IBAN

Het International Bank Account Number (IBAN) identificeert elke rekeninghouder, inclusief zijn bank en vestigingsland. Dankzij het unieke IBAN kunnen banken een betaling volledig automatisch verwerken, zonder nood aan aanvullende informatie.

Sinds 2007 moet u voor elke betalingsopdracht in euro naar een land uit de SEPA-zone dan ook het IBAN van de begunstigde en de BIC van de bankier van de begunstigde meegeven.

In tegenstelling tot een klassiek Belgisch rekeningnummer bestaat een IBAN uit de ISO-landencode van het land waar de rekening wordt gehouden (voor België is dat BE), gevolgd door een controlegetal van twee cijfers, en vervolgens het (bestaande) nationale rekeningnummer in groepen van vier karakters en gescheiden door een spatie.

Voorbeeld :
een Belgisch rekeningnummer
123-1234567-12
wordt
BE12 1231 2345 6712.