Leasinvest Real Estate

BE0003770840
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,40 EUR 23/02/2018 17:35:00 Brussel
-0,20 EUR (-0,21 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
92,4000 107,9500  52 weken min max
3,55 % Dividendrendement
75,30 EUR Intrinsieke waarde
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Leasinvest Real Estate kondigde belangrijke wijzigingen in zijn portefeuille aan 3 maanden geleden - vrijdag 3 november 2017
  De GVV focust op twee activaklassen.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Leasinvest Real Estate: projecten lopen vertraging en de schuld blijft hoog 4 maanden geleden - vrijdag 27 oktober 2017
  De koers is dit jaar opnieuw wat afgebrokkeld.

  We raden u aan om tegen het huidige niveau niet meer te verkopen.
  HOUDEN.

  De premie (32,1%) t.o.v. de intrinsieke waarde (73,45 EUR) en het nettodividendrendement (3,6%) zijn al bij al redelijk. De halfjaarcijfers waren iets beter dan verwacht. Wel liepen de herontwikkelingsprojecten Montoyer (kantoren in Brussel) en Strassen (shoppingcenter in Luxemburg) vertraging op en viel er geen nieuws te rapen rond de verhuur van Treesquare (kantoren Brusselse Leopoldswijk) en Mercator (kantoren in Luxemburg). De winst per aandeel kwam uit op 2,69 EUR. De bezettingsgraad viel terug tot 91,8% (96,8% op 31/12) door de verwerving van het Mercator-gebouw (voor amper 42% verhuurd) en het wegvallen van 3 logistieke panden (voor 100% verhuurd, maar begin september verkocht). Door die verkoop zal wellicht ook de erg hoge schuldgraad (59,9% op 30/6) met 2,5% teruggevallen zijn. Gezien de hoge schuld lijken extra verkopen of een kapitaalverhoging ons dan ook niet uitgesloten. Voor 2017 trekken we onze winstraming op van 5,35 naar 5,40 EUR per aandeel. Maar wegens de vertraging in de projecten schroeven we ze terug van 5,80 naar 5,70 EUR voor 2018 en van 6 naar 5,95 EUR voor 2019. Terwijl Leasinvest voor 2017 mikt op een stabiel dividend hopen wij op een stijging van 3,43 tot ±3,47 EUR netto. Voor 2018 en 2019 tippen we op 3,50 en 3,54 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 97,02 EUR

  Leasinvest Real Estate is een openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-schap (ex-vastgoedbevak) die (inclusief het 10%-belang in Retail Estates) investeert in winkelpanden (53,5%, kantoren (40%) en logistiek vastgoed (6,5%) De GVV is actief in België (40,7%), Luxemburg (50,5%), Zwitserland (4,7%) en Oostenrijk (4,1%).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Leasinvest Real Estate stoot een belangrijk deel van zijn logistiek vastgoed af. 8 maanden geleden - vrijdag 23 juni 2017
  Dit is geen verrassing.

  Het aandeel is duur.
  VERKOPEN.

   

  Leasinvest Real Estate stoot een belangrijk deel van zijn logistiek vastgoed af. Na de verkoop van de resterende panden in Zaventem/Nossegem worden nu 3 gebouwen in Tongeren, Neder-over-Heembeek en Wommelgem van de hand gedaan. Geen verrassing want de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap liet eind 2016 al verstaan zich meer te willen focussen op kantoren en winkelpanden. De (hoge) schuldgraad (56,9% op 31/3) zal door de verkoop met ±2,5% verminderen.

   

  Koers op het moment van de analyse: 103,60 EUR

   

  Leasinvest Real Estate is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (ex-vastgoedbevak) die investeert in winkelpanden (inclusief het 10%-belang in Retail Estates), kantoren en logistiek vastgoed. De GVV is actief in België, Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk.

   

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De GVV Leasinvest Real Estate verwacht in 2017 een winstgroeipauze 10 maanden geleden - donderdag 13 april 2017
  We verlagen onze winstramingen voor dit jaar.

  De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (72,21 EUR) is aan de hoge kant (46,6%) terwijl het dividendrendement (3,2% netto) nogal mager uitvalt. VERKOPEN.

   

  De winst over 2016 bedroeg 5,65 EUR per aandeel, wat 9,1% meer is dan in 2015 maar fors onder onze raming van 6,10 EUR, en dit ondanks 12% meer huurinkomsten. Hogere kosten en belastingen waren de grootste boosdoeners. Het dividend (3,43 EUR, betaalbaar vanaf 22/5) ligt echter iets hoger dan onze ramingen (3,40 EUR). Na de verwerving in november van het retailpark Frun in Oostenrijk (nieuw land in portefeuille!) liep de schuldgraad eind 2016 op tot een erg hoge 58,1%. De bezettingsgraad lag op 31/12 op 96,8%. Drie logistieke panden (Neder-over-Heembeek, Tongeren, Wommelgem) staan te koop en zouden in het 2e kwartaal 2017 moeten zijn verkocht. Voor 2017 verlagen we onze winstraming van 6,20 tot 5,50 EUR per aandeel, maar daar de gebouwen in heropbouw in de Brusselse Leopoldswijk (Treesquare: oplevering voorzien 4e kwartaal 2017; Montoyer 63: gedeeltelijke oplevering 2e kwartaal 2018) tot de winst zouden moeten bijdragen, mikken we op 6,00 EUR in 2018 en 6,20 EUR in 2019. Leasinvest hoopt in elk geval het dividend voor het boekjaar 2017 te handhaven. Wij tippen voor de 3 komende jaren op een lichte stijging van de nettodividenden (3,47, 3,50 en 3,54 EUR).

   

  Koers op het moment van de analyse: 105,80 EUR

   

  Leasinvest Real Estate is een openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-schap (ex-vastgoedbevak) die investeert in winkelpanden (52% inclusief het 10%-belang in Retail Estates), kantoren (34%) en logistiek vastgoed (14%). De GVV is actief in België (46%), Luxemburg (45%), Zwitserland (5%) en Oostenrijk (4%).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Leasinvest Real Estate: advieswijziging 1 jaar geleden - vrijdag 21 oktober 2016

  De vooruitzichten zijn behoorlijk gunstig maar door de sterke koersstijging is de premie t.o.v. de intrinsieke waarde (68,92 EUR) opgelopen tot 57,4 % terwijl het dividendrendement is teruggevallen tot 3,3 % netto.

  We vinden dat een ietsje te duur.

  VERKOPEN.

   

  De halfjaarwinst per aandeel is beter dan verwacht (3,02 EUR). De huurinkomsten klommen 13,1 % (overname T&T Koninklijk Pakhuis eind 2015) maar de winst werd opgesmukt door uitzonderlijke opbrengsten (o.a. recuperatie van roerende voorheffing op in 2015 ontvangen dividenden van Retail Estates). Het 3de kwartaal profiteerde intussen van de inning van dividenden van Retail Estates (0,58 EUR per aandeel). Wel zullen de resultaten in de 2de jaarhelft lichtjes lijden onder de leegstand vanaf november in het Brusselse kantoorgebouw Montoyer 63. Het wordt heropgebouwd en na de werken voor 21 jaar aan het Europees parlement verhuurd. De bezettingsgraad steeg in het 2de kwartaal van 97 naar 97,5 % door enkele nieuwe verhuringen in het Luxemburgse kantoorgebouw Monnet (Kirchberg). De schuldgraad lag op 30/6 erg hoog (56,6 %). We trekken voor 2016 onze winstschatting flink op tot 6,10 EUR maar houden onze dividendraming voorlopig op 3,54 EUR netto (+3,2 %). Voor 2017 en 2018 tippen we op winsten van 5,90 en 6,00 EUR en nettodividenden van 3,58 en 3,65 EUR. 

   

  Koers op het moment van de analyse: 108,50 EUR

   

  Leasinvest Real Estate is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (ex-vastgoedbevak) die investeert in vastgoed (uitgezonderd in residentieel vastgoed). De GVV heeft tevens een 10 %-belang in Retail Estates en is actief in België (45 %), Luxemburg (50 %) en Zwitserland (5 %).

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 107,95 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 92,40 EUR
ISIN-code BE0003770840
Beurs Brussel
Beta 0,48
Aantal bestaande aandelen 4.938.867
Volatiliteit 12,49 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,48 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 128
Website www.leasinvest-realestate.com

Prestaties (in euro)

Leasinvest Real Estate Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden 0,37 % -3,15 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -5,43 % -1,55 % -0,98 %
Rendement 1 jaar -2,19 % -0,91 % 4,42 %
Rendement 5 jaar 10,81 % 7,06 % 10,29 %

Sleutelcijfers per GVV

2018(e) 2016 2017(e)
Dividend (EUR) 3,50 3,43 3,43
Courante winst (EUR) 5,85 5,65 5,65
Intrinsieke waarde 75,30 EUR
Schuldgraad 58,16 %
Bezettingsgraad 93,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 3,55 %
Verwacht rendement op lange termijn 6,11 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde 28,29 %
×
Vertel ons wat u denkt
leasinvest-real-estate
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden