IMPAIRMENT

Volgens de nieuwe IFRS-regels mag de goodwill niet meer lineair worden afgeschreven. Op het einde van het jaar moet telkens worden nagegaan of de betaalde goodwill nog beantwoordt aan de realiteit. Is dit niet het geval, dan volgt er een gehele of gedeeltelijke afboeking van de goodwill, ook “impairment” geheten, die uiteraard de resultaten beïnvloedt.