Telecom Italia

IT0003497168
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
0,7324 EUR 21/05/2018 17:38 Milaan
-0,01 EUR (-1,27 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
0,6700 0,8900  52 weken min max
-14,43 % Rendement 1 jaar
0,00 % Dividendrendement
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Het fonds Eliott, dat aandeelhouder is van Telecom Italia, beweert dat de koers twee maal hoger zou kunnen gaan 1 maand geleden - woensdag 18 april 2018
  Is dit mogelijk of is het blufpoker om meer controle te vergaren?
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Activistisch fonds Elliott stapt in kapitaal Telecom Italia 2 maanden geleden - dinsdag 13 maart 2018
  Wat zijn de bedoelingen van het Amerikaanse investeringsfonds?

  Het koersverloop werd zowel beïnvloed door de intrede van Elliott in het kapitaal als door de publicatie van de resultaten 2017.
  HOUDEN.

  Het aandeel profiteerde van de instap van het Amerikaanse fonds Elliott in het kapitaal. De markt dacht dat Elliott Vivendi wilde counteren en een aantal bestuurders zou "wraken", maar daar lijkt weinig van aan. Elliott ontkende zelf en heeft maar een belang van ±3%, t.o.v. ±24% voor Vivendi. De twee aandeelhouders verschillen wel van mening over de afsplitsing van het netwerk van de groep: het huidige management wil het nieuwe dochterbedrijf voor 100% controleren, Elliott ziet liever een snelle beursintro. Normaal zal het eerste scenario het halen, dus speculeren heeft geen zin. Temeer omdat uit de publicatie van de resultaten blijkt dat de winst per aandeel in 2017 beperkt bleef tot 0,05 EUR (0,09 in 2016; wij hoopten op 0,07 EUR). De daling is te wijten aan niet-recurrente elementen (waardeverminderingen) maar verhindert wel dat er opnieuw een dividend wordt uitgekeerd aan gewone aandeelhouders. Ook voor de komende jaren is de groep op dat vlak niet optimistisch. En ook het plan 2018-20 blinkt niet uit qua ambities: er is wel sprake van digitalisering, investeringen en schuldafbouw, maar het mikt slechts voor Italië op een stabiele omzet en eencijferige winstgroei. We verlagen onze winstramingen tot 0,05 EUR p.a. voor 2018 en 2019, en we stoppen de hoop op een dividend alvast voor 2018 in de koelkast.

  Koers op het moment van de analyse: 0,82 EUR

  Telecom Italia is de grootste telecomoperator van Italië, zowel voor vaste als voor mobiele telefonie (TIM). Ook actief in Zuid-Amerika (o.m. TIM Brasil) en elders in Europa (internet).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De mogelijke opsplitsing van de activiteiten van Telecom Italia komt opnieuw ter sprake 3 maanden geleden - donderdag 1 februari 2018
  We wijzigen ons advies.

  De koers zou de volgende weken kunnen worden gestut door het nieuws m.b.t. de opsplitsing. Niet meer verkopen. HOUDEN.

  Na de ontmoeting tussen de directie en de Italiaanse autoriteiten komt er opnieuw een onderwerp ter sprake waarover al een tiental jaar wordt gediscussieerd, nl. de mogelijkheid om het Italiaanse telecomnetwerk, waarvan de groep eigenaar is, in een apart bedrijf onder te brengen. Dit lijkt immers het goede moment. In de volgende dagen is er een vergadering met de regering voorzien. Loopt alles verloopt als verwacht, dan zou de oprichting van het nieuwe bedrijf, dat voor 100% in handen van Telecom Italia zelf zou zijn, al deel uitmaken van het strategieplan waarover het management het op 6 maart zal hebben. Verder moeten rond het project nog 2 belangrijke beslissingen worden genomen. Vooreerst, de mogelijke beursnotering van het bedrijf. De regering lijkt hiervan een voorstander te zijn, de directie lijkt echter minder enthousiast. Verder zou Telecom Italia ter compensatie de regering om gunstigere voorwaarden kunnen vragen wat het gebruik van zijn netwerk door andere telecomoperatoren betreft. Ongetwijfeld zal rond het onderwerp in de volgende weken nog veel te doen zijn, wat de koers zou moeten stutten. Net daarom en rekening houdend met de koersdalingen van de laatste maanden, raden we u aan het aandeel niet meer te verkopen.

  Koers op het moment van de analyse: 0,7252 EUR

  Telecom Italia is de grootste telecomoperator van Italië, zowel voor vaste als voor mobiele telefonie (TIM). Ook actief in Zuid-Amerika (o.m. TIM Brasil) en elders in Europa (internet).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De onzekerheid voor Telecom Italia neemt nog toe 8 maanden geleden - woensdag 20 september 2017
  De Italiaanse controleautoriteit bracht een negatief advies uit.

  Volgens haar oefent Vivendi wel degelijk controle uit over Telecom Italia en gaat het om meer dan een beherende en coördinerende rol. Het advies moet nog bekrachtigd worden, maar het zal het aandeel, dat al duur is, hoe dan ook parten spelen.
  VERKOPEN.


  Als het advies wordt bevestigd, dan dreigt Vivendi tot 1% van de omzet van beide groepen op het spel te zetten (boete kan oplopen tot 300 miljoen) en zal het in zijn balans ruim 25 miljard schulden van Telecom Italia moeten opnemen (terwijl er ook al onzekerheid is rond het terugdringen van het belang in Mediaset). Voor TI is de impact vooral van strategische aard (mogelijk extra uitstel bij keuze nieuwe CEO). Het is bovendien afwachten of de Italiaanse regering gebruik zal maken van haar recht om tussenbeide te komen in het beheer van bedrijven die van nationaal strategisch belang worden geacht. TI heeft al de beslissing zal aangevecht, maar gezien de argumentatie van de controleautoriteit (ondanks een belang van slechts 23,94% in TI is Vivendi de enige groot-aandeelhouder en heeft het 10 van de 15 bestuurders, waarvan 3 met een uitvoerende rol) lijkt de kans ons groot dat het advies bevestigd wordt. We denken evenwel niet dat Vivendi zijn belang zal verkopen. Tegen de huidige koers zou het immers een verlies moeten slikken van ruim 1 miljard euro (3x de boete die het riskeert) en op korte termijn dreigt de affaire de koers nog verder terug te wijzen.

   

  Koers op het moment van de analyse: 0,80 EUR

   

  Telecom Italia is de grootste telecomoperator van Italië, zowel voor vaste als voor mobiele telefonie (TIM). Ook actief in Zuid-Amerika (o.m. TIM Brasil) en elders in Europa (internet).

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Telecom Italia: halfjaarresultaat geen hoogvlieger, topman trekt deur achter zich dicht 9 maanden geleden - woensdag 2 augustus 2017
  De spanningen met grootaandeelhouder Vivendi creëren onzekerheid voor de groep.

  Het aandeel blijft duur.
  VERKOPEN.

  Het ontslag van topman zal wellicht weinig veranderen op strategisch vlak (de meeste doelstellingen waren bereikt) maar werd positief onthaald door de markten. Toch is de controverse die eraan voorafging tekenend voor de onzekerheid binnen de groep, die steeds meer gebukt gaat onder het juk van grootaandeelhouder Vivendi (die problemen met mededingingsautoriteiten rond Mediaset niet heeft opgelost). En Vivendi mag dan al van TIM een geïntegreerde speler willen maken (telecom/tv), niet iedereen lijkt die mening toegedaan. Op termijn kan die onzekerheid op het aandeel wegen. Voor de rest maakte de groep een degelijk halfjaarresultaat bekend, maar ook niet meer dan dat. Over de eerste 6 maanden klom de omzet 7,4% hoger t.o.v. een jaar eerder, maar als we enkel naar het 2de kwartaal kijken bedraagt die groei slechts 6,4%. En Telecom Italia profiteerde van de goede prestaties in Brazilië (+23%), een land dat erg volatiel is en waar TIM zich misschien zal terugtrekken. In Italië bleef de groei beperkt tot 3,4%. Het financiële resultaat werd bijna gehalveerd t.o.v. een jaar eerder en de schuldenlast is amper gedaald. De winst per aandeel over het 1ste halfjaar bedroeg 0,03 EUR (-41,4% t.o.v. de eerste helft van 2016). We schroeven onze winstramingen voor 2017 terug tot 0,09 EUR en tot 0,08 EUR voor 2018.  

  Koers op het moment van de analyse: 0,87 EUR

  Telecom Italia is de grootste telecomoperator van Italië, zowel voor vaste als voor mobiele telefonie (TIM). Ook actief in Zuid-Amerika (o.m. TIM Brasil) en elders in Europa (internet).

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 0,8900 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 0,6700 EUR
ISIN-code IT0003497168
Beurs Milaan
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 0,95
Volatiliteit 34,99 %
Aantal bestaande aandelen 15.203.120.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 11,71 EUR
Sector Telecomoperatoren
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 83.000 EUR
Score corporate governance 4

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividend 0,00 0,00 0,00 0,00
Courante winst 0,05 0,05 0,08 -0,02
Nettowinst 0,05 0,05 0,09 0,00
Courante cashflow 0,25 0,27 0,27 0,15
Netto cashflow 0,25 0,27 0,27 0,17
EBIT 0,17 0,16 0,18 0,15
EBITDA 0,37 0,37 0,38 0,36
Boekwaarde 1,00 0,95 1,01 0,90
Tastbare boekwaarde -0,33 -0,38 -0,40 -0,62

Prestaties (in euro)

Telecom Italia Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 10,38 % 3,99 % 5,10 %
Rendement 6 maanden 13,11 % 3,12 % 5,39 %
Rendement 1 jaar -14,43 % 1,19 % 9,09 %
Rendement 5 jaar 3,17 % 5,10 % 12,15 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 0,00 % - 12,22 %
Current ratio - 0,95 0,93 1,11
Return on equity - 8,37 % -2,59 % 5,47 %
Total return on equity - 8,53 % -0,41 % 7,51 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - 9,84 % 3,18 % 8,69 %
EBIT marge - 18,62 % 14,33 % 20,08 %
EBITDA marge - 40,04 % 33,90 % 38,94 %
Belastingvoet - 30,92 % 37,90 % 32,13 %
Gearing - 129,75 149,72 149,73
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 33,43 % 29,72 % 30,10 %

Beursgegevens per aandeel

2018 (e) 2017 (e)
Dividendrendement 0,00 % 0,00 %
Koers/ Courante winst 15,40 15,40
Koers/ Courante cashflow 3,08 2,85
Koers/ Boekwaarde 0,77 0,81
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 4,39 % -

(e) : raming