BCP PTBCP0AM0015

E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
0,2551 EUR 17/10/2017 14:56 Lissabon
0,00 EUR (-0,82 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
0,1400 0,2600  52 weken min max
29,32 % Rendement 1 jaar
0,00 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Het kwartaalresultaat van BCP stelde lichtjes teleur 1 maand geleden - woensdag 30 augustus 2017
  We verlaagden lichtjes onze ramingen voor 2017 en 2018.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Het kwartaalresultaat van BCP is conform onze verwachtingen 5 maanden geleden - donderdag 18 mei 2017
  De bank profiteert van het economisch herstel van haar land.

  De winst van het 1e kwartaal is conform onze verwachtingen. Met de tijd kon de grootste Portugese bank uiteindelijk profiteren van het economisch herstel van haar land. HOUDEN.

   

  De winst van het 1e kwartaal kwam als voorzien uit op 0,003 EUR per aandeel. De nettorente-inkomsten klommen met 13,7% t.o.v. een jaar voorheen dankzij de lage interesten die de bank moet ophoesten op de spaardeposito's. Als gevolg van dit lage renteniveau nemen ook de financieringslasten af op de Portugese staatssteun die de bank in 2012 werd toegekend (en waarvan BCP na zijn kapitaalverhoging de laatste schijf terugbetaalde in februari). Overigens kon de bank haar exploitatiekosten met 2% verlagen dankzij de rationalisering van haar agentschappen en het Portugese personeel (die met respectievelijk 7,1% en 1,5% werden teruggeschroefd t.o.v. een jaar voorheen). Op internationaal vlak werd het aantal agentschappen (-18,7%) en personeelsleden (-12,4%) forser teruggedrongen dan verwacht, wat het gevolg was van de deconsolidatie van de activiteit in Angola na de fusie van Banco Millennium Angola en Banco Privado Atlântico (waarin BCP een belang aanhoudt van 22,5%). Voor 2017 tippen we op een winst per aandeel van 0,015 EUR (t.o.v. 0,016 voorheen). In 2018 zou de winst op 0,023 EUR per aandeel moeten uitkomen dankzij de verbeterde marktomstandigheden.

   

  Koers op het moment van de analyse: 0,21 EUR

   

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  BCP houdt het hoofd boven water 7 maanden geleden - maandag 13 maart 2017
  Het resultaat 2016 belandde net niet in het rood maar kwam boven de verwachtingen uit.

  Dit is dankzij belastingverminderingen en andere uitzonderlijke elementen in het vierde kwartaal.
  HOUDEN.

  De groep sloot 2016 af met een winst van 23,9 miljoen euro, d.i. fors onder de 235 miljoen die in 2015 werd ge-boekt. Rekening houdend met het toegenomen aantal aandelen als gevolg van de kapitaalverhoging in november 2016 en februari 2017 kelderde de winst per aandeel met 92% tot 0,004 EUR. Toch is dit beter dan wat we hadden verwacht (we vreesden voor een verlies van 0,04 EUR per aandeel). Dit is voornamelijk te danken aan uitzonderlijke elementen in het 4e kwartaal 2016, belastingenkredieten die door de fiscus werden toegekend en de erg positieve impact van de herziening van de collectieve arbeid, waardoor de personeelskosten lager gingen. Dit jaar kon de groep dankzij de middelen die ze via de kapitaalverhoging vergaarde, de staatsteun een paar maanden vroeger terugbetalen (waardoor de financieringslasten lager uitkwamen) en haar solvabiliteit opkrikken (de core tier one+ bedraagt nu 12,8% t.o.v. 12,4% in december).
  We tippen tegenwoordig op een winst per aandeel van 0,016 EUR in 2017 (t.o.v. 0,019 voorheen) en van 0,025 EUR in 2018 (t.o.v. 0,029).

   

  Koers op het moment van de analyse: 0,16 EUR

   

   

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  BCP voert nieuwe kapitaalverhoging door 9 maanden geleden - vrijdag 13 januari 2017
  BCP kondigt een kapitaalverhoging aan met inschrijvingsrechten voor de aandeelhouders. Doel is om kapitaal te vergaren om de staatssteun terug te betalen en de solvabiliteit op te krikken.

  Teken niet in. U mag het aandeel houden.

   

  Minder dan 2 maanden na de kapitaalverhoging voor het Chinese Fosun kondigt BCP nog een kapitaalverhoging aan. De groep wil nu 1,3 miljard euro ophalen om de staatsteun toegekend in 2012 terug te storten. Die moet namelijk tegen juni 2017 worden terugbetaald. Gebeurt dit niet, dan zal de schuld in kapitaal worden omgezet en zal de staat aandeelhouder van BCP worden. Met de rest van het vergaarde kapitaal zal de groep haar solvabiliteit opkrikken om haar core tier 1 van 9,5 tot 11,4% op te voeren. Hoofdaandeelhouder Fosun zal op de kapitaalverhoging intekenen en andere rechten trachten in te palmen om zijn belang van 16,7 tot 30% op te drijven. Sonangol, dat 14,9% aanhoudt, kreeg toestemming van de ECB om zijn belang te verhogen tot 30% maar gaf niet aan of het zal deelnemen aan de kapitaalverhoging. Elk aangehouden aandeel zal recht geven op 15 nieuwe aandelen tegen 0,094 EUR/stuk. Gezien de huidige koers zijn de rechten theoretisch gezien 0,70 EUR waard. Sinds de aankondiging viel de koers met 18,8% terug. Het recht zal op 17/01 worden afgeknipt (u mag dus een koersdip verwachten) en zal van 19 tot 30/01 op de beurs verhandelbaar zijn.

   

  Koers op het moment van de analyse: 0,822 EUR

   

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  BCP : Nog meer verlies 11 maanden geleden - dinsdag 22 november 2016

  In het 3e kwartaal leed BCP alweer verlies als gevolg van de toegenomen waardeverminderingen, de teruggevallen winst uit de financiële transacties en de zwakkere activiteit.

  HOUDEN.

   

  Over de eerste 9 maanden van 2016, leed BCP een verlies van 0,27 EUR per aandeel. Dat is erger dan voorzien. In het 3e kwartaal boerden de rente-inkomsten uit de banktak met 0,7 % netto achteruit t.o.v. het vorige kwartaal. Nochtans klommen de nettocommissies met 2,8 %. De winst uit de financiële transacties daarentegen viel met 82,9 % terug t.o.v. het vorige kwartaal. En de inkomsten zakten met 11,3 %. En al werd op de leningen minder waardeverminderingen opgetekend t.o.v. het vorige kwartaal, toch liggen ze nog altijd 64,4 % hoger dan een jaar voorheen, wat op het resultaat weegt. Voor 2016 tippen we op een verlies van 0,23 EUR per aandeel. Voor 2017 voorzien we een winst per aandeel van 0,29 EUR. BCP zal dan eindelijk profiteren van de toegenomen efficiëntie en de gunstigere conjunctuur. Bovendien kocht de financiële groep Fosun een belang van 16,7 % in BCP (via een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen tegen 1,1089 EUR het stuk), met een winstverwatering voor de aandeelhouder tot gevolg. Maar via die operatie zal BCP zijn zware schuld aan de Portugese staat, dat gepaard gaat met erg hoge kosten, kunnen terugbetalen.

   

  Koers op het moment van de analyse: 1,24 EUR

   

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

   

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 0,2600 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 0,1400 EUR
ISIN-code PTBCP0AM0015
Beurs Lissabon
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 1,55
Volatiliteit 57,57 %
Aantal bestaande aandelen 15.113.990.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 3,93 EUR
Sector Financiële sector
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 13.498 EUR
Score corporate governance 6

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 (e) 2008
Dividend 0,00 0,00 0,00 0,06
Courante winst 0,01 0,00 0,05 0,15
Nettowinst 0,01 0,00 0,05 0,15
Courante cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Boekwaarde 0,39 0,78 0,98 5,70
Tastbare boekwaarde 0,39 0,78 0,98 5,70

Prestaties (in euro)

BCP Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 2,31 % 1,18 % 0,92 %
Rendement 6 maanden 44,58 % 2,85 % -1,08 %
Rendement 1 jaar 29,32 % 15,14 % 11,84 %
Rendement 5 jaar -14,92 % 7,36 % 14,18 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2016 (e) 2015 (e) 2008 2007
Pay out - - 52,41 % 25,98 %
Current ratio - - - -
Return on equity - - 2,55 % 11,14 %
Total return on equity - - 2,55 % 11,14 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - - -
EBIT marge - - - -
EBITDA marge - - - -
Belastingvoet - - 28,66 % 10,88 %
Gearing - - - -
Eigen vermogen/ Balanstotaal - - 6,62 % 5,56 %

Beursgegevens per aandeel

2017 (e) 2016 (e)
Dividendrendement 0,00 % 0,00 %
Koers/ Courante winst 18,31 59,09
Koers/ Courante cashflow - -
Koers/ Boekwaarde 0,66 0,34
Koers/ Tastbare boekwaarde 0,66 0,34
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 5,83 % -

(e) : raming

In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden