Leasinvest Real Estate BE0003770840

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,70 EUR 21/09/2017 17:35:00 Brussel
0,25 EUR (0,25 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
97,5600 109,8000  52 weken min max
3,45 % Dividendrendement
73,45 EUR Intrinsieke waarde
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Leasinvest Real Estate stoot een belangrijk deel van zijn logistiek vastgoed af. 3 maanden geleden - vrijdag 23 juni 2017
  Dit is geen verrassing.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  De GVV Leasinvest Real Estate verwacht in 2017 een winstgroeipauze 5 maanden geleden - donderdag 13 april 2017
  We verlagen onze winstramingen voor dit jaar.

  De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (72,21 EUR) is aan de hoge kant (46,6%) terwijl het dividendrendement (3,2% netto) nogal mager uitvalt. VERKOPEN.

   

  De winst over 2016 bedroeg 5,65 EUR per aandeel, wat 9,1% meer is dan in 2015 maar fors onder onze raming van 6,10 EUR, en dit ondanks 12% meer huurinkomsten. Hogere kosten en belastingen waren de grootste boosdoeners. Het dividend (3,43 EUR, betaalbaar vanaf 22/5) ligt echter iets hoger dan onze ramingen (3,40 EUR). Na de verwerving in november van het retailpark Frun in Oostenrijk (nieuw land in portefeuille!) liep de schuldgraad eind 2016 op tot een erg hoge 58,1%. De bezettingsgraad lag op 31/12 op 96,8%. Drie logistieke panden (Neder-over-Heembeek, Tongeren, Wommelgem) staan te koop en zouden in het 2e kwartaal 2017 moeten zijn verkocht. Voor 2017 verlagen we onze winstraming van 6,20 tot 5,50 EUR per aandeel, maar daar de gebouwen in heropbouw in de Brusselse Leopoldswijk (Treesquare: oplevering voorzien 4e kwartaal 2017; Montoyer 63: gedeeltelijke oplevering 2e kwartaal 2018) tot de winst zouden moeten bijdragen, mikken we op 6,00 EUR in 2018 en 6,20 EUR in 2019. Leasinvest hoopt in elk geval het dividend voor het boekjaar 2017 te handhaven. Wij tippen voor de 3 komende jaren op een lichte stijging van de nettodividenden (3,47, 3,50 en 3,54 EUR).

   

  Koers op het moment van de analyse: 105,80 EUR

   

  Leasinvest Real Estate is een openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-schap (ex-vastgoedbevak) die investeert in winkelpanden (52% inclusief het 10%-belang in Retail Estates), kantoren (34%) en logistiek vastgoed (14%). De GVV is actief in België (46%), Luxemburg (45%), Zwitserland (5%) en Oostenrijk (4%).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Leasinvest Real Estate: advieswijziging 11 maanden geleden - vrijdag 21 oktober 2016

  De vooruitzichten zijn behoorlijk gunstig maar door de sterke koersstijging is de premie t.o.v. de intrinsieke waarde (68,92 EUR) opgelopen tot 57,4 % terwijl het dividendrendement is teruggevallen tot 3,3 % netto.

  We vinden dat een ietsje te duur.

  VERKOPEN.

   

  De halfjaarwinst per aandeel is beter dan verwacht (3,02 EUR). De huurinkomsten klommen 13,1 % (overname T&T Koninklijk Pakhuis eind 2015) maar de winst werd opgesmukt door uitzonderlijke opbrengsten (o.a. recuperatie van roerende voorheffing op in 2015 ontvangen dividenden van Retail Estates). Het 3de kwartaal profiteerde intussen van de inning van dividenden van Retail Estates (0,58 EUR per aandeel). Wel zullen de resultaten in de 2de jaarhelft lichtjes lijden onder de leegstand vanaf november in het Brusselse kantoorgebouw Montoyer 63. Het wordt heropgebouwd en na de werken voor 21 jaar aan het Europees parlement verhuurd. De bezettingsgraad steeg in het 2de kwartaal van 97 naar 97,5 % door enkele nieuwe verhuringen in het Luxemburgse kantoorgebouw Monnet (Kirchberg). De schuldgraad lag op 30/6 erg hoog (56,6 %). We trekken voor 2016 onze winstschatting flink op tot 6,10 EUR maar houden onze dividendraming voorlopig op 3,54 EUR netto (+3,2 %). Voor 2017 en 2018 tippen we op winsten van 5,90 en 6,00 EUR en nettodividenden van 3,58 en 3,65 EUR. 

   

  Koers op het moment van de analyse: 108,50 EUR

   

  Leasinvest Real Estate is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (ex-vastgoedbevak) die investeert in vastgoed (uitgezonderd in residentieel vastgoed). De GVV heeft tevens een 10 %-belang in Retail Estates en is actief in België (45 %), Luxemburg (50 %) en Zwitserland (5 %).

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Leasinvest Real Estate boekt huurinkomsten en -winststijging in 1e halfjaar 1 jaar geleden - donderdag 25 augustus 2016

  Ook kan de vastgoedgenootschap terugblikken op een paar succesvolle operaties.

  Het aandeel is correct gewaardeerd.
  HOUDEN.

   

  Leasinvest inde in het eerste halfjaar 2016 quasi 13,2 % meer huurinkomsten dan in het eerste halfjaar 2015. Dit was te danken aan de overname van T&T Koninklijk Pakhuis eind vorig jaar. Hierdoor komt de winst per aandeel uit op 3,02 EUR (voordien 2,25 EUR).

   

  De bezettingsgraad klom met 1,7 % tot 97,47 %. De GVV slaagde er immers in om een aantal pas gerenoveerde panden te verhuren. Daarnaast kon ze het kantoorgebouw Royal20 succesvol verkopen en sloot ze een vruchtgebruikovereenkomst af met het Europees Parlement voor een looptijd van 21 jaar (betrekking op gebouw Montoyer 63).

   

  Koers op het moment van de analyse: 106 EUR

   

  Leasinvest Real Estate is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (ex-vastgoedbevak) die investeert in vastgoed (uitgezonderd in residentieel vastgoed). De GVV heeft tevens een 10 %-belang in Retail Estates en is actief in België (45 %), Luxemburg (50 %) en Zwitserland (5 %).

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Leasinvest Real Estate: rooskleurige perspectieven 1 jaar geleden - woensdag 6 april 2016

  De jaarresultaten waren beter dan verwacht en de vooruitzichten ogen veel gunstiger.

  Na de koershausse ligt het dividendrendement nog op een fraaie 3,4 % netto, maar is de premie (37,8 %) t.o.v. de intrinsieke waarde (73,38 EUR) o.i. vrij hoog opgelopen.

  HOUDEN.

   

  Dankzij overnames in Zwitserland en lagere financieringskosten kwam de winst per aandeel met 5,18 EUR in 2015 ruim boven onze verwachting (4,90 EUR) uit. Het nettodividend (ex-coupon: 19/5, betaling: 23/5) bedraagt 3,421 EUR. Op 31/12 was de bezettingsgraad 96 % en de schuldgraad 58 % (erg hoog, zal weer zakken naar ±53 %). Winkelvastgoed was goed voor 46,5 % van de portefeuille, kantoren 39 % en logistieke panden 14,5 %. In boekjaar 2016 zullen het in december overgenomen Koninklijk Pakhuis op de site van Tour & Taxis in Brussel (11,5 % van de waarde van de portefeuille) en het Luxemburgse kantoorgebouw Monnet (volledig verhuurd) tot de winst bijdragen. Wel zal de winst nog altijd lijden onder de leegstaande Brusselse kantoorgebouwen Square de Meeûs en Montoyerstraat die volledig worden gerenoveerd. De GVV verwacht dat de winst en het dividend minstens even sterk zullen stijgen als in 2015. We trekken voor 2016 onze winstraming op van 5,20 tot 5,60 EUR per aandeel. Voor 2017 en 2018 mikken we op 5,70 en 5,80 EUR. We tippen op nettodividenden van respectievelijk 3,50, 3,58 en 3,65 EUR.

   

  Koers op het moment van de analyse: 99,60 EUR

   

  Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (ex-vastgoedbevak) die investeert in vastgoed uitgezonderd in residentieel vastgoed. Heeft tevens een 10 %-belang in Retail Estates en is actief in België (45 %), Luxemburg (50 %) en Zwitserland (5 %). 

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 109,80 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 97,56 EUR
ISIN-code BE0003770840
Beurs Brussel
Beta 0,48
Aantal bestaande aandelen 4.938.870
Volatiliteit 14,66 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,50 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 150
Website www.leasinvest-realestate.com

Prestaties (in euro)

Leasinvest Real Estate Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden -2,90 % -0,34 % -0,58 %
Rendement 6 maanden -1,14 % -0,08 % 4,42 %
Rendement 1 jaar -0,62 % 4,90 % 2,79 %
Rendement 5 jaar 13,28 % 7,83 % 12,27 %

Sleutelcijfers per GVV

2015 2016(e) 2017(e)
Dividend (EUR) 3,43 3,43 3,47
Courante winst (EUR) 5,18 5,65 5,40
Intrinsieke waarde 73,45 EUR
Schuldgraad 59,92 %
Bezettingsgraad 91,80 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 3,45 %
Verwacht rendement op lange termijn 5,90 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde 36,76 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden