Leasinvest Real Estate

BE0003770840
129,00 EUR 21/02/2020 17:35:00 Brussel
5,50 EUR (4,45 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
94,0000 125,5000  52 weken min max
2,98 % Dividendrendement
81,11 EUR Intrinsieke waarde
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  De koers van Leasinvest Real Estate is recent gestegen 10 maanden geleden - woensdag 17 april 2019
  Het dividendrendement is gedaald.

  De aanbevelingen van onze financiële experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Ook tijdens de laatste dagen van het jaar bleven de GVV’s actief 1 jaar geleden - maandag 7 januari 2019
  Ascencio en Leasinvest Real Estate hebben transacties aangekondigd.

  De aanbevelingen van onze financiële experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  We wijzigen ons advies voor Leasinvest Real Estate 1 jaar geleden - donderdag 18 oktober 2018
  De vooruitzichten ogen immers aantrekkelijker en het aandeel is nu redelijker gewaardeerd.

  De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (die we ramen op 74 à 74,50 EUR na de kapitaalverhoging) ligt nu op ±17% en het dividendrendement op 4,1% netto. KOPEN.

  Met een halfjaarwinst per aandeel van 2,83 EUR (2,69 EUR in 1e helft 2017; +5,3%) kwamen de halfjaarresultaten iets boven de verwachtingen uit. De bezettingsgraad daalde licht (van 94,8% op 31/12 naar 94,4% op 30/6) doordat het kantoorgebouw Treesquare in de Brusselse Leopoldswijk na herontwikkeling nog maar voor 64% werd verhuurd (nu: 70%). Het Europese parlement nam eind het 3e kwartaal het kantoorgebouw Montoyer 63 in gebruik. In de 1e jaarhelft bleef de samenstelling van de portefeuille onveranderd. In september werd vervolgens het kantoorgebouw Montoyer 14 gekocht (volledig te herontwikkelen in 2019-2020). De schuldgraad lag op 30/6 met 59,3% erg hoog. Om die tot een redelijker peil terug te dringen (50-55%) en de groeistrategie verder te zetten (o.a. investeringen in uitbreiding, renovatie en herpositionering Luxemburgse shoppingcenters) voerde de GVV in september een kapitaalverhoging door. We tippen op een winst per aandeel van 6,10 EUR in 2018 (+9,5%; winst 2e jaarhelft geboost door dividend van Retail Estates eind juli), 6,45 EUR in 2019 en 6,55 EUR in 2020 en op nettodividenden van 3,57 (+2%), 3,68 en 3,75 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 87,00 EUR

  Leasinvest Real Estate is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die (zonder het 10%-belang in Retail Estates) investeert in winkelpanden (47,9%), kantoren (45,3%) en logistiek vastgoed (6,8%) De GVV is actief in België (35,3%), Luxemburg (53,4%) en Oostenrijk (11,3%).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Leasinvest Real Estate lanceert een kapitaalverhoging met toewijzingsrecht 1 jaar geleden - donderdag 20 september 2018
  De GVV wil zo haar groeistrategie verderzetten en hoge schuld afbouwen.

  Ondanks de aantrekkelijk ogende korting zouden we niet intekenen en de rechten op de beurs verkopen. Mochten de transactiekosten daarvoor te hoog oplopen, wacht dan gewoon de opbrengst van de scrips af.
  De aandelen Leasinvest Real Estate mag u wel gewoon
  HOUDEN.

  Kapitaalverhoging

  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Leasinvest Real Estate lanceert een kapitaalverhoging met toewijzingsrecht voor de bestaande aandeelhouders van zo’n 82 miljoen euro. De GVV wil op die manier haar groeistrategie verderzetten (o.a. de herpositionering en restyling van enkele shoppingcentra in Luxemburg en de aankoop van 2 bijkomende kantoorgebouwen in Luxemburg), alsook haar hoge schuldgraad (opgelopen tot 59,3% op 30/6/2018) terugdringen tot een meer aanvaardbaar peil, namelijk tussen 50 en 55%. De referentieaandeelhouders Ackermans & van Haaren en AXA Belgium hebben zich alvast bereid verklaard hun duit in het zakje te doen.

  Praktische modaliteiten

  Op woensdag 19 september na sluiting van de beurs werden de coupons nr. 22 en 23 geknipt. Coupon nr. 22 vertegenwoordigt het toewijzingsrecht, waardoor u kunt intekenen op de kapitaalverhoging. Coupon nr. 23 zal eind mei 2019 recht geven op het deel van het dividend over het boekjaar 2018 tot 3 oktober 2018. Dat schat de GVV op ongeveer 2,65 EUR netto.

  Van donderdag 20 september tot en met maandag 1 oktober kunnen bestaande aandeelhouders voor elke 5 aandelen (toewijzingsrechten) in hun bezit intekenen op 1 nieuw aandeel tegen een prijs van 85 EUR. Deze uitgifteprijs houdt een korting in van 11,5% t.o.v. de openingskoers van Leasinvest Real Estate op donderdag 20 september (96,00 EUR).

  Wie toewijzingsrechten (ISIN-code BE0970169729) wil (bij)kopen of zijn (overtollige) rechten wil verkopen, kan deze gedurende de volledige inschrijvingsperiode op de beurs van Brussel verhandelen. De koers van het recht zal afhangen van vraag en aanbod en van de koers(evolutie) van Leasinvest Real Estate tijdens de intekenperiode. Om toch een idee te geven: op basis van de openingskoers van Leasinvest Real Estate op donderdag 20 september zou het toewijzingsrecht theoretisch 2,20 EUR waard zijn.

  Na de intekenperiode zullen de niet-uitgeoefende rechten onder de vorm van scrips worden verkocht aan institutionele beleggers. De netto-opbrengst ervan zal, na aftrek van eventuele (hoge!) kosten die uw bank of broker aanrekent, vanaf maandag 8 oktober worden verdeeld aan de houders van de niet-uitgeoefende rechten, met name de aandeelhouders van Leasinvest Real Estate die niet deelnamen aan de kapitaalverhoging en hun (overtollige) rechten niet op de beurs verkochten.

  De nieuwe aandelen zullen op donderdag 4 oktober worden geleverd en vanaf dan op de beurs van Brussel noteren. In tegenstelling tot de bestaande aandelen zullen deze slechts recht geven op het deel van het dividend over boekjaar 2018 vanaf 4 oktober. Dat dividend wordt door de GVV zelf geraamd op circa 0,85 EUR netto.

  Ons advies

  De kapitaalverhoging kwam niet als een verrassing en zal een licht gunstig effect hebben op de intrinsieke waarde per aandeel en vanaf boekjaar 2019 wellicht ook op de winst. Toch staan we niet meteen te trappelen om onze positie uit te breiden.

  De GVV kan weliswaar een mooie staat van dienst voorleggen op markten die niet altijd voor de hand liggen, maar bezit ook atypische gebouwen die niet noodzakelijkerwijs gemakkelijk te verkopen zijn.

  Koers op het moment van de analyse: 96,83 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De jaarwinst van Leasinvest over 2017 kwam lichtjes onder onze verwachting uit 1 jaar geleden - vrijdag 27 april 2018
  Wel trok de GVV haar dividend op.

  Het nettodividendrendement bedraagt een vrij aardige 3,6%. De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (77,39 EUR) is met 26,6% een stuk redelijker geworden. Gezien de erg hoge schuldgraad is een kapitaalverhoging niet uitgesloten. HOUDEN.

  De jaarwinst over 2017 kwam met 5,57 EUR per aandeel (t.o.v. 5,65 EUR in 2016) lichtjes onder onze verwachting (5,65 EUR) uit. Het dividend, betaalbaar op 28 mei, bedraagt 3,50 EUR netto, wat een stijging betekent van 2% terwijl wij slechts mikten op een stabiel dividend (3,43 EUR). De waarde van de vastgoedportefeuille klom met 4,9% (tot 976 miljoen euro). Wel kende ze in 2017 ingrijpende wijzigingen: twee aankopen (baanwinkels) nabij Wenen (Oostenrijk), de volledige afstoting van het Zwitsers (winkel)vastgoed, de verkoop van het grootste deel van de Belgische logistieke portefeuille en, in Luxemburg, de verwerving van het Mercator-kantoorgebouw (intussen 100% verhuurd) en de verhoging van het belang tot meer dan 2/3 in het vastgoedcertificaat Lux-Airport. Ondanks alle wijzigingen bleven de huurinkomsten quasi stabiel (+0,4%). Op 31/12 lag de bezettingsgraad op 94,8% (panden niet beschikbaar voor verhuur inbegrepen) en de schuldgraad op 57,1%. We handhaven onze winstprognoses voor dit en de volgende 2 boekjaren op 5,85, 6,10 en 6,20 EUR en tippen op verdere dividendstijgingen tot 3,57, 3,68 en 3,75 EUR netto.

  Koers op het moment van de analyse: 98,00 EUR

  Leasinvest Real Estate is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die (inclusief het 10%-belang in Retail Estates) investeert in winkelpanden (52%), kantoren (42%) en logistiek vastgoed (6%) De GVV is (zonder belang Retail Estates) actief in België (35%), Luxemburg (54%) en Oostenrijk (11%).

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 125,50 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 94,00 EUR
ISIN-code BE0003770840
Beurs Brussel
Beta 0,41
Aantal bestaande aandelen 5.926.641
Volatiliteit 12,85 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,73 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 222
Website www.leasinvest-realestate.com

Prestaties (in euro)

Leasinvest Real Estate Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden -0,40 % 0,96 % 12,21 %
Rendement 6 maanden 12,79 % 6,32 % 23,33 %
Rendement 1 jaar 30,90 % 5,37 % 44,11 %
Rendement 5 jaar 9,39 % -0,79 % 13,74 %

Sleutelcijfers per GVV

2018 2019(e) 2020(e)
Dividend (EUR) 3,57 3,68 3,78
Courante winst (EUR) 6,03 6,83 6,50
Intrinsieke waarde 81,11 EUR
Schuldgraad 54,78 %
Bezettingsgraad 90,46 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 2,98 %
Verwacht rendement op lange termijn 5,54 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde 52,26 %