I

IBAN
ICO of Initial Coin Offerings
IFO
IFRS
IMPAIRMENT
INDEXFONDS
INFLATIE
INFORMATIERATIO
INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
INSIDER TRADING
INSTAPKOSTEN
INSTITUTIONEEL
INTEKENINGSRECHT
INTERIMDIVIDEND
INTERNATIONAAL MUNTFONDS (IMF)
INTERNE GROEI
IN THE MONEY
INTRINSIEKE OF WERKELIJKE WAARDE
INTRODUCTIEPRIJS
INVENTARISWAARDE
INVESTMENT GRADE
IPO
IRR
ISIN
ISM
ISO (ISO-code)