IFO

De IFO-index geeft de resultaten weer van een regelmatige enquête bij 7 000 Duitse bedrijven en is bedoeld om in te schatten in welke mate de Duitse bedrijfsleiders vertrouwen hebben in de economische toestand en de manier waarop die evolueert. Te weinig vertrouwen wijst op een slecht zakenklimaat en op een te slechte economische toestand in het algemeen.