BCP PTBCP0AM0015

E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
0,2630 EUR 15/12/2017 17:35 Lissabon
0,00 EUR (1,15 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
0,1400 0,2700  52 weken min max
38,52 % Rendement 1 jaar
0,00 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  De kwartaalwinst van BCP ligt onder onze verwachtingen 22 dagen geleden - vrijdag 24 november 2017
  Wel nam de winst fors toe ten opzichte van een jaar voorheen!
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Het kwartaalresultaat van BCP stelde lichtjes teleur 3 maanden geleden - woensdag 30 augustus 2017
  We verlaagden lichtjes onze ramingen voor 2017 en 2018.

  Maar we handhaven ons advies. HOUDEN.

   

  Van het 1e op het 2e kwartaal viel de winst terug met 20,5%. Bijgevolg kwam de winst per aandeel over het 1e halfjaar iets onder onze verwachtingen uit (op 0,006 EUR), al is dit al veel beter dan het verlies dat over het 1e halfjaar 2016 werd geleden (0,043 EUR per aandeel). Wel namen de nettorente-inkomsten van het 1e op het 2e kwartaal met 4,2% toe doordat de bank minder interesten uitkeert op spaardeposito's en ze de staatssteun die haar in 2012 werd toegekend volledig kon terugbetalen in februari 2017, waardoor de hoge financieringslasten m.b.t. die schuld inmiddels verdwenen zijn. Over het voorbije kwartaal rijfde de groep bovendien 5,4% meer commissies binnen. Wel zijn de exploitatiekosten van het 1e op het 2e kwartaal meer dan verdriedubbeld, vooral als gevolg van de stijging van de verplichte bijdrages tot het resolutiefonds en het garantiefonds. Uiteindelijk vielen de inkomsten uit de bankactiviteiten van het 1e op het 2e kwartaal met 1,6% terug. Rekening houdend met deze resultaten verlaagden we lichtjes onze winstramingen tot 0,014 euro voor 2017 (t.o.v. 0,015 voorheen) en tot 0,021 EUR voor 2018 (t.o.v. 0,023 voorheen).

   

  Koers op het moment van de analyse: 0,22 EUR

   

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Het kwartaalresultaat van BCP is conform onze verwachtingen 7 maanden geleden - donderdag 18 mei 2017
  De bank profiteert van het economisch herstel van haar land.

  De winst van het 1e kwartaal is conform onze verwachtingen. Met de tijd kon de grootste Portugese bank uiteindelijk profiteren van het economisch herstel van haar land. HOUDEN.

   

  De winst van het 1e kwartaal kwam als voorzien uit op 0,003 EUR per aandeel. De nettorente-inkomsten klommen met 13,7% t.o.v. een jaar voorheen dankzij de lage interesten die de bank moet ophoesten op de spaardeposito's. Als gevolg van dit lage renteniveau nemen ook de financieringslasten af op de Portugese staatssteun die de bank in 2012 werd toegekend (en waarvan BCP na zijn kapitaalverhoging de laatste schijf terugbetaalde in februari). Overigens kon de bank haar exploitatiekosten met 2% verlagen dankzij de rationalisering van haar agentschappen en het Portugese personeel (die met respectievelijk 7,1% en 1,5% werden teruggeschroefd t.o.v. een jaar voorheen). Op internationaal vlak werd het aantal agentschappen (-18,7%) en personeelsleden (-12,4%) forser teruggedrongen dan verwacht, wat het gevolg was van de deconsolidatie van de activiteit in Angola na de fusie van Banco Millennium Angola en Banco Privado Atlântico (waarin BCP een belang aanhoudt van 22,5%). Voor 2017 tippen we op een winst per aandeel van 0,015 EUR (t.o.v. 0,016 voorheen). In 2018 zou de winst op 0,023 EUR per aandeel moeten uitkomen dankzij de verbeterde marktomstandigheden.

   

  Koers op het moment van de analyse: 0,21 EUR

   

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  BCP houdt het hoofd boven water 9 maanden geleden - maandag 13 maart 2017
  Het resultaat 2016 belandde net niet in het rood maar kwam boven de verwachtingen uit.

  Dit is dankzij belastingverminderingen en andere uitzonderlijke elementen in het vierde kwartaal.
  HOUDEN.

  De groep sloot 2016 af met een winst van 23,9 miljoen euro, d.i. fors onder de 235 miljoen die in 2015 werd ge-boekt. Rekening houdend met het toegenomen aantal aandelen als gevolg van de kapitaalverhoging in november 2016 en februari 2017 kelderde de winst per aandeel met 92% tot 0,004 EUR. Toch is dit beter dan wat we hadden verwacht (we vreesden voor een verlies van 0,04 EUR per aandeel). Dit is voornamelijk te danken aan uitzonderlijke elementen in het 4e kwartaal 2016, belastingenkredieten die door de fiscus werden toegekend en de erg positieve impact van de herziening van de collectieve arbeid, waardoor de personeelskosten lager gingen. Dit jaar kon de groep dankzij de middelen die ze via de kapitaalverhoging vergaarde, de staatsteun een paar maanden vroeger terugbetalen (waardoor de financieringslasten lager uitkwamen) en haar solvabiliteit opkrikken (de core tier one+ bedraagt nu 12,8% t.o.v. 12,4% in december).
  We tippen tegenwoordig op een winst per aandeel van 0,016 EUR in 2017 (t.o.v. 0,019 voorheen) en van 0,025 EUR in 2018 (t.o.v. 0,029).

   

  Koers op het moment van de analyse: 0,16 EUR

   

   

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  BCP voert nieuwe kapitaalverhoging door 11 maanden geleden - vrijdag 13 januari 2017
  BCP kondigt een kapitaalverhoging aan met inschrijvingsrechten voor de aandeelhouders. Doel is om kapitaal te vergaren om de staatssteun terug te betalen en de solvabiliteit op te krikken.

  Teken niet in. U mag het aandeel houden.

   

  Minder dan 2 maanden na de kapitaalverhoging voor het Chinese Fosun kondigt BCP nog een kapitaalverhoging aan. De groep wil nu 1,3 miljard euro ophalen om de staatsteun toegekend in 2012 terug te storten. Die moet namelijk tegen juni 2017 worden terugbetaald. Gebeurt dit niet, dan zal de schuld in kapitaal worden omgezet en zal de staat aandeelhouder van BCP worden. Met de rest van het vergaarde kapitaal zal de groep haar solvabiliteit opkrikken om haar core tier 1 van 9,5 tot 11,4% op te voeren. Hoofdaandeelhouder Fosun zal op de kapitaalverhoging intekenen en andere rechten trachten in te palmen om zijn belang van 16,7 tot 30% op te drijven. Sonangol, dat 14,9% aanhoudt, kreeg toestemming van de ECB om zijn belang te verhogen tot 30% maar gaf niet aan of het zal deelnemen aan de kapitaalverhoging. Elk aangehouden aandeel zal recht geven op 15 nieuwe aandelen tegen 0,094 EUR/stuk. Gezien de huidige koers zijn de rechten theoretisch gezien 0,70 EUR waard. Sinds de aankondiging viel de koers met 18,8% terug. Het recht zal op 17/01 worden afgeknipt (u mag dus een koersdip verwachten) en zal van 19 tot 30/01 op de beurs verhandelbaar zijn.

   

  Koers op het moment van de analyse: 0,822 EUR

   

  BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 0,2700 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 0,1400 EUR
ISIN-code PTBCP0AM0015
Beurs Lissabon
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 1,55
Volatiliteit 51,91 %
Aantal bestaande aandelen 15.113.990.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 3,93 EUR
Sector Financiële sector
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 15.027 EUR
Score corporate governance 5

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 (e) 2008
Dividend 0,00 0,00 0,00 0,06
Courante winst 0,01 0,00 0,05 0,15
Nettowinst 0,01 0,00 0,05 0,15
Courante cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Boekwaarde 0,40 0,78 0,98 5,70
Tastbare boekwaarde 0,40 0,78 0,98 5,70

Prestaties (in euro)

BCP Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 20,54 % 1,86 % 7,14 %
Rendement 6 maanden 9,01 % 0,34 % 4,19 %
Rendement 1 jaar 38,52 % 9,33 % 6,47 %
Rendement 5 jaar -13,83 % 6,84 % 15,87 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2016 (e) 2015 (e) 2008 2007
Pay out - - 52,41 % 25,98 %
Current ratio - - - -
Return on equity - - 2,55 % 11,14 %
Total return on equity - - 2,55 % 11,14 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - - -
EBIT marge - - - -
EBITDA marge - - - -
Belastingvoet - - 28,66 % 10,88 %
Gearing - - - -
Eigen vermogen/ Balanstotaal - - 6,62 % 5,56 %

Beursgegevens per aandeel

2017 (e) 2016 (e)
Dividendrendement 0,00 % 0,00 %
Koers/ Courante winst 19,70 59,09
Koers/ Courante cashflow - -
Koers/ Boekwaarde 0,66 0,34
Koers/ Tastbare boekwaarde 0,66 0,34
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 6,43 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
bcp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden