INFLATIE

De inflatie is een waardemeter, die gewoonlijk is uitgedrukt in procent, en die de gemiddelde stijging van de consumptieprijzen weergeeft. Over het algemeen vergelijkt men het prijspeil met dat van twaalf maanden eerder. Als men in een bepaalde maand zegt dat de inflatie 3 % bedraagt, betekent dat de prijzen in die maand 3 % hoger lagen dan in dezelfde maand het jaar voordien.  

De inflatie is het tegengestelde van de deflatie.

De deflatie is een aanhoudende daling van de consumptieprijzen voor goederen en diensten. Ze is een teken van economische recessie. Als er deflatie heerst, is het aanbod van de producten groter dan de vraag. Dit fenomeen versterkt vaak de recessie, want omdat de mensen weten dat de prijzen aan het dalen zijn, stellen ze hun aankopen uit.