INTRINSIEKE OF WERKELIJKE WAARDE

Om de intrinsieke waarde (werkelijkwe waarde) van een onderneming uit te drukken, baseert men zich op de waarde van haar bezittingen op een welbepaald moment.

In tegenstelling tot de boekwaarde, die in de rekeningen van de vennootschap is opgenomen, houdt de intrinsieke waarde ook rekening met de koersen van de aandelen die de onderneming in bezit heeft - haar participaties - en met de handelswaarde van onroerende goederen, na afhouding van de schulden.   

De intrinsieke waarde wordt vooral gebruikt bij de waardering van holdings of GVV's en ze wordt over het algemeen uitgedrukt per aandeel. De vergelijking van de intrinsieke waarde met de beurskoers maakt het mogelijk te zeggen of een aandeel al dan niet ondergewaardeerd is.