INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

De terugkoop (of inkoop) van eigen aandelen door een onderneming wordt vaak beschouwd als een teken van hoop op een nakende koersstijging. Waarom ?
De meest courante theorie daarrond zegt dat de terugkoop van de eigen aandelen het aantal aandelen in handen van het publiek doet dalen en dus de winst per aandeel doet toenemen, wat tot een koersstijging leidt (voor zover de koers/winstverhouding stabiel blijft). Een ander positief element voor de koers is dat de onderneming op die manier feitelijk geld uitkeert aan de aandeelhouders als aanvulling bij of als fiscaal interessanter alternatief voor het dividend, wat nieuwe beleggers aantrekt. En door een terugkoopprogramma voor eigen aandelen te lanceren kan de onderneming aan de markt willen aantonen dat ze haar eigen aandelen ondergewaardeerd vindt en dus de aankoop ervan wil stimuleren.
Anderzijds omvat de terugkoop van eigen aandelen ook een aantal aspecten die potentieel nefast kunnen zijn voor de koers : een onderneming die haar liquiditeiten gebruikt of schulden aangaat om eigen aandelen te kopen gebruikt dit geld niet voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld investeringen en ze vermindert haar eigen middelen en vergroot op die manier het financiële risico dat eraan verbonden is.
Uit diverse analyses blijkt bovendien dat vaak tot een terugkoop van eigen aandelen wordt beslist na de publicatie van slecht nieuws (neerwaarts herziene winstverwachtingen, negatieve commentaren van analisten,…) die tot een koersdaling hebben geleid die het bedrijf overdreven vindt en die het wil tegengaan. Er is gebleken dat een terugkoop van eigen aandelen onder die voorwaarden slechts zelden tot een onmiddellijk koersherstel leidt.  In die omstandigheden, blijven de beleggers immers de invloed van het slechte nieuws onthouden en wachten ze liever om het aandeel opnieuw te kopen. Als de koers dan uiteindelijk toch stijgt, is dat vooral het gevolg van de eerdere overdreven daling van het aandeel.   De over het algemeen verwachte koersstijging na een terugkoop van eigen daling via een vermindering van het aantal aandelen in omloop is dus niet iets wat altijd en automatisch gebeurt.   Concluderend kunnen we zeggen dat het van belang is, nooit overhaast te reageren op de aankondiging van een terugkoopprogramma. Hoewel dit over het algemeen als goed nieuws wordt onthaald, leidt het niet automatisch tot een koersstijging. Alles hangt af van de vraag wanneer de terugkoop precies gebeurt en waarom.
Tot slot merken we nog op dat sommige ondernemingen de terugkoop van eigen aandelen aankondigen om een overnamepoging door een buitenlands bedrijf te verijdelen, en dat andere jaar in jaar uit terugkoopprogramma’s hebben lopen.