Axa FR0000120628

E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
24,57 EUR 21/08/2017 17:35 Parijs
-0,21 EUR (-0,85 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
17,51 25,80  52 weken min max
44,09 % Rendement 1 jaar
4,92 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Axa dringt het aantal agentschappen in België terug 3 maanden geleden - vrijdag 19 mei 2017
  Ook zet de groep haar plan tegen 2020 verder.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Axa wil zijn groeiplan sneller doorvoeren 3 maanden geleden - donderdag 11 mei 2017
  De groep heeft namelijk een matig jaarbegin achter de rug.

  Ook wil Axa een aantal Amerikaanse activa verkopen. Het aandeel verdient nog steeds een plaats in uw portefeuille.
  KOPEN.

  De cijfers voor het 1e kwartaal liggen iets onder de verwachtingen, vooral in de levensverzekeringen. Niettemin is er geen reden tot bezorgdheid. Overigens bevestigt de groep haar plan 2015-2020. Zo voorziet ze o.m. een stijging van de bedrijfswinst van 3 à 7% per jaar. De groep wil haar groeiplan echter sneller uitvoeren. Om dit te financieren zal ze in het 1e halfjaar 2018 een klein deel van de Amerikaanse divisie levensverzekeringen en vermogensbeheer (filiaal AllianceBernstein) naar de beurs brengen. Wellicht is het om uit deze operatie meer profijt te putten dat Axa eerder besloot AllianceBernstein te herstructureren en o.m. het hele bestuur verving. AllianceBernstein kreeg namelijk klappen tijdens de financiële crisis en verliest vandaag klanten, en dit terwijl de beurs het goed doet en andere sectorspelers (bv. BlackRock) puike groeicijfers boeken. In het 1e kwartaal 2017 kon het filiaal op het vlak van vermogensbeheer geen enkel contract in de wacht slepen. Mogelijk zal een deel van de inkomsten uit de beursintroductie aan de aandeelhouders worden uitgekeerd onder de vorm van dividenden of de inkoop van eigen aandelen. Goed nieuws die de matige kwartaalresultaten wat doen vergeten.

  Koers op het moment van de analyse: 24,47 EUR

  Het Franse AXA is een van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld. De groep is actief in levensverzekeringen, schadeverzekeringen (woning …), vermogensbeheer, bankwezen en ontwikkelt zich progressief op internationaal niveau.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Na een hoge vlucht in het 2e halfjaar 2016 trappelt de koers van Axa ter plaatse 5 maanden geleden - vrijdag 17 maart 2017
  Houdt hij wel rekening met alle troeven van de groep?
  Na een hoge vlucht in het 2e halfjaar 2016 trappelt de koers van Axa ter plaatse

  Na een hoge vlucht in het 2e halfjaar 2016 trappelt de koers van Axa ter plaatse

  Neen. Heeft u het aandeel nog niet in portefeuille, maak dan van de gelegenheid gebruik om het te kopen. Het aandeel blijft aantrekkelijk en maakt deel uit van de selectie die wij aanraden om een basisportefeuille samen te stellen. Vergeet echter niet uw portefeuille te diversifiëren. Beleg er maximum 5% van uw aandelenportefeuille in.

   

  Financieel sterke verzekeraar

  De soliditeit van verzekeraars wordt gemeten a.d.h.v. een solvabiliteitsratio, vastgelegd in functie van de regels die bepalen over hoeveel eigen vermogen bedrijven dienen te beschikken rekening houdend met de genomen risico's. Ligt die ratio hoog, dan wordt de verzekeraar in staat geacht zijn engagementen tegenover zijn klanten na te komen en economische en financiële schokken op te vangen.

  Eind 2016 bedroeg de solvabiliteitsratio van Axa 197%, conform de doelstelling tegen 2020 (170 à 230%). Dit niveau kon de groep bereiken door de stijging van de winst (dankzij het Plan 2020; zie verder) en de goede prestaties van de financiële markten.

   

  Plan 2020: marges en groei

  De groep wil de bedrijfswinst tussen 2016 en 2020 met 3 à 7% opvoeren. Volgens ons is een stijging van 5% haalbaar zonder te veel risico's te nemen. In dit opzicht bespaart Axa op zijn kosten (selectiviteit contracten, administratieve kostenbesparingen). Tegen 2020 wil het namelijk 2,1 miljard euro (voor belastingen) besparen, verspreid over de levensverzekerings- en schadeverzekeringstak. Volgens ons zou de groep zelfs meer kunnen bezuinigen. Ze beschikt op dit vlak namelijk over de nodige knowhow: zo kon ze dankzij het plan 2011-2015, waarin ze 1,5 miljard euro aan kostenbesparingen voorzag, uiteindelijk 1,9 miljard economiseren.

  Om zijn groei op te drijven blijft Axa, rekening houdend met de beperkte vooruitzichten in Europa (mature markt), inzetten op Azië via de bestaande activiteiten en (kleinschalige) overnames. En dit ondanks het feit dat op de Aziatische markt al talrijke spelers (Allianz, Prudential…) actief zijn en elkaar sterk beconcurreren.

  De groep voorziet 1 miljard euro voor overnames. Naast Azië tracht ze zich te versterken in de ziekteverzekeringen en schadeverzekeringen voor bedrijven (minder sterke concurrentie).

   

  Resultaat 2016

  Het resultaat 2016 (zonder uitzonderlijke lasten) is conform onze verwachtingen. Het 1e halfjaar was moeilijk, in het 2e kon de groep beter presteren. De omzet klom in de levenstak met 2% en in de schadetak met 3%. De bedrijfswinst ging 4% hoger dankzij de stijging van de langetermijnrente en de remonte van de beurzen. En het globale resultaat ligt in de lijn van de beoogde doelstellingen tegen 2020.

   

  Dividend

  Dankzij de verwachte winststijging en de toename van de liquiditeiten zal de groep 45 à 55% van de winst als dividend kunnen uitkeren. En als de economie effectief aantrekt, dan zal ze de bovenkant van de vork halen.

  Het dividend voor 2016 bedraagt 1,16 EUR bruto (stijging van 5,5% t.o.v. een jaar voorheen). Tegenwoordig tippen we op 1,22 EUR bruto voor 2017 (rendement van 6 % bruto) en 1,30 EUR bruto voor 2018. Gezien de solvabiliteit van de groep lijkt het dividend ons niet bedreigd.

   

  Niet alles is perfect

  Op de lange termijn zal de groei van Axa worden afgeremd door de concurrentie. Want in tegenstelling tot andere sectoren is deze markt vrij toegankelijk, waardoor de concurrentie er keihard is en vaak nieuwe actoren opduiken. Daarnaast telt de markt voor online verzekeringen, die betere voorwaarden biedt (prijs, gebruiksvriendelijk) steeds meer nieuwe spelers. Als reactie hierop investeert Axa in deze bedrijven.

  De resultaten van de groep hangen in grote mate af van economische factoren waarover ze geen controle heeft (rente, gezondheid van de markten...).

   

  Rendement en potentieel

  Over de laatste 12 maanden boekte het aandeel van Axa een return van bijna 15% (koers + dividenden). Niettemin behoudt het nog potentieel. De koers ligt namelijk fors onder het eigen vermogen (36,48 EUR per aandeel). Dit wijst erop dat de markten wat wantrouwig zijn. Maar ook dat het aandeel met een iets te hoge decote noteert gezien de troeven van de groep. Want al evolueert Axa in een netelige context, toch zou ze dankzij haar plan 2020 in staat moeten zijn de uitdagingen op haar pad te overwinnen. En al voorzien we geen forse winststijging (na 2,40 EUR per aandeel in 2016 tippen we op 2,50 EUR in 2017 en 2,60 EUR in 2018), toch zal dit volgens ons voldoende zijn om het dividend op peil te houden.

   

  Koers op het moment van de analyse: 23,93 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Verkoop deze 8 aandelen niet! 7 maanden geleden - vrijdag 6 januari 2017
  Gezien de recente stijging van de beurzen zou u geneigd kunnen zijn bepaalde aandelen te verkopen en uw winst op te strijken. Maar een aandeel met een fikse koersstijging achter de rug is niet noodzakelijk overgewaardeerd en kan over een min of meer mooi stijgingspotentieel blijven beschikken.
  Verkoop deze 8 aandelen niet!

  Verkoop deze 8 aandelen niet!

  En dus nog een plaats in uw portefeuille verdienen. De volgende 8 aandelen gingen onlangs flink hoger, maar toch mag u ze nog in portefeuille houden. Zorg er wel voor dat ze niet meer dan 5 % van de totale waarde van uw portefeuille aan individuele aandelen overschrijden.

  KOPEN

  Axa (verzekeringen) 
  De stijging van de langetermijnrente zal de groepswinsten wat oppeppen, waardoor Axa wellicht zijn groeidoelstellingen zal kunnen bereiken. Bovendien zorgen het plan "Ambitie 2020" en de kostenbesparingen voor een betere visibiliteit op de vooruitzichten. De koers bedraagt 10 maal de verwachte winst per aandeel voor 2017 en blijft over potentieel beschikken.

  BMW (autosector) 
  BMW blijft mooi groeien. Over de 11 eerste maanden van 2016 klom de omzet met 6% t.o.v. dezelfde periode in 2015. En al groeit de omzet nu trager dan in het verleden, toch doet BMW het beter dan de concurrentie dankzij een aantrekkelijker en uitgebreider gamma en de populariteit van SUV's (X-gamma). Over 2016 zou BMW dus winst moeten boeken ondanks de impact van de stijgende personeelskosten op de winstgevendheid. Op langere termijn zullen de gerenommeerde merken van de groep (Mini en Rolls-Royce inbegrepen) de omzet en de winst stutten. Het koerspotentieel is niet uitgeput.

  Chevron (olie)
  De strategie om kosten te besparen en in te spelen op de lagere olieprijs, werpt haar vruchten af. De groep slaagt er zo in om liquiditeiten te genereren en de schuldenberg af te bouwen, maar ook en vooral om het dividend te handhaven. Bovendien houdt de koers onvoldoende rekening met de hoop op een verdere, trage opvering van de olieprijs o.m. dankzij het akkoord gesloten binnen de OPEC. Het aandeel van Chevron blijft een degelijk en aanlokkelijk aandeel.

  Cisco (technologie)
  Over de laatste jaren kon Cisco ondanks de vertragende omzetgroei zijn comfortabele winstgevendheid waarborgen dankzij een degelijk kostenbeheer. In de volgende jaren zal de vraag naar de producten van Cisco wellicht opveren doordat de nood aan communicatieapparatuur opnieuw zal toenemen (o.a. 5G). Bovendien zou de groep, die meer dan 60 miljard op buitenlandse rekeningen heeft staan, wel eens kunnen profiteren van één van de belangrijkste maatregelen die Trump aankondigde, namelijk een verlaging van de belastingen op alle cash die naar de VS wordt gerepatrieerd.

  Rio Tinto (mijnen)
  De koersremonte is nog niet afgelopen. Het aandeel beschikt nog over stijgingspotentieel. Het zit er dan ook dik in dat de grondstofprijzen zullen blijven stijgen dankzij de opverende Chinese vraag en het vooruitzicht van een toenemende vraag in de VS (Trump kondigde grote infrastructuurwerken aan). Overigens doet de groep aanzienlijke inspanningen om meer liquiditeiten te genereren door haar productiviteit op te drijven en activa af te stoten.

  HOUDEN

  ArcelorMittal (staal) 
  Dankzij de kostenbesparingen en de remonte van de staalprijs kan de winstgevendheid opnieuw herstellen. Overigens verstevigde de kapitaalverhoging, die in het 1e kwartaal 2016 werd doorgevoerd, de soliditeit van de groep. Maar al valt een stijging van de staalprijs te verwachten als gevolg van de protectionistische maatregelen die Trump aankondigde, toch blijft de sector kampen met een aantal negatieve factoren (zwakke vraag, chronische overcapaciteit). Bijgevolg raden we u af het aandeel te kopen.

  National Grid (elektriciteit)
  In juli 2016 bereikte de koers een historisch hoogtepunt o.m. dankzij het feit dat het aandeel een vluchtwaarde bij uitstek is. Bovendien stootte de groep haar gastak af in het VK. Zo kan ze vanaf nu focussen op dynamischere activiteiten (en een uitzonderlijk dividend uitkeren in 2017). Ondanks de duik die de koers inmiddels maakte, is het aandeel niet koopwaardig. Wel mag u het in portefeuille houden omwille van zijn defensief karakter en dividendrendement (4,7% bruto).

  Zurich Insurance (verzekeringen)
  De Zwitserse groep is begonnen de vruchten te plukken van de initiatieven die ze in 2015 nam om haar marges aan te dikken. Maar rekening houdend met de concurrentie moest de groep nog een stap verder gaan, wat ze ook deed in februari 2016, toen ze een versnelling van haar herstructurering aankondigde. Wellicht zal dit het dividend van de volgende jaren waarborgen. De koers houdt echter al grotendeels rekening met al dit goede nieuws.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Axa: overdreven afgestraft 10 maanden geleden - dinsdag 11 oktober 2016

  Axa blijft groeien ondanks een moeizaam eerste halfjaar.

  De koers-winstverhouding beperkt zich tegenwoordig echter tot 8 terwijl dit over de laatste 5 jaar 11 was en het gemiddelde van de verzekeringssector 10 bedraagt. Een overdreven sanctie. Profiteer van de koersdip.
  KOPEN.

   

  Axa bevestigt nogmaals niet met een grote concurrent te willen fuseren en ontkent zo de geruchten over een mogelijke samensmelting met het Italiaanse Generali. Had de operatie wel plaatsgevonden, dan had Axa een nieuwe strategische weg moeten inslaan, terwijl de groep de laatste jaren gegroeid is dankzij kleinere overnames. Wij van onze kant menen dat Axa zich eerder op zijn interne prestaties moet toeleggen en niet op overnames. En net op dit punt legde de nieuwe CEO de nadruk tijdens de recente ontmoeting met de Axa-beleggers. Om de doelstellingen tegen 2020 te bereiken (omzetgroei, winstgevendheid), voorziet de groep een strikt kostenbeheer in de schadetak, een versterking op het vlak van ziekteverzekeringen… Na een moeilijk eerste halfjaar is dit geruststellend. We tippen op een winst per aandeel van 2,20 EUR in 2016, 2,40 EUR in 2017 en 2,50 EUR in 2018. Het aandeel verdient nog steeds een plaats in uw portefeuille en is ideaal om uw eerste stappen te zetten op de beurs. Beleg echter maximum 5 % van uw vermogen in individuele aandelen.

   

  Koers op het moment van de analyse: 20,47 EUR

   

  Het Franse AXA is een van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld. De groep is actief in levensverzekeringen, schadeverzekeringen (woning …), vermogensbeheer, bankwezen en ontwikkelt zich progressief op internationaal niveau.

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 25,80 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 17,51 EUR
ISIN-code FR0000120628
Beurs Parijs
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 1,56
Volatiliteit 25,24 %
Aantal bestaande aandelen 2.444.478.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 60,57 EUR
Sector Financiële sector
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 162.551 EUR
Score corporate governance 4

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2017 (e) 2016 2015 2014
Dividend 1,22 1,16 1,10 0,95
Courante winst 2,50 2,30 2,19 1,95
Nettowinst 2,50 2,30 2,19 1,95
Courante cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto cashflow 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Boekwaarde 37,70 36,42 34,03 25,76
Tastbare boekwaarde 29,00 27,82 25,21 19,19

Prestaties (in euro)

Axa Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 5,16 % -3,85 % -2,91 %
Rendement 6 maanden 15,42 % 1,08 % -6,68 %
Rendement 1 jaar 44,09 % 9,12 % 6,92 %
Rendement 5 jaar 21,97 % 6,52 % 12,35 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2016 2015 2014 2013
Pay out 50,57 % 50,24 % 49,17 % 46,64 %
Current ratio - - - -
Return on equity 7,88 % 8,07 % 7,50 % 7,93 %
Total return on equity 7,88 % 8,07 % 7,50 % 7,93 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - - -
EBIT marge - - - -
EBITDA marge - - - -
Belastingvoet 29,15 % 23,53 % 26,25 % 24,56 %
Gearing - - - -
Eigen vermogen/ Balanstotaal 8,50 % 7,89 % 7,82 % 7,31 %

Beursgegevens per aandeel

2017 (e) 2016
Dividendrendement 4,92 % 4,68 %
Koers/ Courante winst 9,91 10,76
Koers/ Courante cashflow - -
Koers/ Boekwaarde 0,66 0,68
Koers/ Tastbare boekwaarde 0,85 0,89
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 7,73 % -

(e) : raming

In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden