Exxon Mobil

US30231G1022
54,20 USD 26/02/2020 0:30 New York
0,00 USD (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
54,20 83,38  52 weken min max
-24,16 % Rendement 1 jaar
6,55 % Dividendrendement
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Het resultaat van Exxon en de vooruitzichten drukten de koers 21 dagen geleden - woensdag 5 februari 2020
  In de volgende maanden is voorzichtigheid geboden. We wijzigen ons advies.

  De aanbevelingen van onze financiële experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  De stijging van de olieprijs stuwt de koers van Exxon Mobil hoger 3 maanden geleden - donderdag 7 november 2019
  Voor een deftig koersherstel zal er echter meer nodig zijn.

  Maar de groep doet inspanningen en het gaat de goede kant op. KOPEN.

  In het 3e kwartaal namen de gegenereerde liquiditeiten af met 18% tot 9,1 miljard dollar. Helaas is dit onvoldoende om hiermee het dividend uit te keren (3,7 miljard) en investeringen te doen (6,9 miljard). Ook toont dit aan dat de recente investeringen in de ontginning te weinig bijdragen tot de rentabiliteit. Vooral gezien tegelijk de olieprijs aan het zakken was. Niettemin is de groep nog altijd van plan om verder te groeien. Zo tipt ze voor de volgende jaren op een gemiddelde jaarlijkse productiestijging van ±5% (na +3% in het 3e kw en +4% over de eerste 9 maanden). Hiervoor mikt ze op grote projecten (schaliegas in de VS, conventionele offshore olie voor de kust van Guyana) die ze zal financieren door haar activa-afstotingen verder te zetten (voor 15 miljard dollar). In dit kader verkocht ze onlangs haar Noorse activa aan haar Italiaanse collega ENI. Sinds een aantal weken veert de koers niettemin op dankzij de remonte van de olieprijs (gestut door de hoop op een herstel van de economische conjunctuur en een productieverlaging van de OPEC). Momenteel handhaven we onze winstramingen per aandeel op 2,70 USD in 2019 en 4 USD in 2020.

  Koers op het moment van de analyse:71,49 USD

  Het Amerikaanse Exxon is de grootste privé-oliemaatschappij ter wereld; ze bestrijkt de volledige cyclus: exploratie en productie, raffinage, petrochemie en distributie. 

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Exxon blijft trouw aan zijn strategie 8 maanden geleden - donderdag 27 juni 2019
  Die strategie blijft relevant en veelbelovend op langere termijn, maar in afwachting weegt de onzekere evolutie van de olieprijzen op de sector.

  Ook Exxon lijdt onder de vraagtekens rond de toekomstige evolutie van de olieprijs, zowel wat betreft de vraag (afhankelijk van vormpeil wereldeconomie) als het aanbod (productieniveau OPEC, voorraadniveaus). Het aandeel is echter goedkoop en het maakt deel uit van onze selectie aandelen die geschikt zijn om een basisportefeuille samen te stellen. KOPEN.

  Exxon bevestigde zijn strategische koers. Op lange termijn verwacht het een stijging van de vraag naar olie, onder impuls van de groei van de wereldbevolking en de behoeften van die bevolking (transport, verwarming, enz.). De groep houdt dan ook vast aan haar investeringstempo om haar productie te doen toenemen: van 3,8 miljoen vaten per dag nu, wil het tegen 2025 naar 5,2 miljoen. Tot voor kort was dat 5 miljoen, de lichte stijging is o.a. te danken aan de ontdekking van olielagen in Guyana en de ontginning van schalieolie in het Permian-bekken (Texas), waar Exxon tegen 2025 één miljoen vaten per dag hoopt te produceren (t.o.v. 550.000 in 2017). Afwachten of het dat kan waarmaken, want er zijn ook risico's (evolutie olieprijs, rentabiliteitsniveau in Permian-bekken). De groep krijgt van sommige Europese beleggingsfondsen ook het verwijt onvoldoende transparant te zijn in haar ecologische inspanningen (lagere uitstoot). Voorlopig zonder veel erg, maar toch een aandachtspuntje… 

  Koers op het moment van de analyse: 76,60 USD

  Exxon is de grootste privé-oliemaatschappij ter wereld; ze bestrijkt de volledige cyclus: exploratie en productie, raffinage, petrochemie en distributie. 

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Het kwartaalresultaat van Exxon bleef onder de verwachtingen 10 maanden geleden - dinsdag 30 april 2019
  De oorzaak is te zoeken bij de raffinageactiviteiten.

  De koers trekt aan dankzij de stijging van de olieprijs en er blijft nog voldoende stijgingspotentieel over dankzij het ambitieuze groeiplan van de groep. Exxon is een van onze favoriete aandelen om een basisportefeuille samen te stellen. 
  KOPEN.

  De kwartaalwinst bleef gevoelig onder de verwachtingen (0,55 USD. -50%), vooral door de winstdaling in de raffinageactiviteiten, die hun slechtste resultaat sinds lang neerzetten. De oorzaak ligt bij de prijsstijging voor sommige types olie, bij de prijsdaling voor geraffineerde producten, en bij de onderhoudskosten voor diverse raffinaderijen. Een situatie die de komende maanden dreigt aan te houden, gezien de evolutie van de prijzen. Voor exploratie & productie is het resultaat wel degelijk, al vertoont het ook een daling. De productie zelf klom 2,4% hoger en nadert de 4 miljoen vaten per dag. De productie van schalieolie spurtte 19% hoger t.o.v. het 4de kwartaal 2018, naar 0,22 miljoen vaten per dag. De ambitie is om af te klokken op 1 miljoen vaten tegen 2025, een niveau dat haalbaar moet zijn en spoort met het in maart aangekondigde groeiplan, waarin Amerikaanse schalieolie een cruciale rol speelt. Het plan vergt echter zware investeringen, gefinancierd door activaverkopen en door de cashgeneratie, waardoor de groep in tegenstelling tot sommige concurrenten geen eigen aandelen inkoopt. Het dividend wordt wel opgetrokken (verwachting 3,43 USD bruto voor 2019).

  Koers op het moment van de analyse: 79,97 USD

  Exxon is de grootste privé-oliemaatschappij ter wereld; ze bestrijkt de volledige cyclus: exploratie en productie, raffinage, petrochemie en distributie.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Exxon duwt investeringspedaal in 1 jaar geleden - donderdag 14 maart 2019
  De Amerikaanse oliegroep lanceert een gedurfd plan.
  Exxon duwt investeringspedaal in

  Exxon duwt investeringspedaal in

  Het zijn weliswaar onzekere tijden voor de oliesector en het ambitieuze karakter van het plan vormt op zich ook een risico (nog versterkt door ecologische gevoeligheden), maar we geloven erin en denken dat het plan zowel het dividend als de koers hoger moet kunnen sturen. KOPEN.

  Goede resultaten 2018

  In het 4de kwartaal riep Exxon de daling van zijn productie (die woog op de rentabiliteit) een halt toe. Het productieniveau klom 6% hoger ten opzichte van het voorgaande kwartaal en 0,5% op jaarbasis. De winst 2018 van de activiteit exploratie & productie overtrof de verwachtingen (na jaren verlieslatend te zijn geweest in de VS). Ook in de raffinage-activiteiten (met o.a. grote installaties in Antwerpen en Rotterdam) zette de groep een goed resultaat neer onder impuls van de economische groei. De winst in de chemietak hinkte wat achterop, o.a. door de gestegen investeringen en de gedaalde marges op sommige kunststoffen (polyolefinen).

  Over heel 2018 klokte de cashgeneratie uit de activiteiten af op 40 miljard dollar (t.o.v. 33 miljard in 2017), een bedrag dat volstaat om zowel de investeringen als het dividend volledig te dekken. In theorie zou 80% van die cashgeneratie op jaarbasis volstaan om de schuldenlast van de groep helemaal af te lossen (t.o.v. gemiddeld 110% voor de hele sector). Exxon blijft met andere woorden erg solide en moet in staat zijn om de komende jaren zijn dividend verder op te krikken. 

  Grote ambities 

  Het nieuwe management sinds 2017 riep de daling van de productie een halt toe en lanceerde een gedurfde (investerings)strategie met de volgende doelstellingen voor ogen: 
  – De bedrijfswinst tussen 2017 en 2025 met gemiddeld 12% op jaarbasis laten stijgen, en met 140% in totaal (t.o.v. doel van 135% voorheen)
  – Tegen 2025 afklokken op een cashgeneratie van 60 miljard dollar (indien de prijs voor een vat WTI niet duurzaam onder de 60 USD uitzakt). 
  – In de (petro)chemietak de omzet hoger duwen, om een gecumuleerde omzetgroei van 30% te realiseren tegen 2025. 
  – Om de productie op te voeren, de inspanningen focussen op schalieolie in het Permian-bekken (zone in Texas die erg rijk is aan fossiele grondstoffen) en er 1 miljoen vaten per dag produceren tegen 2025 (t.o.v. 550.000 vandaag), maar ook op offshore-projecten op grote diepte (Brazilië en Guyana), en op lng (vloeibaar aardgas, VS en Mozambique). 

  Zware investeringen

  Om die ambities waar te maken, gaat Exxon stevig investeren: 30 miljard dollar in 2019 (75% van de verwachte cashgeneratie), 33 tot 35 miljard in 2020, en 30 tot 35 miljard per jaar van 2021 tot 2025. Ter vergelijking: in 2017 werd er 23 miljard geïnvesteerd, in 2018 was dat 26 miljard. En dat terwijl de andere grote spelers in de sector (o.a. BP, Total, Royal Dutch Shell) er momenteel de voorkeur aan geven om minder te investeren en cash te laten terugvloeien naar de aandeelhouders, o.a. via de inkoop van eigen aandelen.

  Vraagtekens

  Die investeringsijver werd door de beleggers maar koel onthaald om meerdere redenen:
  – Als de olieprijs langere tijd onder de 60 USD per vat zou uitzakken (iets waar we niet meteen voor vrezen), zouden de investeringen niet rendabel kunnen blijken. 
  – Als de extractiekosten hoger oplopen dan verwacht, zouden zowel de investeringen in het Permian-bekken als die in offshore-boringen op grote diepte minder rendabel kunnen zijn dan verhoopt. 
  – Volgens bepaalde studies zou de inhoud van de nieuwe boorputten in het Permian-bekken minder rijk kunnen zijn dan verwacht (ook voor ons het grootste vraagteken). 

  Milieurisico

  We zien vandaag dat diverse activistische beleggingsfondsen hun posities in olie-exploratie terugschroeven of zelfs helemaal verlaten omdat ze van oordeel zijn dat de impact van deze activiteit op het milieu (en de toenemende milieugevoeligheid van de consument) een risico vormt, en/of omdat ze meer investeringen willen zien in hernieuwbare energie. Exxon loopt niet echt warm voor dat laatste, maar we denken ook niet dat de gewijzigde positie-inname van deze fondsen de groep uit balans zal brengen. 

  Olieschaarste tegen 2025? 

  Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zou het lage investeringspeil van veel oliegroepen de voorbije jaren kunnen leiden tot olieschaarste tegen 2025. Gezien de hoop en verwachting dat de Amerikaanse productie op middellange termijn nog fors kan toenemen, denken we evenwel niet dat die schaarstevrees zal leiden tot een forse stijging van de olieprijs. In 2029 en 2020 zal de prijs voor een vat Brentolie wellicht onder de 80 USD blijven.

  Koers op het moment van de analyse: 80,71 USD

  Het Amerikaanse Exxon Mobil is met voorsprong 's werelds grootste olie- en gasgroep in private handen. Exxon is aanwezig over de volledige keten : exploratie, productie, raffinage, petrochemie en distributie.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 83,38 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 54,20 USD
ISIN-code US30231G1022
Beurs New York
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 1,06
Volatiliteit 18,36 %
Aantal bestaande aandelen 4.231.106.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 229,33 USD
Sector Energie en Nutsbedrijven
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 895.256 USD
Score corporate governance 7
Land Verenigde Staten

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2020 (e) 2019 (e) 2018 (e) 2016
Dividend 3,55 3,43 3,23 2,98
Courante winst 2,60 3,36 4,88 1,88
Nettowinst 2,60 3,36 4,88 1,88
Courante cashflow 7,00 8,00 9,30 6,88
Netto cashflow 7,00 8,00 9,30 6,88
EBIT 3,75 3,50 5,60 2,02
EBITDA 6,50 6,40 8,80 7,36
Boekwaarde 44,75 45,70 45,75 40,34
Tastbare boekwaarde 44,70 45,70 45,75 40,34

Prestaties (in euro)

Exxon Mobil Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -19,12 % -0,85 % 1,18 %
Rendement 6 maanden -15,67 % 8,95 % 12,34 %
Rendement 1 jaar -24,16 % 8,71 % 16,85 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar -5,02 % 0,91 % 9,12 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2019 (e) 2018 (e) 2016 2015
Pay out - - 158,84 % 74,86 %
Current ratio - - 0,87 0,79
Return on equity - - 4,69 % 9,45 %
Total return on equity - - 4,69 % 9,45 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - 3,70 % 6,34 %
EBIT marge - - 3,72 % 5,60 %
EBITDA marge - - 13,59 % 12,51 %
Belastingvoet - - -5,09 % 24,65 %
Gearing - - 14,54 0,00
Eigen vermogen/ Balanstotaal - - 52,63 % 52,50 %

Beursgegevens per aandeel

2020 (e) 2019 (e)
Dividendrendement 6,55 % 6,33 %
Koers/ Courante winst 20,85 16,13
Koers/ Courante cashflow 7,74 6,78
Koers/ Boekwaarde 1,21 1,19
Koers/ Tastbare boekwaarde 1,21 1,19
Koers / intrinsieke waarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 8,94 % -

(E) : raming