euronext Brussel ja
Bèta 0,79
Volatiliteit 23,57 %
Aantal bestaande aandelen 105.876.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 11,06 EUR
Sector Chemie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 24.713 EUR
Score corporate governance 5
Land België

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 2016
Dividend 2,67 2,63 2,52 2,42
Courante winst 3,28 6,37 7,97 6,01
Nettowinst 3,28 8,31 10,27 6,01
Courante cashflow 17,80 15,51 14,43 12,62
Netto cashflow 17,80 17,45 16,72 12,62
EBIT 11,91 9,55 9,44 9,97
EBITDA 20,62 18,69 16,25 17,23
Boekwaarde 94,91 95,49 89,61 90,58
Tastbare boekwaarde 51,88 46,63 40,81 35,56

Prestaties (in euro)

Solvay Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 21,48 % 11,22 % 10,14 %
Rendement 6 maanden 18,78 % 7,40 % 10,97 %
Rendement 1 jaar 3,69 % 13,28 % 17,05 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar 2,16 % 3,88 % 11,55 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2018 (e) 2017 2016 2015
Pay out - 35,91 % 57,33 % 84,48 %
Current ratio - 1,47 1,32 1,53
Return on equity - 8,90 % 6,64 % 4,47 %
Total return on equity - 11,46 % 6,64 % 4,47 %
Brutomarge - 28,34 % 35,13 % 33,90 %
Nettomarge - 10,25 % 5,26 % 3,62 %
EBIT marge - 8,96 % 8,04 % 6,79 %
EBITDA marge - 15,42 % 13,89 % 13,78 %
Belastingvoet - -21,44 % -2,90 % 22,79 %
Gearing - 34,51 46,42 48,15
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 43,69 % 39,76 % 36,82 %

Beursgegevens per aandeel

2019 (e) 2018 (e)
Dividendrendement 2,56 % 2,51 %
Koers/ Courante winst 31,86 16,41
Koers/ Courante cashflow 5,87 6,74
Koers/ Boekwaarde 1,10 1,09
Koers/ Tastbare boekwaarde 2,01 2,24
Koers / intrinsieke waarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 6,45 % -

(E) : raming

;