ENI IT0003132476

E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
14,31 EUR 28/04/2017 17:30 Milaan
-0,01 EUR (-0,07 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
12,26 15,72  52 weken min max
9,60 % Rendement 1 jaar
4,19 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse

  ENI maakte voor het 4e kwartaal resultaten boven onze verwachtingen bekend

  1 maand geleden - donderdag 9 maart 2017
  Helaas belandde het jaarresultaat toch in de rode cijfers.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse

  Eni zal het jaar met verlies afsluiten

  5 maanden geleden - vrijdag 4 november 2016

  Het kwartaalresultaat van de Italiaanse oliegroep is matig.

  2016 zal in het rood stranden maar normaal gezien is het dividend niet bedreigd.

  HOUDEN.

   

  Gezien het productieniveau en de gemiddelde olieprijs stabiel bleven, lagen de inkomsten in het 3e kwartaal vrijwel even hoog als in het 2e. Maar rekening houdend met de kostenbesparingen klom de bedrijfswinst (voor afschrijvingen en uitzonderlijke elementen) met 37 % t.o.v. het 2e kwartaal (t.o.v. 3e kwartaal 2015 verloor de bedrijfswinst echter 73 %). Overigens werd het resultaat gedrukt door de waardevermindering opgetekend op het belang in Saipem en de toegenomen fiscale lasten, waardoor de groep, als men geen rekening houdt met de uitzonderlijke elementen, het kwartaal dan toch met een nettoverlies afsloot. Bijgevolg zal Eni voor heel 2016 eveneens rode cijfers schrijven. Niettemin tippen we voor dit boekjaar op een brutodividend van 0,80 EUR. Blijft de olieprijs aan de zwakke kant, dan zal het dividend voor 2017 volgens ons echter worden verlaagd tot 0,60 EUR bruto. Overigens sloot Eni begin oktober via Eni East Africa een akkoord voor 20 jaar met een bedrijf van de BP-groep voor de verkoop van vloeibaar aardgas (lng) geproduceerd in de fabriek Coral Sud (Mozambique). Maar al is dit akkoord goed nieuws, toch heeft dit op de vooruitzichten van de groep geen drastische impact.

   

  Koers op het moment van de analyse: 12,71 EUR

   

  De Italiaanse groep ENI is actief in olie (exploratie en productie, raffinage en distributie, petrochemie) en gas (transport en distributie) en produceert ook elektriciteit.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse

  ENI: we verlagen onze ramingen

  8 maanden geleden - vrijdag 26 augustus 2016

  ENI blijft lijden onder de lage olieprijs.

  En al veerde die in het 2e kwartaal op, de groep slaagde er niet in hiervan te profiteren. Wellicht zal ze voor 2016 rode cijfers schrijven. Niettemin houdt de koers voldoende rekening met de vooruitzichten.

  HOUDEN.

   

  In het 2e kwartaal lag de olieprijs gemiddeld hoger dan in het 1e kwartaal. Toch slaagde ENI er niet in om hiervan te profiteren. Zelfs zonder uitzonderlijke elementen sloot het het 2e kwartaal af met een verlies van 0,08 EUR per aandeel (terwijl het in het 1e kwartaal net de winstgevendheidsdrempel had bereikt). De gastak woog op het resultaat: de verkopen gingen wereldwijd ± 5 % lager t.o.v. het 2e kwartaal 2015 en 12 % t.o.v. het 1e kwartaal 2016. Tegenwoordig menen we dus dat ENI 2016 in het rood zal afsluiten (zelfs zonder uitzonderlijke elementen). Voorzichtigheidshalve verlagen we dan ook onze winstraming per aandeel voor 2017 tot 0,20 EUR (t.o.v. 0,24 voorheen). Ook onze dividendraming voor het boekjaar 2017 schroeven we terug tot 0,06 EUR bruto (t.o.v. 0,08 voorheen). Daarnaast heeft de groep in juni de onderhandelingen met het Amerikaanse fonds SK Capital voor de verkoop van haar chemiedivisie stopgezet (kon geen akkoord bereiken over het beheer van het bedrijf). ENI verklaarde niettemin dat het nog steeds van plan is om tegen 2019 voor 7 miljard euro aan activa af te stoten.

   

  Koers op het moment van de analyse: 13,35 EUR

   

  De Italiaanse groep ENI is actief in olie (exploratie en productie, raffinage en distributie, petrochemie) en gas (transport en distributie) en produceert ook elektriciteit.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse

  Eni: kapitaalbewegingen?

  1 jaar geleden - dinsdag 6 oktober 2015

  Moet men geloof hechten aan de geruchtenmolen? En wat te denken van de winstvooruitzichten van de groep?

  Al is het aandeel momenteel goedkoop, toch vinden we het niet koopwaardig.
  HOUDEN.

   

  Volgens de recente geruchten zou de Franse concurrent Total zijn belang in het kapitaal van het Italiaanse Eni willen optrekken. Dit scenario lijkt ons echter weinig waarschijnlijk. De Italiaanse overheid is immers perfect in staat om een dergelijke operatie tegen te houden en zou, indien dit zich effectief zou voordoen, volgens ons niet aarzelen om tussenbeide te komen. Zelfs de geruchten over de verkoop van de tak detailverkoop van brandstoffen lijken ons onwaarschijnlijk. Een andere kapitaaloperatie, waarover eveneens sprake is, is volgens ons wel mogelijk: zo zou Eni overwegen zijn belang in Saipem te verlagen. Gezien de huidige prijs van Saipem zal dit echter niet zonder slag of stoot gaan.

   

  Hoe dan ook blijft de situatie in Libië erg netelig (hoe optimistisch Eni ook is). Overigens staat de ontwikkeling van de exploitatie van nieuwe gasvelden nog in haar kinderschoenen. En waarschijnlijk zal de bijdrage van deze activiteit tot de groepswinst niet voor 2018 boven de 10 % uitstijgen.

   
  We handhaven onze winstramingen op 0,45 EUR per aandeel voor 2015 en 0,73 EUR per aandeel voor 2016.

   

  Koers op het moment van de analyse: 14,95 EUR

   


  De Italiaanse groep ENI is actief in olie (exploratie en productie, raffinage en distributie, petrochemie) en gas (transport en distributie) en produceert ook elektriciteit.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse

  ENI ontgoochelt

  1 jaar geleden - maandag 4 mei 2015

  We verlagen onze ramingen.

  Het aandeel is correct gewaardeerd.
  HOUDEN.

   

   

  Ontgoochelend kwartaalresultaat, met een daling van de winstgevendheid. De bijdrage van de raffinage- en gasactiviteiten stijgt niet (verkopen van gas wereldwijd dalen meer dan voorzien). We verlagen onze ramingen. Maar gezien de mogelijke opbrengst van afstotingen, tippen we op een dividend van 0,80 EUR bruto.

   

  Koers op het moment van de analyse: 17,18 EUR

   

  De Italiaanse groep ENI is actief in olie (exploratie en productie, raffinage en distributie, petrochemie) en gas (transport en distributie) en produceert ook elektriciteit.

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 15,72 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 12,26 EUR
ISIN-code IT0003132476
Beurs Milaan
Noteert op Euronext Brussel neen
Bèta 0,78
Volatiliteit 23,80 %
Aantal bestaande aandelen 3.634.183.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 52,04 EUR
Sector Energie en Nutsbedrijven
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 227.430 EUR
Score corporate governance 5

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2011
Dividend 0,60 0,80 0,80 1,04
Courante winst 0,27 -0,08 0,09 1,89
Nettowinst 0,27 -0,41 -2,44 1,89
Courante cashflow 2,33 1,94 3,97 4,04
Netto cashflow 2,33 1,66 2,07 4,04
EBIT 0,88 0,60 -0,77 4,81
EBITDA 2,94 2,66 3,25 7,38
Boekwaarde 12,42 12,75 13,97 14,78
Tastbare boekwaarde 11,75 12,08 13,61 13,67

Prestaties (in euro)

ENI Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -0,40 % 5,84 % 2,56 %
Rendement 6 maanden 7,00 % 13,49 % 12,52 %
Rendement 1 jaar 9,60 % 11,33 % 18,66 %
Rendement 5 jaar 3,40 % 8,40 % 15,74 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2017 (e) 2016 (e) 2015 2011
Pay out - - 0,00 % 27,46 %
Current ratio - - 1,57 1,08
Return on equity - - 0,66 % 12,80 %
Total return on equity - - -17,46 % 12,80 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - - -13,60 % 7,06 %
EBIT marge - - -4,03 % 15,78 %
EBITDA marge - - 16,97 % 24,21 %
Belastingvoet - - - 57,77 %
Gearing - - 32,29 47,91
Eigen vermogen/ Balanstotaal - - 38,75 % 40,93 %

Beursgegevens per aandeel

2017 (e) 2016 (e)
Dividendrendement 4,19 % 5,59 %
Koers/ Courante winst 53,04 -
Koers/ Courante cashflow 6,15 7,38
Koers/ Boekwaarde 1,15 1,12
Koers/ Tastbare boekwaarde 1,22 1,19
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 6,99 % -

(e) : raming

 • Volgende

 • Vorige Volgende

 • Vorige Volgende

 • Vorige Volgende

 • Vorige Volgende

 • Vorige Volgende

 • U moet een antwoord ingeven

  Vorige Volgende

 • Vorige Volgende

 • U hebt de survey vervolledigd

  Verzenden