INSTAPKOSTEN

Er wordt over instapkosten gesproken bij sicavs en beleggingsfondsen. De aankoop van deelbewijzen van een fonds gebeurt immers niet zoals de aankoop van aandelen. Bij de aankoop van deelbewijzen van een fonds betaalt de belegger de beurstaks, maar eveneens instapkosten die ten goede komen aan de beheerder. Naargelang van het type fondsen en beheerders, schommelen die kosten tussen enkele tienden van een procent en 5 à 6 %.