INFORMATIERATIO

De informatieratio (information ratio) maakt het mogelijk het rendement van een fonds of sicav af te wegen tegenover de hele markt, waarin dit product actief is.  
De ratio wordt bekomen door van het rendement van het fonds het rendement van de referentieindex van de betrokken markt (benchmark) af te trekken en dit cijfer vervolgens te delen door de "tracking error" van het fonds (de index die de stabiliteit of volatiliteit weergeeft).  
Hoe hoger deze ratio - het verschil tussen het rendement van het fonds en de benchmark - hoe meer toegevoegde waarde de beheerder levert en hoe interessanter het fonds is voor de belegger.  
Wordt er geen cijfer vermeld dan betekent dit dat het fonds nog geen 5 jaar bestaat of dat het cijfer negatief is en dus onbruikbaar.