INSIDER TRADING

Insider trading staat voor de aan- of verkoop ten persoonlijke titel door bedrijfsleiders of personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid van aandelen van hun eigen (beursgenoteerde) bedrijf. Ook mensen gelieerd aan die bedrijfsleiders vallen onder insiders of bevoorrechte personen.

Informatieplicht
Sinds mei 2006 publiceert het CBFA op zijn website al deze transacties. Op de website (www.cbfa.be) klikt u op ‘marktmisbruik’ en daarna op ‘transacties bedrijfsleiders’ om een overzicht van de laatste transacties te krijgen. U kunt tevens transacties opzoeken volgens datum van bekendmaking of volgens bedrijf. Zo kunt u alle verrichtingen in aandelen die u interesseren, waarnemen. Het CBFA speelt kort op de bal want wanneer transacties de drempel van 5 000 euro overschrijven, moet de insider zijn transactie binnen de vijf werkdagen na de uitvoering van de laatste transactie melden.

Relevante informatie voor de belegger?
Het is duidelijk dat transacties van insiders een schat aan informatie geven aan de geïnteresseerde belegger. Deze bevoorrechte personen hebben toegang tot of weet van bepaalde informatie van de onderneming waarover de markt niet noodzakelijk beschikt omdat ze aan het roer staan van het bedrijf of mee runnen.

· Als verschillende insiders aandelenaankopen doen van een bepaald bedrijf, zeker als het over aanzienlijke bedragen gaat en ze over een korte tijdspanne lopen, dan kunnen we stellen dat ze de toekomst van het bedrijf (en zijn aandelenkoers) rooskleurig inschatten.

· We zouden hetzelfde besluit kunnen nemen voor verkooptransacties maar hier willen we nuanceren. De verkoop van de insider kan verschillende redenen hebben en gebeurt niet noodzakelijk omdat de vooruitzichten van het bedrijf minder gunstig zijn. De insider kan de bedoeling hebben om zijn vermogen te diversifiëren en het risico af te bouwen als hij te zwaar in het eigen bedrijf zit. Dit is zeker zo wanneer hij over de jaren heen aanzienlijke warrant- of optiepakketten heeft ontvangen. Maar het is moeilijk de ware toedracht van hun acties te achterhalen. De persoon die verkoopt kan ook plots geld nodig hebben om een grote aankoop of investering te doen. Verkooptransacties krijgen maar een signaalwaarde als verschillende insiders op relatief korte tijd vrij grote aandelenpakketten gaan verkopen.

Conclusie
De transacties van insiders hebben een belangrijke informatieve waarde maar we onderstrepen dat u er zich zeker niet alleen mag laten leiden in uw beleggingsbeslissingen. Ze is nuttig en kan bepaalde signalen afgeven die u verder kan uitspitten. We onderstrepen ook nogmaals dat niet elke aankoop of verkoop gelijk staat aan een koop- of verkoopsignaal maar dat ze pas informatiewaarde hebben als ze in de juiste context kunnen worden geplaatst.