ISM

ISM is de afkorting voor Institute for Supply Management, een instelling die economische indexen publiceert.

De bekendste ervan is deze die de toekomstige plannen weerspiegelt van de aankoopdirecteurs die actief zijn in de Amerikaanse verwerkende nijverheid. Deze index maakt het mogelijk om uit te pluizen in welke mate de bedrijven de bedoeling hebben om te investeren. Als de index op meer dan 50 punten staat, mag men een toename van de bestellingen -   en dus ook van de activiteiten in de sector - verwachten. Een index die op minder dan 50 punten staat, wijst op een terugval van de activiteit. 

NAPM, de vroegere naam van de instelling.