BCP

PTBCP0AM0015
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
0,2889 EUR 16/07/2019 0:00 Lissabon
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
0,2200 0,2900  52 weken min max
10,97 % Rendement 1 jaar
2,48 % Dividendrendement
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Hoe komen we tot ons advies?
Lees hier onze analyse.

Artikels

 • Analyse
  Het kwartaalresultaat van BCP overtreft de verwachtingen 1 maand geleden - woensdag 22 mei 2019
  Mogelijk gaat de bank na een jarenlange onderbreking opnieuw een dividend uitkeren.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  BCP wil opnieuw een dividend gaan uitkeren 4 maanden geleden - donderdag 28 februari 2019
  Dat deed het de voorbije 10 jaar niet meer.

  Het resultaat 2018 klom 61,5% hoger t.o.v. een jaar eerder, maar blijft daarmee iets onder onze verwachtingen. BCP is wel van plan om zijn aandeelhouders opnieuw een dividend uit te keren. HOUDEN.

  De winst per aandeel voor 2018 klokte af op 0,02 EUR. Dat is maar liefst 61,5% hoger dan een jaar eerder, maar wel iets onder onze prognose (0,024). In het 4de kwartaal was het financieel resultaat negatief, in hoofdzaak door de overdracht van kredietportefeuilles met zware verliezen en door de ongunstige situatie op de financiële markten eind vorig jaar. Daarnaast stegen ook de personeelskosten sterker dan verwacht in het 4de kwartaal t.o.v. het 3de (al zijn de oorzaken van eenmalige aard). Op basis van de resultaten, van de verwachte economische vertraging in Portugal en van de blijvend moeilijke context voor de banksector (aanhoudend lagerenteklimaat) schroeven we onze winstramingen een tikkeltje terug voor zowel 2019 (van 0,029 naar 0,028 EUR) als 2020 (van 0,037 naar 0,036). Tot slot wil de groep een dividend uitkeren ten belope van 10% van het jaarresultaat. Aangezien de winst 301 miljoen euro bedroeg in 2018 (0,02 EUR per aandeel), zou dat betekenen dat het dividend 0,002 euro bruto bedraagt. Het voorstel moet wel nog worden goed-gekeurd door de algemene vergadering op 22 mei.  

  Koers op het moment van de analyse: 0,2342 EUR

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  BCP versterkt zich in Polen 8 maanden geleden - dinsdag 6 november 2018
  Via een overname worden de retailbankactiviteiten in Polen gevoelig versterkt. Een opsteker voor de Portugese bankgroep.

  In afwachting van de kwartaalresultaten (heel binnenkort) handhaven we ons advies.
  HOUDEN.

  BCP maakte bekend dat Bank Millennium, de Poolse dochter die ze voor 50,1% in handen heeft, een akkoord heeft met de Franse bank Société Générale om haar belang (99,79%) in Euro Bank over te nemen. Laatstgenoemde bank is actief in Polen en biedt Bank Millennium de kans om haar marktaandeel op de Poolse markt voor retailbankieren op te krikken naar 61%, goed voor een totaal van 3,7 miljoen klanten. De netwerken van beide banken zijn complementair, Millennium is vooral aanwezig in de grootsteden, Euro Bank veeleer in kleinere (plattelands)steden. De overname zou in het tweede kwartaal van 2019 afgerond worden en BCP verwacht dat de integratie van Euro Bank vanaf 2020 een positieve bijdrage zal leveren aan het resultaat. Met de overname versterkt de groep zich op een groeimarkt die in de eerste helft van dit jaar al goed was voor 27% van haar resultaat.
  Op donderdag 8 november zal BCP nabeurs zijn resultaten voor het derde kwartaal bekendmaken. In afwachting daarvan laten we ons advies voorlopig ongewijzigd.

  Koers op het moment van de analyse: 0,2433 EUR 

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  BCP: halfjaarresultaten en nieuwe CEO 10 maanden geleden - dinsdag 28 augustus 2018
  Ondanks de forse stijging van de halfjaarresultaten t.o.v. een jaar voorheen, blijft het 2e kwartaal lichtjes onder onze verwachtingen.

  Het aandeel klom met 10,7% op een jaar tijd dankzij de stijging van de resultaten. Nochtans blijft de context in de Europese banksector ongunstig.
  HOUDEN.

  In het 1e halfjaar klom het nettoresultaat van BCP met 67,5%. Tegelijk nam echter ook het aantal aandelen toe als gevolg van de kapitaalverhoging van februari 2017. Uiteindelijk kwam de winst per aandeel uit op 0,01 EUR, d.i. een groei van 64%. Het resultaat over het 2e kwartaal boerde dan weer 24% achteruit t.o.v. het 1e kwartaal en kwam hiermee lichtjes onder onze verwachtingen uit. Over diezelfde periode slonk de financiële marge inderdaad met 0,6%, wat voornamelijk te wijten was aan de leningen aan bedrijven. Positief is dan weer dat de commissies met 2,7% toenamen en de resultaten van de financiële operaties 23,6% hoger gingen. De bedrijfslasten namen echter met 3,5% toe. De personeelskosten bijvoorbeeld stegen met 3,6%.
  De solvabiliteit van de groep is nog altijd erg hoog (ratio dubieuze leningen: 8%) en zal een prioriteit blijven voor BCP, dat sinds juli onder leiding staat van de nieuwe CEO en vroegere vice-voorzitter Miguel Maya.
  We handhaven onze winstramingen op 0,024  EUR voor 2018 en tippen op 0,029 voor 2019.

  Koers op het moment van de analyse: 0,2551 EUR

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Het kwartaalresultaat van BCP overtrof de verwachtingen 1 jaar geleden - woensdag 23 mei 2018
  Ook wij krikken onze winstprognoses een beetje op.

  Maar we handhaven ons advies.
  HOUDEN.

  In het 1ste kwartaal zette BCP een nettoresultaat van 85,6 miljoen euro neer, goed voor een winst van 0,006 EUR per aandeel (in dezelfde periode vorig jaar 0,003 EUR). Aan de oorsprong van dat resultaat ligt een daling van de waardeverminderingen op kredieten (impairment) met 28,8%, dankzij een terugval in het aantal dubieuze kredieten en een daling met 56,1% van de overige waardeverminderingen en voorzieningen. Aan inkomstenzijde zijn de nettorente-inkomsten met 3,8% gestegen en de inkomsten uit commissievergoedingen zelfs met 4,4%, maar het netto financieel resultaat is gedaald met 5,3%. Het netto bankresultaat bleef nagenoeg stabiel (+0,7%). Het bedrag aan klantendeposito's spurtte 5,7% hoger, dat aan verstrekte kredieten slechts met 2,5%, waardoor de verhouding leningen/deposito's in een jaar tijd is gedaald van 97% naar 91% (t.o.v. 164% in 2010). Op basis van het goede kwartaalresultaat trekken we onze ramingen van de winst per aandeel een tikkeltje op: van 0,020 naar 0,024 EUR voor heel 2018, en van 0,027 naar 0,030 voor 2019. Tot slot geven we nog mee dat op de algemene vergadering van 30/05 huidig vice-voorzitter Miguel Maya wellicht tot CEO benoemd zal worden en Nuno Amada tot niet-uitvoerend bestuursvoorzitter.

  Koers op het moment van de analyse: 0,277 EUR

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 0,2900 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 0,2200 EUR
ISIN-code PTBCP0AM0015
Beurs Lissabon
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 1,50
Volatiliteit 46,54 %
Aantal bestaande aandelen 15.113.990.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 4,38 EUR
Sector Financiële sector
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 9.172 EUR
Score corporate governance 4
Land Portugal

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2008
Dividend 0,01 0,00 0,00 0,06
Courante winst 0,03 0,02 0,01 0,15
Nettowinst 0,03 0,02 0,01 0,15
Courante cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Boekwaarde 0,38 0,38 0,39 5,70
Tastbare boekwaarde 0,38 0,38 0,39 5,70

Prestaties (in euro)

BCP Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 15,84 % -0,09 % 4,18 %
Rendement 6 maanden 20,09 % 11,20 % 17,23 %
Rendement 1 jaar 10,97 % 0,71 % 11,48 %
Rendement 5 jaar -25,93 % 2,76 % 12,98 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2018 (e) 2017 (e) 2008 2007
Pay out - - 52,41 % 25,98 %
Current ratio - - - -
Return on equity - - 2,55 % 11,14 %
Total return on equity - - 2,55 % 11,14 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - - -
EBIT marge - - - -
EBITDA marge - - - -
Belastingvoet - - 28,66 % 10,88 %
Gearing - - - -
Eigen vermogen/ Balanstotaal - - 6,62 % 5,56 %

Beursgegevens per aandeel

2019 (e) 2018 (e)
Dividendrendement 2,48 % 0,48 %
Koers/ Courante winst 9,73 14,50
Koers/ Courante cashflow - -
Koers/ Boekwaarde 0,76 0,76
Koers/ Tastbare boekwaarde 0,76 0,76
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 6,57 % -

(e) : raming